Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar PhD Ceremonies Law Faculty

PhD ceremonies and inaugural lectures 2011

Als je begrijpt wat ik bedoel
Posted on:13 December 2011

Inaugural lecture: Mr. W. Burgerhart, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Le droit de rêver. Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting-btw
Posted on:08 December 2011

PhD ceremony: Mr. J.T. Sanders, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Een gewaarschuwd mens telt voor twee
Posted on:06 December 2011

Inaugural lecture: Mr. mr. A.J. Verheij, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Financiële controle in het gemeenterecht. Een juridisch onderzoek naar de dualisering van de financiële functie.
Posted on:20 October 2011

PhD ceremony: Mr. W. van der Woude, 14.30 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Open normen in het Europees consumentenrecht. De oneerlijkheidsnorm in vergelijkend perspectief
Posted on:13 October 2011

PhD ceremony: Ms. C.M.D.S. Pavillon, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Taking governance seriously in legal research
Posted on:27 September 2011
Inaugural lecture: Ms. A.L.B. Colombi Ciacchi, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
A comparative study of the corporate bankruptcy reorganization law of the U.S. and China
Posted on:14 July 2011

PhD ceremony: Ms. Y. Ren, 14.45 uur, Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

A neutral conception of punishment. A philosophical analysis
Posted on:30 June 2011

PhD ceremony: Mr. V.C. Geeraets, 16.15 uur, Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Is de notaris de markt meester?
Posted on:16 June 2011

PhD ceremony: Mr. A.D. Plaggemars, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

An analysis with a look forward to a European public prosecutor's office
Posted on:30 May 2011

PhD ceremony: Mr. J.F.H. Inghelram, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Understanding the effects of central teacher recruitment in six ward secondary schools in Tanzania
Posted on:26 May 2011

PhD ceremony: Mr. W.L. Mafuru, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Strafrechtelijke causaliteit. De redelijke toerekening vergeleken met het privaatrecht
Posted on:24 March 2011

PhD ceremony: Mr. E.M. Witjens, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring. Een leerstellige, rechtsvergelijkende studie op historische grondslag
Posted on:03 March 2011

PhD ceremony: Mr. J.E. Jansen, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Contractual governance in agro-industry institutions in Tanzania. A case study analysis
Posted on:24 February 2011

PhD ceremony: Ms. A.N. Kamuzora, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Bestuursrecht, e-mail en internet. Bestuursrechtelijke aspecten van de elektronische overheidscommunicatie
Posted on:10 February 2011

PhD ceremony: Ms. A.M. Klingenberg, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Over grenzen en open vensters
Posted on:08 February 2011

Inaugural lecture: Mr. J.W. Hummelen, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

The modernization of the Russian electricity production sector. Regulatory risks and investment protection
Posted on:31 January 2011

PhD ceremony: Mr. A.J.R.T. Boute, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Grenzen aan professionele autonomie
Posted on:25 January 2011

Inaugural lecture: Ms. A.R. Mackor, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Exit remedies for minority shareholders in close companies. England, the United States, China
Posted on:20 January 2011

PhD ceremony: Ms. Q. Wang, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

View this page in: Nederlands