Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar PhD Ceremonies Law Faculty

Promotie- en oratieoverzicht 2011

Als je begrijpt wat ik bedoel
Geplaatst op:13 december 2011

Oratie: dhr. mr.dr. W. Burgerhart, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Le droit de rêver. Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting-btw
Geplaatst op:08 december 2011

Promotie: dhr. J.T. Sanders, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Een gewaarschuwd mens telt voor twee
Geplaatst op:06 december 2011

Oratie: dhr. mr. A.J. Verheij, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Financiële controle in het gemeenterecht. Een juridisch onderzoek naar de dualisering van de financiële functie.
Geplaatst op:20 oktober 2011

Promotie: dhr. W. van der Woude, 14.30 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Open normen in het Europees consumentenrecht. De oneerlijkheidsnorm in vergelijkend perspectief
Geplaatst op:13 oktober 2011

Promotie: mw. C.M.D.S. Pavillon, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Taking governance seriously in legal research
Geplaatst op:27 september 2011

Oratie: mw. prof.dr. A.L.B. Colombi Ciacchi, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

A comparative study of the corporate bankruptcy reorganization law of the U.S. and China
Geplaatst op:14 juli 2011

Promotie: mw. Y. Ren, 14.45 uur, Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

A neutral conception of punishment. A philosophical analysis
Geplaatst op:30 juni 2011

Promotie: dhr. V.C. Geeraets, 16.15 uur, Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Is de notaris de markt meester?
Geplaatst op:16 juni 2011

Promotie: dhr. A.D. Plaggemars, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

An analysis with a look forward to a European public prosecutor's office
Geplaatst op:30 mei 2011

Promotie: dhr. J.F.H. Inghelram, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Understanding the effects of central teacher recruitment in six ward secondary schools in Tanzania
Geplaatst op:26 mei 2011

Promotie: dhr. W.L. Mafuru, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Strafrechtelijke causaliteit. De redelijke toerekening vergeleken met het privaatrecht
Geplaatst op:24 maart 2011

Promotie: dhr. E.M. Witjens, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring. Een leerstellige, rechtsvergelijkende studie op historische grondslag
Geplaatst op:03 maart 2011

Promotie: dhr. J.E. Jansen, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Contractual governance in agro-industry institutions in Tanzania. A case study analysis
Geplaatst op:24 februari 2011

Promotie: mw. A.N. Kamuzora, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Bestuursrecht, e-mail en internet. Bestuursrechtelijke aspecten van de elektronische overheidscommunicatie
Geplaatst op:10 februari 2011

Promotie: mw. A.M. Klingenberg, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Over grenzen en open vensters
Geplaatst op:08 februari 2011

Oratie: dhr. prof.dr. J.W. Hummelen, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

The modernization of the Russian electricity production sector. Regulatory risks and investment protection
Geplaatst op:31 januari 2011

Promotie: dhr. A.J.R.T. Boute, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Grenzen aan professionele autonomie
Geplaatst op:25 januari 2011

Oratie: mw. prof.dr. A.R. Mackor, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Exit remedies for minority shareholders in close companies. England, the United States, China
Geplaatst op:20 januari 2011

Promotie: mw. Q. Wang, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen