Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

06 december 2011

Oratie: dhr. mr. A.J. Verheij, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Leeropdracht: Privaatrecht, i.h.b. het verbintenissenrecht

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Het aantal wettelijke regels is zo groot dat geen enkele jurist nog het overzicht heeft. Dat geldt des te meer voor burgers: als zij geen kostbaar juridisch advies zoeken, verdwalen zij gemakkelijk in het woud aan regels. Toch komt gebrek aan kennis met betrekking tot de toepasselijke regels in principe voor rekening van de burger, immers: iedere burger wordt geacht de wet te kennen. De gevolgen kunnen vooral pijnlijk zijn als de burger een hem onbekende termijn laat verstrijken. In dat geval kan hij zijn recht namelijk niet meer halen.

In zijn oratie brengt Albert Verheij in kaart op welke wijzen en in welke gevallen de rechtsorde rekening kan houden met onkunde van burgers met betrekking tot termijnen. De afgelopen vijftien jaar zijn op verschillende rechtsgebieden oplossingen tot stand gekomen, maar deze zijn tot op heden nog niet met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd. De oratie van Verheij geeft hiertoe een eerste aanzet.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41

Meer nieuws