Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Als je begrijpt wat ik bedoel

13 december 2011

Oratie: dhr. mr.dr. W. Burgerhart, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Als je begrijpt wat ik bedoel

Leeropdracht: Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk, vanwege de Stichting ter bevordering van de Notariële Wetenschap

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

In de oratie van Wouter Burgerhart staat de relatie en interactie tussen civiel en fiscaal recht centraal; rechtsgebieden die deel uitmaken van zijn leeropdracht. De ontwikkeling van het recht als systeem laat al decennialang een toename van het aantal rechtsgebieden zien, met specialisatie en terreinspecifieke juridische kennis en deskundigheid tot gevolg. Deze specialisatie leidt eveneens tot divergentie in de begripsvorming. Ieder rechtsgebied ontwikkelt als het ware een eigen jargon, waarbij het kan zijn dat dezelfde begrippen een verschillende inhoud hebben of krijgen. Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt in de oratie aangetoond dat het gebruik van civielrechtelijke begrippen in het fiscale recht tot systematische vragen en/of problemen kan leiden. De bedoelde ‘fricties’ worden niet altijd (of te laat) onderkend, of nopen tot reparaties in bijvoorbeeld wetgeving.

De moeizame ‘communicatie’ tussen verschillende rechtsgebieden kan aan verschillende oorzaken worden toegeschreven. Een daarvan is zonder meer de hiervoor bedoelde divergentie en het feit dat een afnemend aantal juristen de taal van meerdere rechtsgebieden spreekt. In weerwil van de hiervoor bedoelde compartimentering van het recht wordt de roep op multi- en interdisciplinaire rechtsbeoefening, bijvoorbeeld als het om juridisch onderzoek of opleidingen gaat, echter alsmaar vaker gehoord. Publiekrecht en privaatrecht zouden vaker moeten samenwerken. Daarvoor lijkt het op zijn minst genomen wenselijk dat juristen meerdere juridische talen begrijpen en misschien ook wel moeten kunnen spreken. De basis daarvoor dient te worden gelegd in het onderwijs. De onderhavige leerstoel biedt mogelijkheden voor dergelijk multi- en interdisciplinair juridisch onderwijs en onderzoek.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws