Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Scheiding van kerk en staat en de ontwikkeling van de kerk tot een zelfstandige geloofsgemeenschap. Studies over de rooms-katholieke kerk vanuit juridisch perspectief (1790-1965)

12 May 2011

PhD ceremony: Mr. M.A.H.P. van Stiphout, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Title: Scheiding van kerk en staat en de ontwikkeling van de kerk tot een zelfstandige geloofsgemeenschap. Studies over de rooms-katholieke kerk vanuit juridisch perspectief (1790-1965)

Promotor(s): prof. F.T. Oldenhuis

Faculty: Law

 

Read press release: http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2011/nieuwsberichten/065_2011

 

Last modified:15 September 2017 3.40 p.m.

More news

 • 17 April 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 April 2019

  Race and law

  The American Janet Thompson Jackson is fully embracing the UG anniversary celebrations theme, 'All Inclusive'. This year, Jackson is working as a guest lecturer at the Faculty of Law of the University of Groningen. At her home institution, Washburn...

 • 15 April 2019

  Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

  De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.