Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Understanding the effects of central teacher recruitment in six ward secondary schools in Tanzania

26 mei 2011

Promotie: dhr. W.L. Mafuru, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Understanding the effects of central teacher recruit ment in six ward secondary schools in Tanzania

Promotor(s): prof.dr. M.L.M. Hertogh

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

 

Centrale werving docenten Tanzania niet succesvol

De decentrale overheden in Tanzania hebben nauwelijks invloed op de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven. Hierdoor is er bij veel scholen sprake van een tekort aan gekwalificeerde leraren. In reactie hierop ontwikkelen de ‘ward-scholen’ en de leraren hun eigen oplossingen om de tekorten het hoofd te bieden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Wilhelm Mafuru.

Mafuru’s proefschrift behandelt de consequenties van gecentraliseerde werving en selectie van leerkrachten voor middelbare scholen in Tanzania. Deze werving maakt deel uit van het onderwijsbeleid dat gericht is op het realiseren van een middelbare school in elke ‘ward’, de laagste bestuurslaag in Tanzania. Met de gecentraliseerde werving en selectie van het onderwijzend personeel wordt een evenredige spreiding van leerkrachten over alle scholen en wards beoogd. Op basis van empirisch onderzoek in zes ward-scholen in het Morogoro District laat Mafuru zien dat decentrale overheden nauwelijks invloed hebben op de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven. Hoewel decentralisatie in theorie wordt gezien als een middel om bevoegdheden over te dragen aan lokale gemeenschappen, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Als gevolg van de gecentraliseerde werving en selectie van leerkrachten, waarbij door de centrale overheid leerkrachten worden geworven en uitgezonden naar de ward-scholen, is er bij veel scholen sprake van een tekort aan gekwalificeerde leraren. In reactie hierop ontwikkelen de ward-scholen en de leraren hun eigen oplossingen om de tekorten het hoofd te bieden. Dit leidt tot een vorm van zelfregulering, die in de praktijk effectiever blijkt dan de regels en de voorschriften van de centrale overheid.

Wilhelm Mafuru (Tanzania, 1971) studeerde Development Management aan Glasgow Caledonian University. Hij was gedurende zijn onderzoek verbonden aan de vakgroep rechtstheorie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Het proefschrift wordt uitgegeven bij het African Studies Centre, in de reeks African Studies Collection. Mafuru is als lecturer verbonden aan de Faculty Public Administration and Management van Mzumbe University, Tanzania.

Mafuru’s onderzoek maakt deel uit van het meerjarige project ‘Strenghtening Capacity of Mzumbe University to enhance Decentralisation and Governance in Tanzania’. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband tussen Mzumbe University in Tanzania en de RUG, met als doel kennis te vergaren over de werking van decentralisatie in Tanzania en deze kennis beschikbaar te stellen voor functionarissen in het (lokale) bestuur. Binnen dit project vindt een drietal promotieonderzoeken plaats. De projectleider bij de Rijksuniversiteit Groningen is professor J. de Ridder (j.de.ridder@rug.nl).

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41
printView this page in: English

Meer nieuws