Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The modernization of the Russian electricity production sector. Regulatory risks and investment protection

31 januari 2011

Promotie: dhr. A.J.R.T. Boute, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The modernization of the Russian electricity production sector. Regulatory risks and investment protection

Promotor(s): prof.dr.ir. M.M. Roggenkamp

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

 

 

Modernisering Russische elektriciteitsproductiesector gebaat bij regels en stabiliteit

 

Anatole Boute analyseert in zijn proefschrift de rol die Europese energieondernemingen kunnen spelen in de modernisering van de belangrijkste gasverbruiker en CO2-uitstoter in Rusland: de elektriciteitsproductiesector. Volgens Boute hangt het succes van dit moderniseringsbeleid af van de stabiliteit van de regels voor investeerders. Gezien het strategisch belang van de elektriciteitssector, is het risico van een wijziging van deze regels of een inmenging van de overheid met investeringen aanzienlijk.

 

 

Gezien de schrijnende staat van de infrastructuur in Rusland, is modernisering van de economie een absolute prioriteit voor de Russische overheid. Het gebruik van sterk verouderde industriële installaties leidt ertoe dat Rusland één van de meest energie-intensieve landen ter wereld is. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat het één van de belangrijkste CO2-uitstoters is. Het bovenmatig hoge energieverbruik heeft ook negatieve gevolgen voor de Europese energiezekerheid doordat het de beschikbaarheid van Russisch gas voor export vermindert. A contrario, energiebesparingen in Rusland zullen bijdragen aan de Europese bevoorradingszekerheid en aan de internationale CO2-emissiereductiedoelstellingen van de Europese Unie.

 

 

Anatole Boute onderzocht de modernisering van de elektriciteitsproductiesector, de grootste gasverbruiker en CO2-uitstoter. Hij presenteert een analyse van de regelgeving voor het aantrekken van investeerders in de vernieuwing van de elektriciteitsinfrastructuur. Het succes van de modernisering hangt af van de stabiliteit van de ‘regels van het spel’ voor investeerders. Gezien het belang van de sector, is het risico van een wijziging van deze regels of een inmenging van de overheid met investeringen aanzienlijk. De investeringbeschermingsverdragen die Rusland binden, houden belangrijke garanties in die Europese investeerders kunnen inroepen om zich te beschermen tegen een inmenging van de staat. Deze verdragen zijn echter ook gekenmerkt door belangrijke leemtes. In de context van de huidige onderhandelingen inzake een nieuw EU-Russisch energieregime, doet Bouteaanbevelingen om energie-efficiënte investeringen beter te beschermen.

 

 

Anatole Boute (België, 1982) studeerde rechten aan de Universiteit Leuven. Hij verrichtte zijn onderzoek bij het Groningen Centre of Energy Law, vakgroep Bedrijfsrecht en Europees Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

 
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41
printView this page in: English

Meer nieuws