Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

A comparative study of the corporate bankruptcy reorganization law of the U.S. and China

14 juli 2011

Promotie: mw. Y. Ren, 14.45 uur, Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Proefschrift: A comparative study of the corporate bankruptcy reorganization law of the U.S. and China

Promotor(s): prof.mr. F.M.J. Verstijlen, prof.dr. O. Couwenberg

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

 

 

Rechtsvergelijkend onderzoek van ondernemingen in financiële moeilijkheden in de VS en China

 

Yongqing Ren deed een rechtsvergelijkend onderzoek naar de wetgeving over de reorganisatie van ondernemingen in financiële moeilijkheden in de Verenigde Staten en China. Zij concludeert dat de Amerikaanse en Chinese reorganisatiewetgeving soortgelijk zijn wat betreft de hoofdstructuren. De Chinese wetgeving voor reorganisatie van ondernemingen in financiële moeilijkheden is in wezen het resultaat van het transplanteren van Amerikaans recht, waarbij de Chinese wetgever enige wijzigingen heeft aangebracht. Sommige belangrijke delen van het Amerikaanse recht zijn niet adequaat in de Chinese wetgeving opgenomen. Dit leidt tot enige problemen in het ontwerp van de Chinese faillissementswet voor ondernemingen (‘EBL’). De belangrijkste hiervan zijn dat de belangen van de schuldeisers gedurende het moratorium onvoldoende worden beschermd, de onredelijke classificatie van aanspraken, de onjuiste invulling van het stemrecht van de aandeelhouders, de weinig restrictieve homologatievereisten.

 

 

In zijn algemeenheid blijkt uit Rens onderzoek dat recht en praktijk in China veel minder ontwikkeld zijn dan in de VS. De Chinese reorganisatiewetgeving dient op veel punten te worden verbeterd. In het huidige, vroege stadium van de reorganisatiepraktijk is de reorganisatieprocedure slechts een instrument om op legale wijze van concurrente schulden af te komen. Wanneer we er rekening mee houden dat een markteconomie, gebaseerd op de ‘rule of law’ nog niet volledig is gerealiseerd in China en dat de op de markt gebaseerde wetgeving ter zake van de reorganisatie van in financiële moeilijkheden verkerende ondernemingen minder dan vier jaar bestaat, is het onvoldragen karakter van het recht en de praktijk in China echter begrijpelijk, aldus Ren.

 

 

Yongqing Ren (China, 1974) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek bij de vakgroep privaatrecht en notarieel recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

 

 

 

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41
printView this page in: English

Meer nieuws