Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar PhD Ceremonies Law Faculty

PhD ceremonies and inaugural lectures 2012

Choice-of-law in cross-border copyright and related rights disputes. Comparative inspiration for the PRC
Posted on:05 December 2012

PhD ceremony: Ms. N. Zhao, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Ambtshalve toepassing van EU-recht
Posted on:29 November 2012

PhD ceremony: Mr. A.G.F. Ancery, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Een kwestie van vertrouwen. Werking en versterking van collectieve weerbaarheid in achterstandsbuurten
Posted on:19 November 2012

PhD ceremony: Ms. A.M. Walberg, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Een kwestie van vertrouwen. Werking en versterking van collectieve weerbaarheid in achterstandsbuurten
Posted on:19 November 2012

PhD ceremony: Mr. R.J. Verwer, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

De overeenkomst in het insolventierecht
Posted on:11 October 2012

PhD ceremony: Mr. T.T. van Zanten, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

De vereniging van eigenaars
Posted on:20 September 2012

PhD ceremony: Ms. N. Vegter, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Over de toekomst van de politieke partij
Posted on:18 September 2012

Inaugural lecture: Mr. prof. G. Voerman, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

The Byzantine imperial acts to Venice, Pisa and Genoa, 10th - 12th Centuries. A comparative legal study
Posted on:13 September 2012

PhD ceremony: Ms. D. Penna, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

De identiteitsgebonden werkgever in het arbeidsrecht
Posted on:12 July 2012

PhD ceremony: Mr. S. de Jong, 16.15uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang? Het bevel en de last in historisch en rechtsvergelijkend perspectief
Posted on:07 June 2012

PhD ceremony: Ms. L.D. Ruigrok, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Internationaal huwelijksvermogenrecht: van Den Haag naar Brussel
Posted on:19 April 2012

PhD ceremony: Ms. A.G.H. Kuper, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Automated support of regulated data exchange. A multi-agent systems approach
Posted on:19 April 2012

PhD ceremony: Mr. P. Dijkstra, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Norms of constitutionalism in the international constitutionalisation debate
Posted on:12 April 2012

PhD ceremony: Ms. A.M. O’Donoghue, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Eigen boeven eerst. Insluiting en uitsluiting in de sanctietoepassing
Posted on:21 February 2012
Inaugural lecture: Ms. prof. M.M. Boone, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Non bis in idem. De ontwikkeling van een beginsel
Posted on:26 January 2012

PhD ceremony: Ms. W.F. van Hattum, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

View this page in: Nederlands