Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Internationaal huwelijksvermogenrecht: van Den Haag naar Brussel

19 april 2012

Promotie: mw. A.G.H. Kuper, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Internationaal huwelijksvermogenrecht: van Den Haag naar Brussel. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het Nederlandse internationaal huwelijksvermogenrecht in het licht van een toekomstige Europese regeling

Promotor(s): prof.mr. M.H. ten Wolde

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Huwelijksvermogensrecht in de Europese context

Alexandra Kuper onderzocht het huwelijksvermogensrecht in Europees perspectief. Het is in internationale gevallen niet altijd vanzelfsprekend dat Nederlands recht van toepassing is. Kuper stelt dan ook de vraag centraal hoe de huidige Nederlandse conflictregels voor het internationaal huwelijksvermogensrecht functioneren, en of deze wellicht moeten worden aangepast. Daarnaast onderzocht ze hoe de Europese regels inzake het internationaal huwelijksvermogensrecht vanuit Nederlands perspectief vorm dienen te krijgen.

In hoofdstuk 1 wordt allereerst de problematiek van het internationaal huwelijksvermogensrecht geschetst. Het Nederlandse internationaal huwelijksvermogensrecht is complex omdat er verschillende regelingen op dit terrein bestaan. Afhankelijk van het moment van de huwelijkssluiting is de ene dan wel de andere regeling van toepassing.

Het tweede hoofdstuk betreft een onderzoek naar het Haags Huwelijksgevolgenverdrag 1905 in Nederland. Geschetst wordt hoe dit verdrag tot stand is gekomen en wat de uitkomsten daarvan zijn.

Hoofdstuk 3 behandelt de regels van het commune internationaal huwelijksvermogensrecht, die aan de orde zijn als er geen verdrag van toepassing is.

Het vierde hoofdstuk heeft de Haagse Conferentie van 1976 tot onderwerp. Onderzocht is hoe daar het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 tot stand is gebracht.

Hoofdstuk 5 behandelt vervolgens het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 in Nederland.

In hoofdstuk 6 wordt een aantal van de belangrijkste aspecten van de in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland geldende regelingen onderzocht.

Het zevende hoofdstuk bevat de meest wenselijke regeling op Europees niveau.

In hoofdstuk 8 wordt het Voorstel internationaal huwelijksvermogensrecht besproken. Onderzocht wordt hoe dit Voorstel zich verhoudt tot de conclusies die Kuper in het zevende hoofdstuk heeft getrokken.

In het negende en laatste hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan die kunnen worden meegenomen in de onderhandelingen over de Verordening internationaal huwelijksvermogensrecht.

Alexandra Kuper (Emmen, 1980) studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek bij de sectie internationaal privaatrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printView this page in: English

Meer nieuws