Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Norms of constitutionalism in the international constitutionalisation debate

12 april 2012

Promotie: mw. A.M. O’Donoghue, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Norms of constitutionalism in the international constitutionalisation debate

Promotor(s): prof.dr. M.M.T.A. Brus

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Meer aandacht nodig voor constitutionele normen binnen debat over internationale constitutionalisering

Het debat over internationale constitutionalisering draagt met een coherente zienswijze bij aan een beter begrip van ‘international governance’. Aoife O’Donoghue richt zich in haar proefschrift op de vraag of constitutionele normen een centrale plaats innemen in het debat over internationale constitutionalisering. Ze onderzoekt de rol die constitutionalisme daarin speelt en vraagt zich af of constitutionalisme hierin in voldoende mate is geïncorporeerd om te kunnen stellen dat er een proces van internationale constitutionalisering gaande is. O’Donoghue beschouwt hierbij ‘constituted power’ als de juridische basis voor de uitoefening van autoriteit en ‘constituent power’ als de uitoefening van politieke macht.

O’Donoghue onderzoekt of het in een constitutioneel systeem noodzakelijk is dat de houders van constituent en ‘constituted power’ aanwijsbaar zijn en vervolgens of deze aanwijsbaarheid verzekert dat kernconcepten van een constitutionele orde, zoals de ‘rule of law’, scheiding der machten en democratische legitimering, effectief functioneren. Het is hierbij noodzakelijk om begrijpen hoe het debat over internationale constitutionalisering is ontstaan, om het karakter en de verschillende richtingen waarin het debat zich heeft ontwikkeld te beschrijven en het verband met constitutionalisme te onderzoeken. O’Donoghue bekijkt of constitutionele normen zoals de ‘rule of law’, de scheiding der machten en democratische legitimering kernaspecten zijn van theorieën over internationale constitutionalisering. Internationale constitutionalisering geeft een grondslag voor een beter begrip van de context en de details van de ‘international governance order’ en van de politieke, juridische en sociale context waarbinnen de interactie van houders van ‘constituted’ en ‘constituent power’ plaatsvindt. Men zal mogelijk moeten accepteren dat internationale constitutionalisering niet bestaat en mogelijk in de toekomst nooit gerealiseerd zal worden. Toch draagt het debat bij aan een beter begrip van internationaal recht. Veel van de theorieën achter internationale constitutionalisering zouden versterkt kunnen worden door in te gaan op de moeilijke vragen opgeworpen door constitutionalisme.

Aoife O’Donoghue (Ierland, 1981) studeerde International Law aan de City University London. Ze verrichtte haar onderzoek bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid. O’Donoghue werkt aan de universiteit van Durham, UK.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42

Meer nieuws