Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

An analysis with a look forward to a European public prosecutor's office

30 mei 2011

Promotie: dhr. J.F.H. Inghelram, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Legal and institutional aspects of the European Anti-Fraud office (OLAF). An analysis with a look forward to a European public prosecutor's office

Promotor(s): prof.dr. J.H. Jans, prof.dr. C.W.A. Timmermans

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

 

Analyse van Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF)

Promovendus Jan Inghelram heeft een diepgaande analyse verricht van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF). Inghelrams aandacht ging daarbij in het bijzondere uit naar OLAF’s onderzoeksbevoegdheden en daarmee verbonden recht op privacy-aangelegenheden; de rechten van verdediging van personen die onderwerp zijn van onderzoek; de gevolgen van de bijzondere organisatiestructuur van OLAF, dat deel uitmaakt van de Europese Commissie, maar er ook onafhankelijk van is; en toezicht op OLAF, met inbegrip van rechterlijk toezicht uitgeoefend door de EU-gerechten ten aanzien van onderzoekshandelingen van OLAF.

Uitgaande van deze analyse onderzocht Inghelram eveneens op welke wijze OLAF en een Europees openbaar ministerie (EOM), waarvan de oprichting door het verdrag van Lissabon mogelijk werd gemaakt, op elkaar kunnen inwerken. Een van Inghelrams conclusies, gebaseerd op de toepassing van vier geformuleerde criteria van adequaat toezicht op alle vormen van toezicht over OLAF, luidt dat rechterlijk toezicht door de EU-gerechten de enige vorm van toezicht is die alle vier criteria vervult, op voorwaarde dat voorlopige maatregelen ten aanzien van onderzoekshandelingen van OLAF verkregen kunnen worden. Andere conclusies hebben betrekking op rechterlijk toezicht ten aanzien van handelingen van een EOM, waarvan gesteld wordt dat het een gedeelde taak zal zijn tussen nationale gerechten en EU-gerechten, en op de positie van OLAF als een EOM wordt opgericht.

Jan Inghelram (België, 1964) studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij promoveert aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41

Meer nieuws