Skip to ContentSkip to Navigation
Header image Work, Organizational and Personnel Psychology

Work, Organizational and Personnel Psychology

Het werkende leven verandert in een razend tempo, en dit stelt werknemers en organisaties voor nieuwe uitdagingen. Wil jij bijdragen aan oplossingen en het implementeren daarvan?

De Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (in het Engels Work, Organizational and Personnel Psychology) bestudeert de factoren die bepalen hoe mensen zich voelen en gedragen op het werk, inclusief de gevolgen van dat gedrag.

Onze Engelstalige master richt zich op diverse onderwerpen, zoals motivatie, leiderschap, (on)ethisch gedrag, doelen en strategieën, levenslange ontwikkeling, training en coaching, persoonlijkheid, en creativiteit. Deze grote diversiteit aan onderwerpen zie je terug in onze onderzoeksmethoden, onze docenten en ons onderwijsprogramma. Onze cursussen bieden je geavanceerde kennis over recent onderzoek, en daarnaast de mogelijkheid om brede werkrelevante vaardigheden te verwerven. Bovendien heb je de mogelijkheid om een coachingscertificaat te behalen, wat erg nuttig is als je een carrière in coaching, counselling, of personeelsontwikkeling ambieert. Juist deze combinatie van theorie en praktijk maakt de Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie een boeiende specialisatie om te studeren èn in te werken.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Psychologie
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60260
Voertaal
Engels
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?
 • Grote diversiteit in onderwerpen en methoden
 • Mogelijkheid om een coachingscertificaat te behalen
 • Unieke combinatie van onderzoek en praktijk
 • Internationale docenten en programma
 • Onderwijs door top-experts in het vakgebied
Programma

Ons programma legt een sterke nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk, omdat juist deze verbinding centraal staat in de AOP-psychologie. Veel vakken zijn onderzoeksgericht, maar de link met de organisatiepraktijk wordt altijd uitgelicht en benadrukt. Bovendien voorziet het vak Coaching je van belangrijke praktische vaardigheden voor je professionele loopbaan.

Gedurende het jaar volg je tegelijkertijd vakken en werk je in nauwe samenwerking met één van onze docent-onderzoekers aan je masterthese. De masterthese geeft je de kans om een bijdrage te leveren aan ons onderzoeksprogramma en een onderwerp dat jou interesseert dieper te verkennen. Je kunt dit combineren met een stage in een organisatie (al is dat niet verplicht).

Binnen het programma kan je je door een gerichte keuze van het vakkenpakket en het onderwerp van de masterthese specialiseren in een gebied van jouw interesse, zoals bijvoorbeeld:

 • leiderschap en verandering
 • motivatie en doelen
 • personeelsselectie
 • creativiteit en innovatie
 • De oudere werknemer en carriereontwikkeling
 • de psychologie van coaching
Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Personnel Selection (5 EC)
Repeated Measures (Methodencursus) (5 EC)
Coaching (Vaardighedencursus) (5 EC)
Keuzecursus (extra Basiscursus AOP/andere cursus binnen Master Psychologie-RUG/Mastercursus buiten Psychologie-RUG)
Master Thesis (eventueel incl. stage) (30 EC)
Advanced Research Methods in social and organizational Psychology (Methodencursus) (5 EC)
Power and Leadership (Basiscursus) (5 EC)
Creativity and Innovation in Organizations (Basiscursus) (5 EC)
Test Construction (Methodencursus) (5 EC)
Aging at Work (Vaardighedencursus) (5 EC)

Curriculum

Het programma beslaat (minimaal) 10 EC Basiscursussen, 5 EC Vaardighedencursus, 5 EC Methodencursus, 10 EC Keuzecursussen en 30 EC Masterthese ( bovenste 'vak').

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Studenten met een hbo-toegepaste psychologie diploma of een buitenlandse vooropleiding moeten voldoen aan de taaleisen. Zie: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/taaleisen-engels

vooropleiding

Een BSc in de psychologie. Voor uitzonderingen en een volledige beschrijving van de toelatingseisen zie https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/ NB: Alleen hbo-studenten van de hbo Psychologie kunnen toegelaten worden tot de (pre-)masteropleiding. Een aanvraag tot toelating van studenten van andere hbo opleidingen wordt niet in behandeling genomen.

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure hangt af van de vooropleiding.

Uitgebreide informatie vind je op de pagina Aanmelden van de master Psychologie.

Studenten die de bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen of gevolgd hebben kunnen zich inschrijven tot 1 september/1 februari. (handleiding voor RUG Bachelor Psychologie studenten)

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Alle WO instellingen

Via een pre-master van maximaal 60 EC

Extra informatie:
PsychologieAlle WO instellingen

Drempelloze toelating

Extra informatie:
VooropleidingOrganisatieInstroom
Toegepaste PsychologieAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Extra informatie:
VooropleidingOrganisatieInstroom
PsychologieRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:
Psychologie (EN)Rijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Non-native English speakers must provide evidence of satisfactory results for one of the standard tests. For an overview, please see https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/taaleisen-engels

vooropleiding

A BSc in Psychology. For exceptions and a full description of admission requirements, please consult https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/

Aanmeldingsprocedure

The application procedure depends on prior education.

For a full description of the application procedure, please consult the page on Application of the Psychology master.

Students who have finished the bachelor in Psychology at the University of Groningen can register until 1 February / 1 September. (Instruction manual for UG bachelor Psychology students)


Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
01 december 201901 februari 2020
01 mei 202001 september 2020
01 december 202001 februari 2021
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 december 201901 februari 2020
01 mei 202001 september 2020
01 december 202001 februari 2021
non-EU/EEA studenten01 april 201901 september 2019
01 november 201901 februari 2020
01 april 202001 september 2020
01 november 202001 februari 2021
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 14350voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 14600voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Het Masterprogramma in de Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie bereidt je voor op een breed scala aan loopbanen. AOP-psychologen werken vaak in de organisatiepraktijk, maar ook in instituten voor toegepast of fundamenteel onderzoek. In de afgelopen jaren hebben onze alumni bijvoorbeeld werk gevonden als trainer, coach, loopbaanadviseur, mediator, beleidsadviseur, consultant, verandermanager, HR-consultant, testpsycholoog, en onderzoeker.

NB In Europa wordt de AOP aangeduid als Work & Organizational Psychology (www.eawop.org) en in de Verenigde Staten als Industrial/Organizational (I/O) Psychology (www.siop.org).
Op de genoemde websites kun je meer informatie over het vak en de arbeidsmarkt krijgen. Denk daarbij ook aan de site van de Werkgemeenschap van onderzoekers in de Arbeids-, organisatie, en personeelspsychologie (http://www.waop.nl).

Potentiële beroepen

 • trainer
 • coach
 • loopbaanadviseur
 • mediator
 • beleidsadviseur
 • organisatieadviseur
 • projectleider
 • (interim)manager
 • veranderkundige
 • medewerker van een Reseach & Developmentafdeling
 • werving- en selectiepsycholoog
 • personeelsadviseur
 • intercedent
Onderzoek

Research

Ons onderzoek reflecteert de breedte van het AOP-veld. Al onze docent-onderzoekers hebben verschillende onderzoeksprojecten op verschillende terreinen, en als student zul je actief bij dit lopende onderzoek betrokken worden.

We gebruiken uiteenlopende onderzoeksmethoden, zoals vragenlijsten in organisaties, dagboekstudies, en lab-experimenten. Veel van ons onderzoek gebeurt bij werknemers in organisaties, maar we doen ook regelmatig laboratoriumonderzoek en online-onderzoek.

De verbinding tussen theorie en praktijk staat centraal in al ons onderzoek: we streven ernaar om kennis en inzichten te produceren die degelijk ingebed zijn in goed onderzoek en goede theorieën. Tegelijkertijd willen we duidelijke aanknopingspunten bieden voor interventies waarmee het leven en werken in organisaties daadwerkelijk verbeterd kan worden.

Enkele voorbeelden van onderzoeksvragen waar we ons op richten:

De Donkere Kant van Leiderschap:Waarom gedragen sommige leiders zich onethisch, of zelfs agressief? Welke individuele en omgevingsfactoren kunnen zulk gedrag verklaren en ons helpen het te voorkomen? Hoe kunnen we werknemers weerbaarder maken, zodat ze hier effectiever mee om kunnen gaan?

Succesvol Ouder Worden op het Werk: De werkende bevolking vergrijst en de pensioenleeftijd verschuift. Hoe kunnen we oudere werknemers helpen om productief èn gelukkig te blijven op het werk, en hoe kunnen we leeftijdsdiscriminatie helpen verminderen? Hebben oudere werknemers misschien unieke vaardigheden die ze op het werk kunnen inzetten?

Stimuleren van creativiteit en innovatie: Innovatie is een populaire term, maar veel interventies op dit gebied zijn ineffectief. Hoe kunnen we mensen met hun verschillende talenten en eigenschappen helpen om hun creatieve potentieel te verwezenlijken? Hoe kunnen we organisaties helpen om creatieve ideeën te herkennen, selecteren, en implementeren?

Motivatie en doelgericht gedrag: Vrijwel alles wat mensen op het werk doen heeft een bepaald doel, maar dat wil niet zeggen dat mensen er altijd in slagen die doelen te bereiken. Welke strategieën leiden tot succes? Wat zorgt ervoor dat mensen vasthouden aan een doel, zelfs als ze allerlei obstakels tegenkomen? En zijn mensen zich wel altijd bewust van de doelen die ze nastreven?

Behalve in wetenschappelijke tijdschriften kun je ook over ons onderzoek lezen op Mindwise, het blog van de Afdeling Psychologie.


Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
MasterdagBroerstraat 5Meer informatie
'Meet your masters'Grote Kruisstraat 2/1Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Work, Organizational and Personnel Psychology, neem dan contact op:

 • 
								Testimonial van

  HR consultant bij een internationaal consultancybedrijf

  Lees verder

  Tijdens de bachelor psychologie kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet per se een baan wilde als 'klassieke' psycholoog, bijvoorbeeld in de klinische psychologie. Ik wilde meer het bedrijfsleven in. Daarom koos ik de master Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie, om meer te leren over psychologie gerelateerd aan de werkplaats. Tijdens mijn master liep ik stage bij het consultancybedrijf Cubiks, waarvoor ik onderzoek deed naar verschillende generaties op de werkvloer.

  Na mijn stage bood het bedrijf me een baan aan als HR consultant. Het is een vrij klein, maar internationaal bedrijf met vestigingen in totaal 14 landen. Bedrijven kunnen onze capaciteitentests of persoonlijkheidsvragenlijsten kopen, of ze huren ons bijvoorbeeld in om hun HR processen beter in te richten.

  Na een tijdje op het Nederlandse kantoor te hebben gewerkt wilde ik eigenlijk gaan reizen. Ik kreeg de mogelijkheid om voor die tijd tijdelijk op het kantoor in Kuala Lumpur te werken om vervolgens alsnog te gaan reizen. Na mijn reis kwam er toevallig een vacature vrij op het hoofdkantoor in Engeland. Daar werk en woon ik nu. Ik heb nu een iets andere functie dan eerst, meer gericht op marketing en product management: Ik kijk welke nieuwe producten en diensten we nodig hebben en hoe we die in de verschillende landen het beste kunnen aanbieden. Ik heb daarvoor veel contact met de kantoren in andere landen en ik reis daar ook regelmatig heen. Het is een leuke en afwisselende baan en het bevalt erg goed hier.

  Ondanks dat mijn baan nu niet meer direct met de psychologie te maken heeft, is mijn studie nog altijd erg nuttig: Niet alleen omdat ik nauw samenwerk met onze onderzoeksafdeling (die allerlei psychologische tests ontwikkelt) en de HR Consultants / Psychologen in de landen, maar ook omdat de studie me veel heeft geleerd over menselijke motivatie en gedrag; een essentieel onderdeel van marketing!

  Ik kan iedereen aanraden om een stage te gaan doen tijdens je studie. Het is goed voor je zelfvertrouwen en je leert wat er nou echt op de werkvloer gebeurt. Je doet ervaring op en het is heel nuttig om dat te hebben voordat je gaat solliciteren.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van

  PhD in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

  Lees verder

  Ik zei altijd, promoveren is niks voor mij want ik heb al lang genoeg gestudeerd. Ik heb de bachelors Psychologie en Rechten gedaan en de master Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie. Ik wilde eigenlijk het bedrijfsleven in, maar ik kwam er tijdens mijn afstudeerscriptie achter dat ik onderzoek doen toch echt heel leuk vind. Nu doe ik een PhD in het Universitair Medisch Centrum Groningen en ben bijna een jaar bezig.

  Ik onderzoek de beweegredenen van mensen om vrijwillig mee te doen aan grootschalige onderzoeken. Als onderzoeker ben je altijd afhankelijk van anderen die mee willen doen aan je onderzoek. Dan is het belangrijk om te weten waarom mensen wel of niet meedoen en besluiten om hun gegevens te delen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik een soort adviesstuk schrijf voor bedrijven over hoe ze om moeten gaan met deelnemers en met werving van deelnemers bij grootschalige onderzoeken en projecten.

  Ondanks dat mijn huidige onderzoek niet over Arbeidspsychologie gaat, heb ik nog veel aan mijn master. Er komen bijvoorbeeld onderwerpen uit de sociale psychologie in terug die ook aan bod komen bij Arbeidspsychologie, en de vaardigheden en onderzoeksmethodes die ik tijdens de studie onder de knie heb gekregen gebruik ik natuurlijk nog dagelijks. Alleen het thema van de studie is een beetje verschoven.

  Voor mijn afstudeerscriptie liep ik stage bij het Forensische Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. Zij wilden weten of hun verzuimbeleid nog effectief was. Ik vond het leuk dat mijn scriptie ook echt werd gelezen en dat er wat mee werd gedaan, in plaats van dat hij alleen maar op een plank stoffig zou worden. Ook tijdens mijn huidige onderzoek is er een combinatie van theorie en praktijk, die mix vind ik erg leuk. Ik werk bijvoorbeeld samen met IBM om vragen uit de praktijk te kunnen beantwoorden.

  Ik ben erg blij dat ik deze keuze heb gemaakt, ik zou nu niet anders meer willen. De kans om vier jaar met een project bezig te zijn krijg je nergens anders. Je bent zelf totaal verantwoordelijk voor wat je doet en dat betekent dat je veel vrijheid hebt. Ik zit ook echt niet alleen maar binnen; ik moet vaak met mensen overleggen of mensen interviewen waarvoor ik de deur uit moet. Ook ga ik naar congressen om over mijn onderzoek te vertellen.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Student Marvin Neumann

  I am enjoying the variety of courses

  – Student Marvin Neumann
  Lees verder

  My name is Marvin Neumann, I am 24 years old and come from Germany. A bundle of things convinced me that starting the Bachelor programme in Psychology and then doing the Master programme in Work, Organizational, and Personnel Psychology would be the right choice. For example, I liked the availability of a study programme in English, Groningen's reputation as a vibrant student city, and having lots of sports opportunities.

  When I just came to Groningen I had no international experience and had to adjust to a new culture, a new way of learning, and a new city. However, I got accustomed to all this quite quickly, as Groningen and the RUG offer multiple opportunities to feel at home. At the start of my Master programme, I was simply very excited, because I wondered whether it would be different from the Bachelor programme. It was nice that the focus was solely on the topic I love, WOP psychology.

  I also liked the course structure of the Master a lot. While I did not care too much about the order in which the courses were offered, I enjoyed the variety of courses because I think this completes the skills repertoire of an Organizational psychologist quite neatly. Academically and individually, the achievement I am most proud of so far is the nomination of my Master-thesis for a thesis prize. Thanks to my supervisor, my own motivation, and some very unexpected but interesting scientific results, I was able to write a thesis that was considered for a nomination.

  Furthermore, I offered statistical tutoring throughout my studies. It was really rewarding to see students developing their skills further, passing difficult exams, and ultimately gaining expertise, which allows some of them to offer to tutor themselves now.

  Contact Marvin Neumann via email (m.neumann.2@student.rug.nl)

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Student Hannah Cox

  The programme equips me with the skills I need to work in a business environment while still being involved in helping people.

  – Student Hannah Cox
  Lees verder

  My name is Hannah Cox and I am from the UK. I gained a BSc degree in Psychology in Brighton before coming to Groningen. A friend of mine was studying here, so I had already visited Groningen a number of times before I decided to move here and follow this Master's programme.

  During my visits I participated in some of the events organized by University of Groningen students and Faculty. These swayed me to continue my studies in Groningen – I appreciate that there are lots of extracurricular activities and communities outside the University. For example, I’m already involved with the UNICEF student team and the UG Student Culture Centre, Usva.

  I’ve never wanted to work as a clinical psychologist, so I looked for a way to put my degree to use in a non-traditional setting. The Work, Organization and Personnel Psychology (WOP) programme seemed like it would enable me to apply my psychological training in a practical way. The programme equips me with the skills I need to work in a business environment while still being involved in helping people.

  Before I came here, I wasn’t really familiar with the subject of work, organization and personnel psychology. In my Bachelor’s degree programme, I took general courses in group psychology and organizational psychology, but they were focused on group or crowd behaviour, and not so much on an actual work setting. The WOP programme focuses more on what people want or need to achieve in the workplace. For example, how the work environment can influence productivity and wellbeing, the best ways to stimulate creativity and innovation, or teaching someone to be a good leader or listener.

  One of the practical courses offered is the coaching course, which builds on ideas of conversational therapy and offers opportunities to practise these. At the moment, I’m learning coaching techniques and conversational skills, and in the next period I will have the opportunity to coach a student who has recently begun teaching. The aim is to help students feel more comfortable and confident in their new role, and overcome any difficulties they may face. This is very exciting, because it’s the first opportunity I’ve had throughout my studies to practically apply my knowledge outside the research field.

  In addition to following the WOP programme, I am taking an elective course unit at the Faculty of Arts that relates to public arts policy and how governments view and maintain cultural institutions. I am considering combining these different fields in the future by applying my skills as a psychologist at a cultural institution. After graduating, I’m first going to apply for graduate schemes at charitable organizations in the UK, in particular charities focused on making science – and studying science – accessible to all people, regardless of their educational background, gender or culture.

  The WOP programme helps me to achieve my personal goals by teaching me about how people function in organizations, and the sorts of issues that are present in these contexts. It also provides me with the knowledge to overcome these issues myself in my own career; it is therefore very valuable for both my personal and professional growth.

  Hannah Cox - Work, Organization and Personnel Psychology

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	lecturer Eric Rietzschel

  Eric Rietzschel - universitair docent Work, Organizational and Personnel Psychology

  – lecturer Eric Rietzschel
  Lees verder

  Mijn naam is Eric Rietzschel en ik werk als universitair docent in de masteropleiding Work, Organizational and Personnel Psychology. Hier geef ik het vak Creativity and Innovation in Organizations bovendien coördineer ik samen met Susanne Scheibe deze mastertrack.

  Het vakgebied waarin ik werk, heeft betrekking op alles dat mensen denken, voelen en doen, toegepast op organisaties. Dit is vaak op het werk, maar dat hoeft niet. Het kan bijvoorbeeld ook gaan over samenwerken binnen een club of vereniging. Alle dingen die binnen de psychologie een rol spelen, zoals persoonlijkheid, vaardigheden en emoties, kunnen in dit verband geplaatst worden. Wat ik leuk vind, is dat je op deze manier de ruimte hebt om alles dat je interessant vindt aan mensen te bestuderen, maar dat je tegelijkertijd een duidelijke context hebt die je richting geeft. Je bent niet in het luchtledige aan het nadenken over mensen, maar over mensen in een specifieke setting.

  Een ander kenmerk van dit programma is diversiteit, zowel qua onderwerpen als qua docenten. Studenten hebben de mogelijkheid om een eigen richting te geven aan hun master, door te kiezen voor die onderwerpen en docenten die ze interessant vinden. Je kunt dus als het ware je eigen profiel samenstellen, of je nu geïnteresseerd bent in personeelsselectie, innovatie, coaching, of iets anders.

  Waar ik tot slot zelf erg enthousiast over ben, is de combinatie van theorie en praktijk. Je kunt in dit vakgebied namelijk goed zien wat de praktijk is of kan zijn. Daardoor kunnen we ook goed aan studenten duidelijk maken hoe de theorie die ze in hun universitaire opleiding leren, direct implicaties heeft voor wat mensen in de praktijk doen.

  Sluiten

Studieverenigingen

VIP

De studievereniging van Psychologie is de VIP. Met ruim 2300 leden en ruim 160 actieve leden zijn zij de grootste en misschien wel de gezelligste studievereniging van Groningen.
De VIP organiseert het hele studiejaar diverse activiteiten gerelateerd aan je studie. Zo zijn er lezingen, workshops, een uitwisselingsweek en congressen. Ook kun je je studieboeken met korting bestellen bij de VIP. Daarnaast is er natuurlijk ook volop aandacht voor de sociale kant met borrels en grote feesten.
https://www.vipsite.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Jij

 • helpt graag mensen om effectief (samen) te werken en zich duurzaam te ontwikkelen;
 • wilt een bijdrage leveren aan goede en eerlijke personeelsselectie, beloning, en leiderschap;
 • bent geïnteresseerd in wat mensen motiveert, en wat deze motivatie in stand houdt of juist aantast.

Herken jij jezelf hierin? Dan is de Master WOP echt iets voor jou! Kijk bij de sectie Onderzoek voor voorbeelden van vraagstukken waarmee je te maken kunt krijgen.

Studiebegeleiding

Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding.

De studieadviseurs houden elke ochtend een open spreekuur en zijn daarnaast op afspraak te bereiken. Ook zijn de studieadviseurs bereikbaar via de veelgestelde vragen: kijk of de voor jou relevante vraag in de lijst staat. Zo niet, stel dan je aanvullende vraag: http://www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord.