Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenEducatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Header image Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen

Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen

Programma-opties

 • Bèta-educatie (specialisatie)

  De specialisatie educatie bestaat deels uit vakken van de lerarenopleiding. Om je goed voor te bereiden op een baan in het onderwijs doe je in het eerste jaar de Basiscursus voor de lerarenopleiding.

  Onderdeel van deze cursus is een stage op school. Het afsluitende jaar van de educatierichting is het Werkenleren traject. Je geeft les aan een aantal klassen in het voortgezet onderwijs. Je bent zelf verantwoordelijk voor de lessen in deze klassen, maar je hebt begeleiding op school en vanuit de opleiding. Je doet zodoende veel praktijkervaring op. Op maandag en vrijdag zijn er opleidingsactiviteiten zoals vakdidactiek, onderwijskunde en intervisiebijeenkomsten.

  Voor meer informatie specifiek over de stages en het Werkenleren traject kun je ook terecht op de website van de Lerarenopleiding: http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/

 • Bèta-communicatie (specialisatie)

  In de specialisatie communicatie leer je om op te treden als intermediair tussen wetenschap en technologie enerzijds, en het niet-gespecialiseerde publiek anderzijds.

  Tijdens de opleiding verdiep je je in de positie van natuurwetenschappen in de maatschappij, in de historische achtergronden en de huidige stand van het natuurwetenschappelijk onderzoek. Je krijgt te maken met risicocommunicatie en publieke debatten in het vak Wetenschap communicatie en maatschappij.

  Tijdens de vakken Wetenschapsvoorlichting en -journalistiek en Wetenschap in beeld orienteer je je op de voornaamste routes waarlangs wetenschappelijke kennis de samenleving bereikt. Denk daarbij aan de geschreven pers, musea, internet, radio en tv.

  In de Externe Opdracht Wetenschapscommunicatie werk je gedurende een aantal weken voor een externe opdrachtgever. Je bent hierbij erg vrij in je keuze bij wie je de opdracht doet en wat je precies gaat doen. Veel studenten gaan werken voor een populairwetenschappelijk tijdschrift, voor een museum of website of voor een radio- of televisieprogramma.

  De communicatie-track is gedeeltelijk tweetalig: de cursussen worden in het Engels gegeven, maar bij sommige cursussen kun je kiezen om de opdrachten in het Nederlands of in het Engels in te leveren.

Opbouw programma

Both specializations start with a joint selection of courses. You conduct a scientific research project within your own science or mathematics expertise. In the course 'Science Communication Skills' written and verbal communication skills are further developed. 'Science Education and Communication Design' covers the design process of a website and teaching and communication materials. 'Introduction to Research in Science Education and Communication' examines methods of scientific research.

Beide specialisaties starten met een gezamenlijk deel. Iedereen doet een bèta-wetenschappelijk onderzoek in de eigen vakrichting. In het vak Vaardigheden WTEC leer je mondeling en schriftelijk communiceren. Ontwerpen WTEC gaat over het ontwerpproces van een website of lesmateriaal. Inleiding Onderzoek WTEC gaat in op onderzoeksmethoden.

Het programma duurt twee jaar en bestaat uit 120 ECTS. Voor het complete programma, zie: http://www.rug.nl/ocasys/fse/vak/showpos?opleiding=3505

Waarom in Groningen?
 • A highly interactive and interdisciplinary global curriculum
 • Specializations in education and communication
 • The communication specialization is largely practice-based
 • An international context
 • There have been two Nobel Prize winners in our faculty: Ben Feringa (Chemistry, 2016) and Frits Zernike (Physics)
 • Biedt specialisatie bèta-educatie (lerarenopleiding) én specialisatie bètacommunicatie.
 • Lerarenopleiding is mogelijk met duale of niet-duale trajecten.
 • Specialisatie bètacommunicatie is praktijkgericht.
 • Onze faculteit kent twee Nobelprijswinnaars: de Nobelprijs voor Scheikunde voor Ben Feringa in 2016 en de Nobelprijs voor Natuurkunde voor Frits Zernike.
 • Testimonial van Johanna Stegink

  Breder dan je eigen vakgebied

  'Deze master bevalt me goed! Je bent zoveel breder bezig dan alleen je eigen vakgebied. Dus het is niet alleen wiskunde voor mij, maar ik moet ook iets over biologie of scheikunde kunnen uitleggen. Zo moesten we laatst een kort filmpje over bioplastics maken, zoals in Klokhuis. Dat was geweldig, we deden alles zelf: een script maken, filmen, monteren.

  Je bent dus vaak praktisch bezig in deze master. De werkdruk is ook heel anders dan in de bachelor: je moet elke week wel opdrachten uitvoeren en inleveren in plaats van vooral aan het einde van de periode. Omdat het aantal studenten niet heel groot is, is er veel contact met de docenten. Daardoor nemen we ook actief deel aan de colleges, je kunt makkelijk zelf iets inbrengen. Het is hier niet zo dat een docent een uur lang staat te vertellen.

  Ik heb voor de communicatiekant gekozen om meer opties te hebben dan lesgeven. Je leert feitelijk lesgeven aan een breder publiek dan alleen scholieren. Overigens wil ik hierna ook nog de educatiespecialisatie volgen. En daarna? Dat hangt er vanaf hoe het lesgeven me bevalt en wat voor werk ik kan vinden. Ik wil in ieder geval mensen enthousiast maken voor wiskunde!'

  Sluiten
  – Johanna Stegink
printOok beschikbaar in het: English