Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstuk

Workshops - Wetenschapsdates

Moleculaire Motoren. Door Meintje de Vries, vakken: biologie en scheikunde

Hallo! Ik ben vierdejaars student van de bachelor Life Science & Technology en doe daarbinnen de richting Moleculaire Levenswetenschappen. Dit is een tak binnen de biologie waarbij je vooral leert over bacteriën, DNA en eiwitten en het aanpassen hiervan. In mijn gastles zou ik iets willen vertellen over ‘moleculaire motoren’ in ons lichaam of in bacteriën. Dit kan heel breed gehouden worden over heel veel motoren of bijvoorbeeld over twee specifieke motoren. We weten dat we van eten energie krijgen, maar welke ‘motor’ zorgt ervoor dat de energie écht gebruikt kan worden?

Globalisering en de regio. Door Adriaan van der Veer, vak: aardrijkskunde

Mijn naam is Adriaan van der Veer, derdejaars student Sociale Geografie en Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie heb ik gekozen vanwege mijn aanleg en natuurlijke interesse in het ruimtelijke. In boeken gaan mijn ogen al snel naar het kaartje en op reis wil ik altijd weten waar ik nou precies ben en of er iets speciaal aan de omgeving is. In mijn college zal het gaan over regionalisering en globalisering. Dit onderwerp is actueel en relevant voor het eindexamen. De kern van de les zit in de misopvatting dat globaliserende krachten alleen grenzen vervagen, en nooit versterken. Deze mythe ontkracht ik aan de hand van historische, culturele en hedendaagse voorbeelden. De les heeft als doel dat de leerlingen aan het einde van de les globalisering niet meer zien als eenrichtingsverkeer, maar als wereldwijde flows die op bestemming verschillende effecten kan hebben.

Pop Culture. Door Daniëlle Feiken, vakken: Engels en maatschappijleer

Mijn naam is Daniëlle Feiken en ik ben derdejaars student American Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. De opleiding is enorm divers. Geschiedenis, politiek, economie, cultuur, media; alles komt aan bod. Tijdens mijn gastles wil ik verschillende cultuurtheorieën gaan toepassen op Amerikaanse televisie en pop culture. Naast dat ik de leerlingen dus op een interactieve manier wil laten kennis maken met het universitair denken, wil ik ook laten zien dat je in Amerikaanse media en entertainment enorm veel van deze cultuurtheorieën kunt ontdekken! Als opdracht wil ik met de klas een videoclip/scene van een TV serie of film gaan analyseren, zodat ze de theorieën zelf kunnen gaan toepassen. Omdat de opleiding volledig in het Engels is, wordt mijn les ook in het Engels gegeven

Stalking. Door Tine Wiersma, vak: maatschappijleer

Mijn naam is Tine Liefke Wiersma, ik ben vierdejaars BA student Rechtsgeleerdheid met als afstudeerrichting Nederlands Recht en daarnaast werk ik als buitengriffier op de rechtbank Noord-Nederland. De studie Rechtsgeleerdheid is erg interessant, aangezien het recht sterk onderhevig is aan veranderingen in de maatschappij en aan technologische ontwikkelingen. Dit komt goed tot uiting in artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht betreffende stalking.
Stalking is in het jaar 2000 in Nederland strafbaar gesteld en beschermt het recht op de persoonlijke levenssfeer. Dit recht behoort in de huidige maatschappij tot een belangrijk, wellicht zelfs tot het meest fundamentele, grondrecht. Mijn gastles over stalking wordt een combinatie van theorie en praktijk. Allereerst behandel ik de theorie, want wanneer leidt een inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer juridisch gezien tot stalking en kan er tot vervolging worden overgegaan? Hierbij betrek ik het snel groeiende digitale tijdperk waarbij apps zoals Facebook, WhatsApp en Instagram zorgen voor nieuwe uitdagingen en aanpassingen. Na de theorie gaan de leerlingen een aantal casussen over stalking doornemen. Vervolgens wordt er gezamenlijk beoordeeld of er ook juridisch gezien sprake is van stalking en is er uiteraard ruimte voor discussie.

Airplean. Door Jon Hummel, vakken: economie en M&O

Hoeveel papieren vliegtuigjes heb jij als kind gevouwen? Of laten jullie nu nog steeds wel eens stiekem tijdens de les een papieren creatie het luchtruim kiezen? In de les AIRPLEAN tovert Jon Hummel met zijn Bedrijfskundige technologiemanagement achtergrond het simpele papieren vliegtuigje om tot een praktische ervaring van de zogenaamde lean filosofie tijdens een korte workshop. Met de lean filosofie kunnen processen binnen bedrijven geoptimaliseerd worden. Tijdens deze ontdekkingsreis vertelt Jon meer over het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar bedrijfsprocessen en logistiek. Ook geeft hij een indruk van zijn scriptie waarbij hij de magische rol van lean in de samenwerking tussen afdelingen bij constructieprojecten boven water brengt.

Laatst gewijzigd:10 maart 2017 13:26