Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Profielwerkstukprijzen

Elk jaar reiken het Alfa-, Bèta- en Gammasteunpunt van de RUG prijzen uit voor het beste profielwerkstuk van dat jaar. Een jury van wetenschappers, docenten en studenten kiest het allerbeste profielwerkstuk. Wie gaat er naar huis met de Marie Lokeprijs, Jan Kommandeurprijs of Jan Penprijs?

We zijn op zoek gegaan naar de boeiendste, origineelste en meest vindingrijke profielwerkstukken van het schooljaar 2023-2024.

De winnaars van de PWSprijzen 2024
De finalisten van onze PWS-prijzen 2024!

Prijsuitreiking 2024

Tijdens de feestelijke finale op 11 april 2024 kregen alle finalisten de kans om hun profielwerkstuk te laten zien en te bespreken met studenten, professoren, docenten, ouders en vrienden. Het was een enorm leuke dag, en de 15 groepjes (5 voor alfa, 5 voor bèta, en 5 voor gamma) konden hun werk met trots tentoonstellen.

Meer weten over de prijs, of heb je een vraag over je profielwerkstuk? De steunpunten zijn altijd bereikbaar via de mail. Hieronder kun je meer lezen over de genomineerden en winnaars van 2024.

 • Marie Lokeprijs (talen, kunst, literatuur): alfasteunpunt rug.nl
 • Jan Kommandeurprijs (biologie, scheikunde, natuurkunde en andere bètavakken): betasteunpunt rug.nl
 • Jan Penprijs (economie, aardrijkskunde, maatschappijleer): gammasteunpunt rug.nl

De genomineerden van 2024!

De studenten van de steunpunten hebben 15 leerlingen of groepjes leerlingen genomineerd: 5 voor alfa, 5 voor bèta en 5 voor gamma.

Marie Lokeprijs

De genomineerden voor de Marie Lokeprijs in willekeurige volgorde:

 • Anna van Kleef: de rode jurk, een experimentele reproductie - Ellie Toolsema - H.N. Werkman Stadslyceum, Groningen
  In dit PWS wordt onderzoek gegaan naar een beroemde jurk van Anna van Kleef, een vrouw van Hendrik VIII. Door het productieproces in detail uit te pluizen aan de hand van schilderijen, bewaarde kleding en literatuur, en die kennis te vertalen naar nu, heeft de leerling geprobeerd om de jurk zo nauwkeurig en authentiek mogelijk na te maken–met als resultaat een draagbare jurk.
 • Van Moeilijk Latijn naar Mooi Nederlands - Noor van Tuijl - Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen

  Op basis van haar lessen Latijn, is deze leerling geïnspireerd geraakt om uit te zoeken wat er komt kijken bij een nog-niet-eerder-vertaalde tekst literair te vertalen. Het onderzoek in dit pws draait om wat het inhoudt om iets correct en literair te vertalen, en de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden.

 • Roganda, non rapiende fuit: De Metamorfosen van Ovidius en de vrouw in het heden en verleden - Marjolein Tangelder & Chantal Verhoeks - Murmellius Gymnasium, Alkmaar -

  Dit PWS buigt zich over de Metamorfosen van Ovidius en bekijkt het werk vanuit een modern, feministisch perspetcief om te onderzoeken of de Metamorfosen seksistisch zijn. In hoeverre kwamen onderwerpen als gendergelijkheid aan bod in het werk van Ovidius en eerder-gemaakte vertalingen?

 • The Untold Influence of the Achaemenid Road System - Mehlika Alan & Elena Sancisi - Het Metis Montessori Lyceum, Amsterdam Winnaar van de Marie Lokeprijs!

  De leerlingen doen in dit PWS historisch brononderzoek naar de infrastructuur in het Achaemenidische Rijk en analyseren aan de hand daarvan de kracht en impact die dit rijk heeft gehad, met als doel om het Rijk in context te plaatsen als politieke entiteit.

 • In de schaduw van het verzet - Nynke Faber & Aniek Harmsen - Amadeus Lyceum, Vleuten

  In Utrecht zijn er 15 straten vernoemd naar vrouwelijke verzetsstrijders. In dit PWS en bijbehorende podcast gaan de leerlingen onderzoeken wie deze vrouwen waren, en waarom hun verhalen in de tijd sinds de oorlog vergeten zijn. Door middel van interviews, onderzoek en een goed gemaakte podcasts, proberen ze die verhalen aan het daglicht te brengen.

Jan Kommandeurprijs

De genomineerden voor de Jan Kommandeurprijs in willekeurige volgorde:

 • Radioastronomie met een zelfgebouwde radiotelescoop - Marit van Wijk - Gerrit van der Veen College, Amsterdam - Winnaar van de Jan Kommandeurprijs!
  Voor dit profielwerkstuk is een radiotelescoop gebouwd om de Melkweg te onderzoeken: de rotatiesnelheid als functie van de afstand tot het centrum en de waterstofverdeling van de Melkweg bij verschillende lengtegraden. Het bouwen van de telescoop is gelukt, maar zelf een meting doen niet. Met meetgegevens van een ander project is toch het doel van het PWS bereikt.

 • Abundantie Hα, [OIII] en [SII] in nevels - Renée van Veldhuizen - Harens Lyceum, Haren

  In dit profielwerkstuk is het verschil in relatieve abundantie bepaalt van de Pacmannevel ten opzichte van de Adelaarsnevel, de Kwallennevel en de Sh2-154. Uit eigen metingen is gebleken dat er verschil is in de abundantie Hα, [OIII] en [SII] van de nevels. Het verschil is deels te verklaren met behulp van de eigenschappen van de nevels waaronder leeftijd, locatie en oorsprong.

 • Het mogelijk maken van het oraal toedienen van insuline voor diabetes type I patiënten met behulp van liposomen - Luuk Steenge, Danee Visser, Sanne de Vries - Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen
  Patiënten met diabetes type I krijgen insuline via injecties toegediend. Dit onderzoek houdt zich bezig met de ontwikkeling van een alternatieve, patiëntvriendelijker toedieningswijze van insuline: via de mond. Er is onderzocht in hoeverre deze liposomen de insuline opnamen en in hoeverre die liposomen bescherming boden tegen de lage pH door gebruik te maken van UV/VIS-spectrofotometrie en een protein assay.

 • Autistische burnouts - Inez Glorie, Sofie Olde Dubbelink - Twickel College, Hengelo - Winnaar van de publieksprijs!

  Voor dit profielwerkstuk is literatuuronderzoek en enquêteresultaten van 64 deelnemers gebruikt om de hoofdvraag ‘In hoeverre is een autistische burn-out (beter) te behandelen?’ te beantwoorden. Hulpmiddelen als psycho-educatie, medicatie en geluidswering kunnen het leven met ASS makkelijker maken. Door naar mensen met autisme te luisteren, ze proberen te begrijpen en ze rust te geven als het nodig is, wordt de kans op een burn-out aanzienlijk vermindert.

 • Functionele oorprothesen - Kynan de Boer, Sven van den Heuvel, Gabriel Leenderts - Pax Christi College, Druten

  Steeds meer jongeren zijn slechthorend zijn en hebben eerder in hun leven een gehoorapparaat nodig, wat een negatieve impact heeft op hun geestelijk gezondheid. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar minder ingrijpende, kostenefficiënte oorprothesen als alternatief voor gewone gehoorapparaten. Dit profielwerkstuk onderzoekt zulke prothesen op de mogelijkheid van richtinghoren en de perceptie van geluidsintensiteit. Hiervoor is gebruikgemaakt van het Donders Mobiel Auditief Laboratorium.

Jan Penprijs

De genomineerden voor de Jan Penprijs in willekeurige volgorde:

 • Vroegkinderlijk trauma in de klas: handvatten voor traumasensitief lesgeven in het primair onderwijs - Hilde van Doorn & Anne-Marthe Westmaas - Calvijn College, Goes - Winnaar van de Jan Penprijs!

  Dit PWS geeft handvatten voor traumasensitief lesgeven in het primair onderwijs en is toegespitst op het christelijk-reformatorisch onderwijs. In dit PWS halen de leerlingen vroegkinderlijk chronisch trauma (VCT) aan op biologisch, sociologisch en psychologisch terrein, waarbij ze als eindproduct een folder over VTC voor docenten maakten.

 • Postnatale depressie - Anna Gielen, Julie van den Hoven & Elisa Nuhn - Mencia de Mendoza Lyceum, Breda
  In dit PWS analyseren de leerlingen de klachten van postnatale depressie in vergelijking met de classificatie DSM-5. De leerlingen onderzoeken of de klachten van postnatale depressie overeenkomen met de eigenschappen die de DSM-5 aan depressies toe-eigent. Dit doen ze door het uitvoeren van een discourse analyse van ervaringen van vrouwen met postnatale depressie.
 • Motivaties en drempels van mensen met stress om te gaan sporten - Mare Dijkema - UniC, Utrecht

  De leerling onderzoekt in dit PWS de drempels en motivaties van mensen om te sporten met stress. De leerling zoekt naar antwoorden binnen dit vraagstuk doormiddel van 71 ondervragingen. Zij analyseert dit onderwerp door stress en sport te analyseren op biologisch en psychologisch aspec

 • Een gegeven paard niet in de bek kijken? - Jildou van der Meer & Marije Schat - Lauwers College, Buitenpost
  In dit PWS onderzoeken de leerlingen hoe de Voedselbank functioneert door het interviewen van de cliënten van de Voedselbank in Achtkarspelen. Hierbij werken zij samen met de VSB en richten zij zich op maatschappelijke vraagstukken zoals; ‘sluiten de pakketten aan op de behoeftes’ en ‘hoe ervaart men de bejegening door de Voedselbank vrijwilligers?’.

 • Hebben zintuigen een rol bij het maken van de keuze voor de ‘merksterkte’ van een voedingsmiddel? - Durk Holthuis & Ilse van der Ploeg - Lauwers College, Buitenpost

  In dit PWS onderzoeken de leerlingen of zintuigen een rol spelen bij de keuze van Nederlandse consumenten tussen A- en B-merken van voedingsmiddelen in de supermarkt. De leerlingen analyseren het menselijk zenuwstelsel, de werking van zintuigen en het keuzeproces van de mens in relatie tot branding van merken.

De beste PWS'en van 2024

Op 11 april 2024 reikten we de drie prijzen én de publieksprijs uit tijdens onze feestelijke profielwerkstukmiddag. De winnaars van 2023-2024 zijn:

 • Mehlika Alan & Elena Sancisi met hun werkstuk The Untold Influence of the Achaemenid Road System (Marie Lokeprijs)
 • Marit van Wijk met haar werkstuk Radioastronomie met een zelfgebouwde radiotelescoop (Jan Kommandeurprijs)
 • Hilde van Doorn & Anne-Marthe Westmaas met hun werkstuk Vroegkinderlijk trauma in de klas: handvatten voor traumasensitief lesgeven in het primair onderwijs (Jan Penprijs)
 • Inez Glorie & Sofie Olde Dubbelink met hun werkstuk Autistische burnouts (Publieksprijs)
Laatst gewijzigd:07 juni 2024 14:43