Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Profielwerkstukprijzen

Elk jaar reiken het Alfa-, Bèta- en Gammasteunpunt van de RUG prijzen uit voor het beste profielwerkstuk van dat jaar. Een jury van wetenschappers, docenten en studenten kiest het allerbeste profielwerkstuk. Wie gaat er naar huis met de Marie Lokeprijs, Jan Kommandeurprijs of Jan Penprijs?

We zijn op zoek naar de boeiendste, origineelste en meest vindingrijke profielwerkstukken van het schooljaar 2023-2024. Ben jij of ken jij een leerling die op koers is om een supergoed PWS neer te zetten? Zend dan je profielwerkstuk in vóór vrijdag 1 maart 2024. Dat kan je begeleider doen, maar je mag ook zelf je werkstuk aanmelden.

Inzenden

Wil je je PWS inzenden? Kies de prijs die bij jouw vak hoort en vul je gegevens in! Je kan tot 1 maart 2024 je profielwerkstuk insturen om mee te doen. We vragen je wel om maar één formulier in te vullen als een werkstuk bij meerdere prijzen past. Wij zorgen dat het op de goede plek terecht komt.

Prijsuitreiking

Tijdens de feestelijke finale op 11 april 2024 krijgen alle finalisten de kans om hun profielwerkstuk te laten zien en te bespreken met studenten, professoren, docenten, ouders en vrienden. Het belooft een leuke dag te worden, en je dingt bovendien mee naar de publieksprijs!

Meer weten over de prijs, of heb je een vraag over je profielwerkstuk? De steunpunten zijn altijd bereikbaar via de mail. Onderaan de pagina vind je ook de inzendingen van vorig jaar.

 • Marie Lokeprijs (talen, kunst, literatuur): alfasteunpunt rug.nl
 • Jan Kommandeurprijs (biologie, scheikunde, natuurkunde en andere bètavakken): betasteunpunt rug.nl
 • Jan Penprijs (economie, aardrijkskunde, maatschappijleer): gammasteunpunt rug.nl

De beste PWS'en van vorig jaar

Op 20 april 2023 reikten we de drie prijzen én de publieksprijs uit tijdens onze feestelijke profielwerkstukmiddag. De winnaars van 2022-2023 zijn:

 • Jip Sloover en Julie Fransen met hun werkstuk Taalontwikkelingsstoornis (Marie Lokeprijs)
 • Paul Engelen en Daan van de Wouw met hun werkstuk CO2 Dashboard en leefbaarheid in de klas (Jan Kommandeurprijs)
 • Paul Stam en Keete Beckeringh met hun werkstuk Hoogbegaafde middelbare scholieren verdienen ook aandacht (Jan Penprijs)
 • Roos van den Akker, Anouk van Putten en Madelon Rebergen met hun werkstuk Onderzoek naar het kwantificeren van de sterkte van een tremor (Publieksprijs)
De genomineerden!
De genomineerden van 2023!

De genomineerden van 2023!

De studenten van de steunpunten hebben 15 leerlingen of groepjes leerlingen genomineerd: 5 voor alfa, 5 voor bèta en 5 voor gamma.

Marie Lokeprijs

De genomineerden voor de Marie Lokeprijs in willekeurige volgorde:

 • L’Art C’est Moi - Anne-Eline - Jacobus Fruytier Scholengemeenschap

  In dit profielwerkstuk wordt er onderzoek gedaan naar het absolutisme in de 17e en 18e eeuw onder de heerschappij van koning Lodewijk XIV. Allereerst wordt het begrip absolutisme uitgelegd, wordt er onderzocht wanneer het absolutisme ontstond en hoe het absolutisme onder Lodewijk XIV de (schilder)kunst en muziek beïnvloedde. Aan de hand van het staatsieportret van Lodewijk XIV door Hyacinthe Rigaud en de opera Phaéton door Jean-Baptiste Lully wordt onderzocht op welke manier de genoemde regeringsvorm werd ondersteund.

 • Taalontwikkelingsstoornis - Jip Sloover & Julie Fransen - Wolfert Lyceum - De winnaars van de Marie Lokeprijs 2023!

  Het leren van een taal is heel complex. Er zijn meerdere hersengebieden voor nodig. Bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis werken verschillende van deze hersengebieden anders en minder goed. Dat betekent ook dat geen enkel kind met TOS hetzelfde is. Hoe TOS zich ontwikkelt en tot uiting komt is afhankelijk van de combinatie van de hersengebieden waar de zwakheden zitten. De behandelingen die kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen ontvangen moeten ertoe leiden dat de taalvaardigheid van een kind met TOS verbetert of in ieder geval niet achteruit gaat. Maar op welke manier kunnen kinderen met TOS het beste oefenen om de taalvaardigheid zo veel mogelijk te verbeteren? Deze vraag willen we in dit profielwerkstuk graag beantwoorden en daar willen we zelf ook een bijdrage aan leveren door het ontwikkelen van een website met oefenmateriaal voor kinderen met TOS tot 7 jaar. Om zoveel mogelijk kennis op te doen over TOS en de verschillende manieren van het verbeteren van de spraak- en taalvaardigheid zijn wij in gesprek gegaan met logopedisten en onderzoekers van Kentalis en Auris. Op basis van de opgedane inzichten hebben we de website Kindertaal ontwikkeld.

 • The death of the author - Jarra Boxma & Hellen Oude Weme - Kamerlingh Onnes

  Allereerst is ons meesterwerk (profielwerkstuk) gefocust op de uitgave van een zelfgeschreven dichtbundel met bijbehorende illustraties. Van deze dichtbundel hebben wij dan ook oplagen verkocht op het meesterwerkfestival dat de school elk jaar organiseert. Wij hebben daarnaast een onderzoek uitgevoerd naar De dood van de auteur. Dit omschrijft een concept dat voor het eerst geïntroduceerd is in een gelijknamige essay door Roland Barthes. Onze dichtbundel diende als goede basis om de gelijkenis tussen de auteursintentie en de publieksinterpretatie te onderzoeken en zo tot een conclusie te komen over het leven of de dood van de auteur en de significantie van de auteursintentie. Ons onderzoek bevat in verband met dat doeleinde ook een enquête waarop een grote respons is geweest.

 • Tussen Tempel en Thuis: Over de discrepantie tussen goddelijke soapsterren en onderdrukte huisvrouwen - Roosmarie Toornstra - Het Amsterdams Lyceum

  In dit profielwerkstuk probeer ik een antwoord te vinden op de vraag: wat verklaart de discrepantie tussen de perceptie van godinnen en sterfelijke vrouwen in Athene in de 4de en de 5de eeuw voor Christus? Vrouwen in Athene werden zwaar onderdrukt. Hoe kan het dat mannen godinnen aanbidden die zich op immorele wijzen bemoeien met de sterfelijke wereld - denk bijvoorbeeld aan de verleidingen van sterfelijke mannen door Aphrodite die altijd verkeerd aflopen voor de sterfelijke man in kwestie - terwijl hun eigen vrouwen niet eens zonder toestemming het huis mochten verlaten?

 • De beste omstandigheden voor het leren van een moderne vreemde taal - Adyan Ali, Lieke Vernooij, Laura de Vries & Lotte van der Weerd - Emelwerda College

  Afgelopen jaar hebben wij onderzoek gedaan naar de beste omstandigheden voor het leren van een moderne vreemde taal. We hebben gekeken naar de invloed van leeftijd, de invloed van het geslacht, de invloed van het al kennen van meerdere talen, de efficiëntste manier om een taal te leren, de invloed van motivatie en de invloed van taalstoornissen op het leren van een taal. We hebben onderzocht of taalapps als Duolingo en Quizlet wel echt geschikt zijn voor het leren van een taal en ook of de manier waarop wij taal leren op school, wel de beste manier is. Ook hebben wij gekeken of het Nederlandse spreekwoord “jong geleerd, oud gedaan” ook op het leren van een taal van toepassing was, door te kijken naar het leerproces vanaf de geboorte. Over de resultaten kunnen we heel kort zijn. Uit ons onderzoek bleek namelijk dat je het beste een vreemde taal leert als je een jonge vrouw bent die al meerdere talen naast de moedertaal kent, die wordt “ondergedompeld” in de vreemde taal en veel motivatie heeft.

Jan Kommandeurprijs

De genomineerden voor de Jan Kommandeurprijs in willekeurige volgorde:

 • De invloed van verschillende factoren op de sluitsnelheid van de Venus Flytrap - Naoufal Aoulad Omar, Abdellah Abarkane, Iwan Abdelmegeid - IJburg College, Amsterdam

  In ons PWS onderzoeken wij de invloeden die verschillende factoren hebben op de sluitsnelheid van de Venus Flytrap. Wij hebben de factoren temperatuur, luchtvochtigheid en lichtdosis onderzocht door vele experimenten uit te voeren. Door elke factor in 3 omstandigheden te onderzoeken, hebben wij een controlegroep en twee testgroepen waar wij goed het verschil hebben kunnen meten. Al onze 27 metingen hebben wij overzichtelijk in tabellen en grafieken uitgebeeld om goed de invloeden van elke factor te kunnen zien, en uit deze resultaten hebben wij een conclusie getrokken. Uiteindelijk hebben wij onze onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. Wij hebben zeker grote verschillen gemeten in de sluitsnelheid bij verschillende omstandigheden, en wij zijn heel blij dat het ons gelukt is om deze resultaten goed te kunnen verwoorden in ons verslag.

 • Onderzoek naar het kwantificeren van de sterkte van een tremor - Roos van den Akker, Anouk van Putten, Madelon Rebergen - Het Hooghuis, Oss De winnaars van de publieksprijs!

  In dit profielwerkstuk is er onderzocht hoe een tremor te kwantificeren is met als doel onder andere artsen te helpen met het diagnosticeren van de ernst van een tremor, een soort innovatieproject om de zorg een klein beetje te verbeteren. In het literatuuronderzoek is in kaart gebracht wat belangrijke elementen zijn rond een ‘tremor’. Zo is er gekeken naar ziektebeelden bij en oorzaken van een tremor, mogelijke behandelingen en de werking daarvan en hoe patiënten een tremor ervaren. Ook is er literatuuronderzoek gedaan naar wat er al aan onderzoek is om tremoren te kwantificeren. Deze informatie heeft geholpen bij het beantwoorden van de hoofdvraag: Hoe is de sterkte van een tremor te kwantificeren? Vervolgens is er aan de hand van de informatie in het literatuuronderzoek over wat al gedaan wordt aan onderzoek naar tremoren een methode bedacht om een tremor te kunnen kwantificeren. Om deze methode uit te werken zijn er verschillende testen gedaan. Hierna zijn drie hypotheses geformuleerd die een maat zouden kunnen zijn voor het kwantificeren van een tremor. Deze hypotheses zijn getest met behulp van ‘DataDigitizer’ en een ontwikkelde sourcecode in VBA. Met deze gegevens is uiteindelijk een daadwerkelijke test bedacht en gecreëerd die in de praktijk zou kunnen functioneren. Door verschillende proefpersonen deze test te laten doen is hierbij een normwaarde geformuleerd die aan kan geven wanneer er geen sprake is van een tremor.

 • The fundamentals and construction of IEC fusion devices - Thijs Hampsink, Stefan Harmsma, JPB Spekman
  This English-written paper publishes research into whether nuclear fusion is achievable for the general public. It describes the Farnsworth fusor, which is a simple system capable of nuclear fusion, the construction of which is a goal of this paper to prove our point. The experiment bound to this paper is nicknamed ‘Rietveld Simple Reactor 1’ (RSR-1). In order to construct this system, this paper focuses on the security and precautionary measures needed to make a fusion-enabled object. The goal is not to produce a net-energy system but rather to document the construction of a functioning neutron-producing fusion reactor. Due to legal barriers, we were unable to conduct detectable fusion due to the high energy particles emitted from the system, and a demonstration look-alike version of the system was built and documented instead, which is easily upgradable to its fusion-enabled variant. The research question of the paper is "How can nuclear fusion reactions take place with respect to safety and cost?" It is concluded that building a nuclear fusion reactor without spending millions of dollars is possible, but significant research is required to ensure safety and finding second-hand or surplus equipment is necessary when working with a low budget.
 • CO2 Dashboard en leefbaarheid in de klas - Paul Engelen, Daan van de Wouw - De Nieuwste School, Tilburg - De winnaars van de Jan Kommandeurprijs 2023!

  Een goede gezondheid en concentratie in de klas is erg belangrijk. Zelfs na de pandemie is het belangrijk om goed te ventileren. Naast het tegengaan van infectievirussen, heeft goed ventileren nog een belangrijk voordeel: als iemand genoeg ventileert, zal de CO2-concentratie dalen. Er zijn onderzoeken gedaan die aantonen dat een hogere CO2-concentratie voor een groot verschil in prestatievermogen zorgt. Een lage CO2-concentratie is belangrijk, toch kijken wij er niet raar van op als de CO2-concentratie op school hoger is dan 3000 ppm. Maar een CO2-concentratie zegt voor veel docenten bijna niets. Ze weten bijvoorbeeld niet dat een CO2-concentratie van 5000 ppm veel te hoog is. Om dit probleem op te lossen hebben wij een dashboard gemaakt. Iedereen kan het dashboard openen en via kleuren zien hoe hoog de CO2-waarde daar is. Ze kunnen onder anderen op lokalen klikken voor een passend advies. Er worden talloze gegevens overzichtelijk weergegeven. Zelfs als iemand kleurenblind is, kan diegene ons dashboard makkelijk gebruiken. In ons profielwerkstuk hebben we aan veel docenten feedback gevraagd en controlevragen gesteld om zeker te zijn dat ons eindproduct bruikbaar is, ook zonder ervaring met CO2-concentraties. We kijken nu zelfs naar het uitrollen van ons dashboard op meerdere geïnteresseerde scholen.

 • Het koelen van zonnepanelen door middel van hydrogel - Joost Wilbrink, David Post - Corlaer College, Nijkerk

  In dit PWS is onderzoek gedaan naar het koelen van zonnepanelen in de Sahara met hydrogel. Hier is onderzoek naar gedaan omdat het rendement van een zonnepaneel daalt bij hogere temperaturen, waardoor veel energie verloren gaat. Een gekoeld zonnepaneel kan dus meer energie opwekken. Hydrogel is een superabsorberend polymeer dat in staat is om veel water op te nemen. De hydrogel kan dit opgenomen water bij hogere temperaturen loslaten. Dit water kan vervolgens verdampen, wat een koelend effect heeft op zonnepanelen. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat monokristallijne zonnepanelen gecombineerd met de PAM-CNT-CaCl2 hydrogel het meest rendabel zijn om toe te passen in de Sahara. Deze hydrogel kan water uit de lucht opnemen waardoor geen watertoevoer nodig is. Aan de hand van experimenten is aangetoond dat de hydrogel aan de onderkant van het paneel bevestigd moet worden zodat het inkomende licht niet geblokkeerd wordt. De meest rendabele gemiddelde temperatuur voor het zonnepaneel blijkt 30 °C te zijn. Om een zonnepaneel onder deze gemiddelde temperatuur gekoeld te houden is naar schatting 1,3 kg water per vierkante meter nodig. De hoeveelheid hydrogel die daarvoor nodig is kost €4,32. Naar schatting wordt deze prijs na 145 dagen terugverdiend.

Jan Penprijs

De genomineerden voor de Jan Penprijs in willekeurige volgorde:

 • Hoogbegaafde middelbare scholieren verdienen ook aandacht - Paul Stam en Keete Beckeringh - UniC, Utrecht De winnaars van de Jan Penprijs 2023!

  Ons onderzoeksverslag gaat in op de invulling die middelbare scholen momenteel geven aan ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen en onderzoekt aan de hand daarvan hoe deze ondersteuning efficiënter, resultaatgerichter en prettiger ingericht kan worden, wat uiteindelijk resulteert in een aantal duidelijke adviezen voor middelbare scholen(koepels). Gedurende het onderzoek zijn allereerst interviews afgenomen met een aantal deskundigen met gedetailleerde kennis van hoogbegaafdheid. De opgedane kennis uit de literatuur en de interviews is vervolgens gebruikt om de doelgroep zelf te benaderen. Hierbij zijn 215 hoogbegaafde jongeren en ouders van zulke jongeren benaderd met kwalitatieve vragenlijsten. Uit de resultaten van de interviews en het onderzoek onder de doelgroep zelf bleek nog veel ruimte voor verbetering wat betreft de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daarbij lijkt vooral het ontbreken van kennis, erkenning, begrip en maatwerk bezwaarlijk te zijn. Voor een aanzienlijk deel van de ondervraagde hoogbegaafde scholieren lijkt ondersteuning in zijn geheel te ontbreken. Waar ondersteuning wél beschikbaar is, wordt deze wisselend beoordeeld. De conclusie stelt op basis van de resultaten een aantal maatregelen, handvatten en richtlijnen voor die begeleiders en scholen(koepels) kunnen gebruiken om de ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen sterk te verbeteren.

 • The Voice of Women - Floor Bleeker en Felin de Jong - Comenius College, Hilversum
  In januari 2022 werd het wel bekende televisieprogramma ‘The Voice of Holland’ voor onbepaalde tijd opgeschort naar aanleiding van beschuldigingen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnen de productie van het programma. Ondanks dat het geen geheim is dat seksueel grensoverschrijdend gedrag tot in het heden een probleem vormt binnen de maatschappij, lijkt er door de incidenten rondom de productie van The Voice of Holland eindelijk meer aandacht voor dit probleem te zijn gekomen. Het tekort aan aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de recente incidenten rondom het Mediapark waren voor ons aanleidingen voor het onderzoeken van de tevredenheid rondom maatregelen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is onderzoek gedaan naar de mate van voldoening van de getroffen maatregelen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag naar aanleiding van de incidenten rondom The Voice of Holland aan wetenschappelijk bewezen, adequate en effectieve aanpakken en de wensen van vrouwelijke medewerkers van het Mediapark.
 • Het kiesstelsel van toen, nu en de toekomst - Take Watanabe - Alfa-college, Groningen

  Het vertrouwen van Nederlanders in de werking van democratische instituties is ernstig verzwakt, met volksvertegenwoordigers voorop die in hun kerntaken verzaken. Een manier om de toekomstbestendigheid van de democratie te verstevigen, is een aanpassing van het kiesstelsel. Dit profielwerkstuk onderzoekt daarom in hoeverre het Nederlandse kiesstelsel verbeterd kan worden zodat Tweede Kamerleden hun kiezers beter kunnen vertegenwoordigen. Door middel van literatuuronderzoek is het profielwerkstuk langs de geschiedenis van de democratie en het Nederlandse kiesstelsel gegaan. Hieruit is gebleken dat politieke partijen een onwenselijke hoeveelheid druk uit kunnen oefenen op het handelen van hun fractie, volksvertegenwoordigers een onvoldoende mate van binding met de bevolking hebben en dat de Tweede Kamer te klein is in verhouding tot de bevolkingsgrootte, waardoor het onvoldoende in staat is om haar kerntaken te vervullen. Ook heeft het profielwerkstuk de werking van het Britse en Duitse kiesstelsel onderzocht ten behoeve van vergelijkingsmateriaal. Om tot een oplossing voor deze problemen te komen, creëert het onderzoek een ideale kiesstelsel. In dit stelsel worden volksvertegenwoordigers gekozen binnen twintig meervoudige kiesdistricten, zodat ze afhankelijker worden van de regionale stem en als gevolg hun electoraat beter zullen vertegenwoordigen. Ook wordt de Tweede Kamer uitgebreid naar 213 zetels en de voorkeurdrempel wordt verlaagd.

 • Het overstromingssysteem van Slèschon - Sylke Schonewille en Amber van der Sleen - Wolfsbos, Hoogeveen

  In het werkstuk onderzoeken de leerlingen de verschillende gegevens die van belang zijn bij de schade die een overstroming met zich meebrengt. Aan de hand van deze gegevens kunnen overstromingen geclassificeerd worden op een, zelf opgezette, overstromingssysteem. Het werkstuk loopt van het verzamelen van gegevens en achtergrondinformatie tot het opzetten van het overstromingssysteem van Slèschon. Uiteindelijk hebben de leerlingen een systeem opgezet. Dit is ontstaan door het combineren van verschillende gegevens, gekoppeld aan de ernst van een overstroming. Een schaal voor overstromingen is nog niet groots uitgevoerd in de wetenschap, met dit profielwerkstuk hopen de leerlingen hier verandering in te brengen. De hoofdvraag luidt: In hoeverre is het mogelijk om een schaal op te zetten om de intensiteit van een overstroming te bepalen? Uit het onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om een eenduidige schaal op te zetten voor een overstroming (bijv. als de Schaal van Richter), omdat er veel verschillende indicatoren bij zijn betrokken die niet goed samen kunnen in een omschrijving. Het is wel mogelijk om aparte schalen van indicatoren te maken en een geheel systeem te creëren om de intensiteit van een overstroming te bepalen.

 • Documentaire: Verdrukt en Vergeten - Ouiam El Ouasdad - O.R.S. Lek en Linge, Culemborg

  Hoe gaan we in de 21e eeuw om met de massale onderdrukking van een gehele etnische groep? Grijpen we in of keren we onze rug naar een vergeten verdrukking? Deze vraagstukken hebben mij geïnspireerd om voor mijn PWS een confronterende documentaire te maken over de onderdrukking van de Oeigoeren in China. Het doel hiervan is om de Oeigoerse kwestie te belichten. Wat is onze rol in deze kwestie en op welke manier hebben wij de plicht om hier iets aan te doen? Dit onderwerp is van enorm belang omdat het een actueel probleem is. Meer dan een miljoen Oeigoeren zitten momenteel vast in zogenaamde ‘heropvoedingskampen’. Het is belangrijk dat deze mensen niet vergeten worden: door meer bewustzijn te creëren, met bijvoorbeeld dus een documentaire, kunnen wij een klein steentje bijdragen in de strijd tegen onderdrukking. Voor mijn documentaire heb ik verschillende mensen geïnterviewd met een expertise op verschillende vlakken in het onderwerp. Ten eerste heb ik Stijn Deklerck gesproken, China-expert van Amnesty International. Daarnaast heb ik Ahmedjan Kasim, Oeigoers activist en zoon van een strafkampgevangene geïnterviewd. Ook heb ik twee politici, Sjoerd Sjoerdsma en Farid Azarkan geïnterviewd over hun politieke visies op het aanpakken van zulke grote mensenrechtenschendingen. De trailer van mijn documentaire geeft de beste samenvatting van mijn PWS! Deze kunt u online bekijken.

Laatst gewijzigd:07 februari 2024 10:54