Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Fase 6: Conclusie en discussie

Fase 6
Fase 6

Je hebt alle gegevens verzameld; nu is het tijd om antwoord te geven op je onderzoeksvraag. Doe dit uitgebreid en betrek hier je resultaten en de literatuur bij. Komen de uitkomsten van jouw onderzoek of experiment en de literatuur overeen, en waarom is dat (niet) zo? Kloppen je vooraf opgestelde hypotheses? Wat valt op aan je resultaten? Kun je jouw resultaten koppelen aan eerder uitgevoerd onderzoek?

Al deze vragen probeer je te behandelen in een conclusie die uiteindelijk een duidelijk antwoord geeft op je deelvragen, en daarmee je onderzoeksvraag.

Bij de conclusie hoort ook een discussie, die voor óf na de conclusie komt (afhankelijk van de discipline waarin je onderzoek doet). Hierin blik je terug op je onderzoek door een foutenanalyse te maken. In de foutenanalyse kijk je nog eens kritisch naar je onderzoek. Zijn er fouten gemaakt? Zou het experiment de volgende keer beter op een andere manier kunnen worden uitgevoerd? Verder bespreek je in je discussie vragen voor eventueel verder onderzoek; zijn er vragen op komen borrelen tijdens het maken van jouw PWS die verder uitgezocht zullen moeten worden? Daarnaast kijk je ook naar de uitkomsten van jouw PWS in een bredere context en in de praktijk. Op deze manier maak je de onderzoekcyclus weer rond.

Laatst gewijzigd:15 februari 2024 13:40