Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Fase 2: Onderzoeksvraag en hypothese

Fase 2
Fase 2

In deze fase ga je op zoek naar jouw onderzoeksvraag. Je gaat nog preciezer formuleren wat jij wil onderzoeken. Op welke vraag ga jij antwoord geven in je profielwerkstuk? Dit is je hoofdvraag of onderzoeksvraag. Om het onderzoek beter te kunnen uitvoeren, splits je deze vraag op in een een aantal kleinere deelvragen. Daarnaast ga je op basis van literatuuronderzoek hypothesen opstellen.

Laatst gewijzigd:14 november 2023 11:48