Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Fase 4: Onderzoeksplan

Fase 4
Fase 4

Hoe ga jij je onderzoeksvraag beantwoorden? In deze fase van je profielwerkstuk ga je plannen hoe je onderzoek eruit gaat zien. Hoe bouw je een profielwerkstuk op? En welke onderzoeksmethoden ga je hiervoor gebruiken?

Om dit duidelijk te maken, maak je een onderzoeksplan, waarin je beschrijft welke activiteiten, proefjes of experimenten jij hebt gepland en waarom je voor deze manier van onderzoeken hebt gekozen. Bij het maken van je onderzoeksplan beschrijf je elke stap van het onderzoek zo concreet en duidelijk mogelijk. Let erop dat je onderzoeksplan uitvoerbaar is: kijk dus goed naar hoeveel tijd je per onderdeel nodig gaat hebben. Vraag je docent hierbij om feedback; zo weet je dat je goed aan het maken van je PWS begint.

In het onderzoeksplan zijn er een aantal onderdelen die je moet behandelen.

  • De onderzoeksvraag: wat ga je precies onderzoeken?
  • De meetinstrumenten: hoe ga jij meten wat je wil weten? Welke gegevens heb je daar verder voor nodig?

  • De dataverzameling: hoe kom je aan de gegevens die je gaat gebruiken in jouw PWS? Waar en wanneer ga je die gegevens verzamelen?

  • De planning: wanneer vinden de activiteiten, experimenten, proefjes en andere vormen van het verzamelen van gegevens plaats?

  • Je data-analyse: hoe zorgen jouw gegevens voor een antwoord op je onderzoeksvraag? Hoe ga je de gegevens die je hebt gevonden verwerken?

  • De kwaliteitseisen: aan welke kwaliteitseisen moet jouw PWS voldoen om het als betrouwbaar te beschouwen?

Meer weten?

Laatst gewijzigd:12 maart 2024 11:53