Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieStudieondersteuningProfielwerkstuk

Profielwerkstukprijsuitreiking 2018

De winnaars van de RUG profielwerkstukprijzen zijn bekend!

Marie Lokeprijs (Cultuur & Maatschappij):
Jieling Levine en Mila Benjamins
Kill your Darlings: De belevingswereld van Chinees geadopteerden
Jan Kommandeurprijs (Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid):
Sasha Brons en Wytze Walstra
Stoeptegels van schimmel
Jan Penprijs (Economie & Maatschappij):  
Daniëlle Woudenberg en Nikita de Vette
Stadsgroen
Publieksprijs:
Lourens Touwen en Karim Guettache
Top of Flop?

De Rijksuniversiteit Groningen feliciteert alle winnaars en alle genomineerden met deze prestatie!

Zie hieronder de resultaten van de prijsuitreiking.

Alle winnaars van de profielwerkstukprijs
Alle winnaars van de profielwerkstukprijs

Marie Lokeprijs (Cultuur & Maatschappij)

De belevingswereld van Chinees geadopteerden (1e prijs)

Met een zelfgeproduceerde documentaire over de belevingswereld van Chinees geadopteerden in Nederland willen de auteurs het persoonlijke verhaal van verschillende geadopteerden vertellen. Wat is hun kijk op adoptie? En wat zijn hun ervaringen als geadopteerd kind? Door de jaren heen zijn er veel documentaires gemaakt over adoptie, zowel overwegend positief, als ook erg kritisch tegenover de biologische ouders. Ook in het nieuws kwamen de slechte kanten van adoptie de laatste tijd veel ter sprake. De werkelijkheid ligt genuanceerder, stellen de auteurs; ze zochten daarom antwoorden bij de geadopteerden zelf. Welke vragen houden hen bezig, en met welke gevoelens? Aan de hand van een voice-over vertelt Jieling Levine haar verhaal, maar ook dat van andere kinderen. De documentaire werd een film over adoptie, gemaakt door een geadopteerde, voor geadopteerden. Dit om de lezer te informeren over adoptie, en om de onwetendheid en het stigma eromheen reduceren. Daarnaast heeft de documentaire als achterliggend motief hulp bieden om geadopteerden hun gevoelens onder woorden te brengen.

Kinderboeken en het geslacht van de hoofdpersonen (2e prijs)

Wanneer je een willekeurig kinderboek neemt, is er een grote kans dat het hoofdpersonage een jongen zal zijn. Dit profielwerkstuk beschrijft hoe is gebleken uit verschillende onderzoeken is gebleken dat jongens een sterke voorkeur hebben voor een jongen in de hoofdpersoon hebben, terwijl meisjes slechts een lichte voorkeur hebben voor een meisje in de hoofdpersoon. De auteurs vragen zich af of het grote aantal jongens als hoofdpersonage in kinderboeken verband houdt met het verschil in voorkeur van jongens en meisjes voor een hoofdpersonage van hun eigen geslacht. Om hier achter te komen, hebben ze zelf een onderzoek opgezet en uitgevoerd bij kleuters en achtstegroepers, met verassende resultaten.

Geluksgericht voortgezet onderwijs (3e prijs)

De auteur van dit profielwerkstuk pleit voor een verschuiving in het Nederlands voorgezet onderwijs waardoor jongeren met meer zelfvertrouwen, ontwikkelde kwaliteiten, motivatie, geluk en enthousiasme in het leven zullen komen te staan. De focus zou meer op geluk gericht moeten zijn in plaats van op prestatie. Eerst wordt beschreven waarom geluksgericht onderwijs zo belangrijk is, waarna beschreven wordt op welke manier deze methode geïntegreerd zou kunnen worden binnen het huidige lesprogramma. Een antwoord op de hoofdvraag ‘Welke veranderingen moeten doorgevoerd worden om een verschuiving van prestatiegericht naar geluksgericht voortgezet onderwijs te realiseren?’ wordt aan de hand van twee benaderingen - vanuit bestaande bronnen, en door conclusies te trekken uit een gehouden enquête onder middelbare scholieren – geformuleerd.

Fast-Fashion Industry (eervolle vermelding)

Fast-fashion: het zo snel mogelijk produceren van kleding voor een lage prijs – nu populairder dan ooit. Maar wat is de impact hiervan op mens en milieu? De echte prijs wordt niet betaald door de consument of door de ketens, maar door onze aarde. Giftige vrijgekomen stoffen, gezondheidsrisico’s van boeren en de aanmaak van plastic zijn producten van de fast-fashion industrie. Uit het onderzoek van deze scholieren blijkt dat mensen zich over het algemeen redelijk bewust zijn van de productiemethoden van hun kleding, maar dat ze hun keuzes tijdens het shoppen hier niet door laten beïnvloeden. Hoe ga je de fast-fashion industrie tegen?

Neurolinguistics (eervolle vermelding)

“Does bilingualism yield changes in the pattern of neural activity within the language brain areas compared to a monolinguist brain?” Het is moeilijk vast te stellen hoe veel mensen tweetalig zijn, maar vaak wordt aangenomen dat ongeveer de helft van de wereldpopulatie tweetalig is. Ook wordt gedacht dat het kunnen gebruiken van een tweede taal cognitieve voordelen kan hebben. Dit profielwerkstuk wil de aangenomen voordelen die tweetaligheid op het brein heeft onder de loep nemen. De auteur gaat met behulp van literatuuronderzoek en een experiment op zoek naar aanwijzingen om deze stelling aan te nemen of te verwerpen. Door met een EEG (elektro-encefalogram) de effecten van tweetaligheid te onderzoeken concludeert de auteur dat tweetaligheid inderdaad de neurale activiteit van het brein beïnvloedt.

Heeft tweetaligheid een positieve invloed op het brein?
Heeft tweetaligheid een positieve invloed op het brein?

Jan Kommandeurprijs (Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid)

Stoeptegels van schimmel (1e prijs)


Het bestraten van onze wegen en achtertuinen is niet zo onschuldig als het lijkt. Verstening verhoogt het risico op overstromingen, bedreigt de biodiversiteit en verhoogt de stedelijke temperaturen. Hoog tijd voor een duurzame tegel. Een tegel die recyclebaar, waterdoorlatend en duurzaam te produceren is. Sacha en Wytze onderzochten of een tegel gemaakt van schimmeldraden hier geschikt voor is. Ze onderzochten welke schimmel het meest geschikt is om tegels van te maken en op welk substraat je deze schimmel het beste kunt laten groeien. Ook vergeleken ze de eigenschappen van hun schimmeltegels met de eigenschappen van gewone stoeptegels. En hoewel de houdbaarheid en waterdoorlaatbaarheid van de schimmeltegels nu nog niet voldoende bleken, vertrouwen Sacha en Wytze er op dat de tegels in de toekomst kunnen worden geoptimaliseerd.

Inside the calculator (2e prijs)


Een rekenmachine is een apparaat dat iedereen bewust of onbewust dagelijks gebruikt. Soms is het in de vorm van een daadwerkelijke rekenmachine, soms zijn het berekeningen die ongemerkt door onze telefoon worden gedaan. Men is zich wellicht niet bewust van het feit dat basale rekenfuncties zo belangrijk zijn voor ons hedendaagse leven en nog minder bewust van hoe die rekenfuncties eigenlijk werken. Jesse Maarleveld onderzoekt in zijn PWS hoe een rekenmachine tot zijn antwoord komt en programmeert een volledige rekenmachine gebaseerd op slechts enkele basale operaties.

Het effect van zwarte gaten (3e prijs)


Luçiano en Bas hadden voor hun profielwerkstuk een ambitieuze missie: grip krijgen op de complexiteit van het universum. In het bijzonder wilden zij weten wat het effect is van zwarte gaten en hoe deze mysterieuze objecten hun omgeving beïnvloeden. Om deze vragen te beantwoorden deden ze een uitgebreid literatuuronderzoek. Vervolgens maakten ze een computermodel waarin ze de bewegingen van hemellichamen rondom een zwart gat simuleerden.

Vliegen in een zeilboot


Een boot die opstijgt uit het de zee en boven het wateroppervlak langs scheert. Het klinkt als de openingsscène van een Jams Bond film, maar met een hydrofoil kan het echt! Een hydrofoil is een soort vleugel die onder een schip wordt gemonteerd. Als het schip hard genoeg vaart, kan deze worden ‘opgetild uit het water’ en op de toppen van deze draagvleugels over het water scheren. De boot gebruikt dan minder brandstof en kan sneller varen. Tycho ontwierp voor zijn PWS een hydrofoil voor een eenpersoonszeilboot. En omdat hij er maar niet genoeg van kon krijgen besloot hij ná het inleveren van zijn PWS nog een stapje verder te gaan. Hij is nu hard aan het werk om de hydrofoil in het echt te bouwen.

Top of flop?


Is een film top of wordt het een flop? Dat is soms lastig te voorspellen. Lourens en Karim onderzochten of ze vóór de première van een film al kunnen voorspellen of een film een kaskraker wordt. Ze gebruikten daarvoor internetdata: hoeveel is er over een film getweet, hoe vaak is de film geliket op Facebook en wat vinden YouTube-kijkers van de trailer? Uiteindelijk verzamelen en analyseren ze de data van duizenden films. Dit blijkt helaas nog niet genoeg te zijn en ondanks hun dappere pogingen lukt het Lourens en Karim nog niet om het succes van een film te voorspellen.

Hoe beïnvloeden deze mysterieuze zwarte gaten hun omgeving?
Hoe beïnvloeden deze mysterieuze zwarte gaten hun omgeving?

Jan Penprijs (gamma)

Stadsgroen (1e prijs)

Meer groen in de buurt is goed voor het milieu: er ontstaat minder smog, zorgt voor temperatuurdemping en geluidsreducering. Maar wisten jullie dat het ook heel gezond is? Meer groen herstelt stress heeft en een positieve invloed op je gemoedstoestand, aldus de conclusie van Danielle en Nikita. Ze pakten hun profielwerkstuk multidisciplinair aan: natuurkundige, biologische, sociaal-psychologische en planologische elementen van stadsgroen passeerden de revue. Maar ze schreven ook een plan voor de aanpak van stadsgroen in het winkelcentrum van Hoevelaken.

Recept tegen de onvrede (2e prijs)

Maan en Dana onderzochten een moeilijk thema: populisme. Hoe kan de recente opkomst van populistische partijen in Nederland verklaart worden? Naast hun sterke theoretische en historische analyse, interviewden Maan en Dana ook nog eens een zestal (oud-)politici: Thom de Graaf, Frank de Grave, Marja van Bijsterveldt, Piet Hein Donner, Wim Kok en Rita Verdonk. Aan de hand van deze gegevens stelden Maan en Dana een advies op voor kabinet Rutte-III.

Research into the viability of an off-shore airport as a replacement for Schiphol Airport (3e prijs)

Wat als we, in plaats van Schiphol, een nieuw vliegveld in de Noordzee bouwen? Dat was de gedurfde hoofdvraag in het profielwerkstuk van Kevin. In dit uitgebreide onderzoek analyseerde hij waar het nieuwe vliegveld moest komen, hoe ver van de kust en op welke diepte, en welke constructie hiervoor het meest ideaal is. Kevin’s nieuwe vliegveld moet volgens zijn profielwerkstuk zo’n 5 kilometer van de kust bij Katwijk aan Zee komen. Waar wachten we nog op, Rijksoverheid!

Mediocrity and Excellence: How Differences Are Made (eervolle vermelding)

Doe jij altijd zo weinig mogelijk moeite voor een zesje? Of ben je nooit tevreden met een negen? Grote kans dat jij wel eens in het hokje van de ‘zesjescultuur’ of van de ‘prestatiegeneratie’ bent gestopt. Maar zit er ook een wezenlijk verschil tussen de twee groepen? En waar wordt dat verschil dan door bepaald? Anne-Marie en Jo-Anne onderzochten dat en kwamen erachter dat de motivatie om zich in te zetten voor een vak sterk wordt bepaald door de sociale omgeving. Een leuke docent of een gemotiveerde vriendengroep versterkt de motivatie om zélf ook meer aan de slag te gaan. Ook concludeerden Anne-Marie en Jo-Anne dat aangeboren factoren als IQ geen invloed hebben op het prestatievermogen.

Van kijkcijferhit tot wetenschap? Een onderzoek naar de representativiteit van criminologie in misdaadseries. (eervolle vermelding)

Als je NCIS of Criminal Minds wel eens hebt gezien, heb je tijdens het kijken vast jezelf wel eens afgevraagd in hoeverre wat je ziet ook allemaal echt is. Irana onderzocht in welke mate misdaadseries overeenkomen met de wetenschap der criminaliteit. Ze beschrijft in haar onderzoek verschillende criminologische theorieën en analyseert verschillende criminologische patronen. Daarna spiegelt zij criminologische patronen uit misdaadseries aan deze theorieën. Lekker toch? Onderzoek doen vanuit je luie stoel?

Jo-Anne en Anne-Marie schreven hun profielwerkstuk over middelmatigheid en excellentie
Jo-Anne en Anne-Marie schreven hun profielwerkstuk over middelmatigheid en excellentie
Laatst gewijzigd:04 april 2018 10:25