Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenM&O

Kredietcrisis / Eurocrisis

Je PWS over de kredietcrisis?
Je PWS over de kredietcrisis?

Kredietcrisis

Weinig mensen hadden het zien aankomen; wat begon als een kleine hypotheekcrisis in Amerika, groeide uit tot een wereldwijde kredietcrisis. Amerika verpakte risicovolle hypotheken in ondoorzichtige financiële producten en verkochten die wereldwijd door. Hierdoor kreeg de hele wereld ermee te maken. De gevolgen zijn inmiddels groot; minder kredietverstrekking tussen banken, minder consumptie door consumenten, minder bedrijfsinvesteringen en een inzakkende wereldhandel. Ook Nederland kreeg hier last van.

Veel mensen hadden het niet voorzien: wat een kleine hypotheekcrisis in Amerika leek, groeide uit tot een wereldwijde kredietcrisis. De gevolgen hiervan zijn groot. Veel Amerikanen zijn hun huis uitgezet, banken zijn gevallen. Ook Nederland bleek niet immuun en zit inmiddels ook in een recessie.

Schrijf je PWS over de crisis! Hoe is de kredietcrisis ontstaan en wat betekent deze voor Nederland? Hoe komt het dat de kredietcrisis langzaam is overgegaan in een eurocrisis? En hoe kan dit voorkomen worden? Onderzoek en beschrijf in je PWS hoe de crisis zich zó heeft kunnen uitbreiden. Hierbij is het ook interessant om stil te staan bij de schuldvraag. Ga daarna in op de gevolgen van de kredietcrisis voor Nederland.

2007 - 2008: Wereldwijde kredietcrisis

De kredietcrisis is dus begonnen in Amerika bij het verstrekken van hypotheken; banken gaven burgers hypotheken die zij eigenlijk helemaal niet konden betalen. Toen de crisis ontstond zijn er heel veel banken onderuit gegaan omdat deze burgers hun hypotheek niet meer konden betalen bij de bank. Hierdoor raakten de banken in geld problemen. Door deze ontwikkelingen raken ook de beleggers in paniek, waardoor de beurskoersen daalden. De crisis breidde zich nog verder uit, want door al deze ontwikkelingen raakten ook beleggers in paniek, waardoor beurskoersen kelderden. De crisis breidde zich nog verder uit, in oktober 2008 zakte ook de beurs in Nederland in elkaar. In Nederland verdampte in die maand alleen al 178 miljard euro op de beurs. Hoeveel zou dat inmiddels zijn? Vanaf eind 2008 kan er gesproken worden van een recessie in de eurozone. De EU-lidstaten besluiten tot een gezamenlijke Europese aanpak van de crisis. Ook het Nederlandse kabinet neemt maatregelen om de ergst klappen van de crisis op te vangen.

Griekenland in crisis

In Europa wordt Griekenland in 2009 het hardst geraakt. Nadat er een nieuwe regering gevormd is komen er cijfers naar boven van vorige regeringen die vals blijken te zijn. Sindsdien staat Griekenland onder druk van de EU en het IMF. Griekenland moet bezuinigen en krijgt leningen om overeind te blijven. Maar Griekenland heeft nu al zoveel geld ontvangen, vinden de meeste Europese landen, hoe lang moet dit nog door gaan? En moet Griekenland wel gered worden of kunnen zij beter uit de eurozone stappen? Dit is een onderwerp dat je goed voor je profielwerkstuk kan gebruiken.

En hoe ging het verder in Europa? Want niet alleen Griekenland zat in de problemen. Ook in Spanje zorgde de crisis voor grote onrust; dit land moest ook heel veel gaan bezuinigen om overeind te blijven. Bijna eenderde van de jongeren raakte werkeloos. Velen trokken naar het buitenland voor werk. Hoe gaat het nu in Spanje? Wat is er gebeurd om te voorkomen dat zij net zover af zouden glijden als Griekenland? En welke landen zaten er nog meer in de gevarenzone? Wat voor maatregelen werden er daar getroffen? Dit zijn ook onderwerpen voor een mogelijk profielwerkstuk.

Vind je dit een leuk onderwerp?

Denk dan eens aan een economische studie, misschien is dat iets voor jou! Volg eens een webklas of bezoek een open dag aan de RUG!

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl!

Terug naar alle M&O onderwerpen voor het profielwerkstuk

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 10:07