Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieStudieondersteuningProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenEconomie

De Beurs

Wist je dat het oudste aandeel uit 1606 komt en van de VOC is? Echte aandelenbeurzen bestonden toen nog niet, het handelen gebeurde op een beursplein tussen de marktkraampjes. Tegenwoordig zijn er echter vele beurzen verspreid over de hele wereld. De bekendste staat in New York op Wall Street. Door de huidige techniek en de komst van internet, heeft het handelen zich grotendeels verplaatst naar het elektronische netwerk.

Aandelen op de beurs

Op de verschillende beurzen is er een aandelenindex, zoals de AEX in Nederland en de Dow Jones in de VS. Deze index is het gewogen gemiddelde van een aantal belangrijke aandelen. Deze gemiddelden spelen een belangrijke rol in het bepalen van de waarde van aandelen. Misschien heb jij je ouders wel eens gehoord over de aandelen crisis van een paar jaar geleden. Als de AEX laag is, is de gemiddelde waarde van aandelen laag, hierdoor gaan mensen massaal hun aandelen verkopen, hierdoor wordt het aanbod aandelen groot waardoor de waarde alleen maar verder daalt. Waardoor ontstaat zo'n crisis? Waar blijft het geld? En wat zijn de gevolgen?

Aandeel uit 1606
Aandeel uit 1606

Verschillende soorten aandelen

Als we het over aandelen hebben, lijkt het bijna alsof alle aandelen hetzelfde zijn, maar alles behalve dat. Met het ene aandeel heb je recht op een groter gedeelte van de winst of heb je meer inspraak bij belangrijke besluiten dan met het andere aandeel. Sommige aandelen mogen aan iedereen doorverkocht worden, anderen zijn naamsgebonden. Zo zijn er heel veel verschillende soorten aandelen. Bovendien mag niet elk bedrijf zomaar aandelen op de markt brengen, hiervoor moeten ze aan bepaalde eisen voldoen beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Het is interessant om je hier eens verder in te verdiepen, voordat je meteen jouw aandacht op de aandelenbeurs richt!

Durf jij een risico te nemen?
Durf jij een risico te nemen?

Suggesties voor het profielwerkstuk

Stel je eigen aandelenpakket samen! Kies een paar aandelen uit van de AEX index, houdt de waarde van de aandelen elke dag bij in een tabel en/of grafiek en maak aan het einde van je onderzoek de balans op. Heb je de goede aandelen uitgezocht of juist niet? Volg de bedrijven waar je aandelen van hebt gekozen in het nieuws en misschien kun je de koersen wel verklaren. Onderzoek hierbij ook hoe je ‘echt’ in aandelen kunt handelen. Hoe werkt het en wat komt er allemaal bij kijken? Als je kijkt hoe het je eigen aandelenpakket verging, zou je dan ook echt in aandelen willen handelen?

Vind je dit een leuk onderwerp?

Denk dan eens aan een economische of bedrijfskundige studie. Vond je juist de juridische aspecten rond de aandelenbeurzen interessant? Kijk dan eens bij de studie rechten en bij de webklas Rechtsgeleerdheid. Of kom langs op de open dag!

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl!

Terug naar alle economische onderwerpen voor het profielwerkstuk

Laatst gewijzigd:22 november 2017 16:32