Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenEconomie

De Beurs

Wist je dat het oudste aandeel uit 1606 komt en van de VOC is? Echte aandelenbeurzen bestonden toen nog niet, het handelen gebeurde op een beursplein tussen de marktkraampjes. Tegenwoordig zijn er echter vele beurzen verspreid over de hele wereld. De bekendste staat in New York op Wall Street. Door de huidige techniek en de komst van internet, heeft het handelen zich grotendeels verplaatst naar het elektronische netwerk.

Aandelen op de beurs

Op de verschillende beurzen is er een aandelenindex, zoals de AEX in Nederland en de Dow Jones in de VS. Deze index is het gewogen gemiddelde van een aantal belangrijke aandelen. Deze gemiddelden spelen een belangrijke rol in het bepalen van de waarde van aandelen. Misschien heb jij je ouders wel eens gehoord over de aandelen crisis van een paar jaar geleden. Als de AEX laag is, is de gemiddelde waarde van aandelen laag, hierdoor gaan mensen massaal hun aandelen verkopen, hierdoor wordt het aanbod aandelen groter waardoor de waarde alleen maar verder daalt. Waardoor ontstaat zo'n crisis? Waar blijft het geld? En wat zijn de gevolgen?

Aandeel uit 1606
Aandeel uit 1606

Verschillende soorten aandelen

Met de koop van een aandeel, word je voor een klein stukje eigenaar van een bedrijf. Op de aandeelhoudersvergadering mag je stemmen over besluiten en als het bedrijf winst maakt kan het er voor kiezen om de winst uit te keren aan aandeelhouders. Er zijn veel verschillende soorten aandelen. Sommige aandelen mogen aan iedereen doorverkocht worden, anderen zijn naamsgebonden en met het ene aandeel heb je meer inspraak dan de andere. Het is interessant om je hier eens verder in te verdiepen, voordat je meteen jouw aandacht op de aandelenbeurs richt!

Durf jij een risico te nemen?
Durf jij een risico te nemen?

Suggesties voor het profielwerkstuk

Stel je eigen aandelenpakket samen! Kies een paar aandelen uit van de AEX index, houdt de waarde van de aandelen elke dag bij in een tabel en/of grafiek en maak aan het einde van je onderzoek de balans op. Heb je de goede aandelen uitgezocht of juist niet? Volg de bedrijven waar je aandelen van hebt gekozen in het nieuws en misschien kun je de koersen wel verklaren. Onderzoek hierbij ook hoe je ‘echt’ in aandelen kunt handelen. Hoe werkt het en wat komt er allemaal bij kijken? Als je kijkt hoe het je eigen aandelenpakket verging, zou je dan ook echt in aandelen willen handelen?

Vind je dit een leuk onderwerp?

Denk dan eens aan een economische of bedrijfskundige studie. Volg eens een webklas of kom langs op een open dag aan de RUG!

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl!

Terug naar alle economische onderwerpen voor het profielwerkstuk

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 11:11