Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpenEconomie

Alcoholreclame

Om een product te verkopen, moet een bedrijf reclame maken. Een succesvol product heeft een sterk imago, dat past bij het product én de doelgroep. Zo ook alcohol: het is hip en wordt geassocieerd met gezelligheid en feestjes. Op televisie wordt veel reclame gemaakt voor alcohol. In het reclameblok wordt alcohol gepromoot, maar ook in bepaalde series drinken de personages steeds hetzelfde drankje. En op evenementen en social media worden nieuwe drankjes constant gepromoot bij potentiele consumenten van de producten. Elk product wordt met een duidelijke reclamestrategie op de markt gezet. Alcohol wijkt daarin niet af van andere producten.

Heineken-reclames
Heineken-reclames

Elk alcoholmerk heeft een eigen reclamecampagne waarin zij een sterk imago neer willen zetten. Met een bepaald doel in het achterhoofd worden de marketingstrategieën opgesteld en vervolgens worden er gerichte acties uitgevoerd om het gewenste effect teweeg te brengen. Maar waarom kiest het ene merk voor marketingstrategie A terwijl het andere merk voor marketingstrategie B kiest? Dit heeft te maken de doelgroep, de eigenschappen van het product en het imago dat het merk neer wil zetten. De overheid heeft een aantal jaar geleden besloten de leeftijdgrens voor het drinken van alcohol van 16 jaar naar 18 jaar te verhogen. Waar de marketing eerst gericht was op de jongeren van 16 jaar, moest de marketingstrategie aangepast worden op de nieuwe doelgroep; de 18-jarige zijn nu degene die voor het eerst een biertje of wijntje proeven. Hoe gingen ze hier mee om?

Niet alleen de producenten van alcohol houden zich bezig met de effecten van hun marketingstrategie, ook De Stichting Alcoholpreventie (STAP) doet veel onderzoek naar de effecten van reclame en marketing op het alcoholgebruik van jongeren. STAP kijkt met een kritische blik naar de alcoholmarketing onder jongeren. En zij zijn niet de enige. 'Alcohol maakt meer kapot dan je lief is' is geen onbekende slogan en krijgt van meerdere partijen steun. Aan de andere kant heeft de alcoholbranche, net als andere branches, het recht om hun product te adverteren. Er ontstaat een spanningsveld tussen de voor en tegenstanders van de alcoholcampagnes. De overheid kan veel invloed uitoefenen over de alcoholcampagnes, zij besluit wat wel en niet mag betreft de alcoholreclames. Hoe gaan de verschillende partijen om met enerzijds de economische belangen en anderzijds de maatschappelijke belangen?

Suggestie 1:

Stel een marketingplan op voor een fictief drankje. Pas bestaande marketingstrategieën toe op het fictieve drankje zodat het marketingplan aansluit bij de doelgroep, de eigenschappen van het product en het imago dat het product uit moet stralen. Wellicht kun je het product echt ontwerpen, een poster maken die aansluit bij de marketingstrategie of een reclamefilmpje maken van jullie zelf bedachte product. Zorg ervoor dat je belangrijke keuzes in het filmpje of de poster toelicht in je PWS, onderbouw dit met goede literatuur.

Suggestie 2:

Stap in de schoenen van STAP, ga onderzoek doen naar de effecten van reclame en marketing op het alcoholgebruik van jongeren. Reclame is belangrijk voor grote drankmerken, omdat ze zo hun product onder de aandacht brengen. Ze verkopen namelijk een imago. Zelf kun je met een experiment onderzoeken of jongeren zich laten beïnvloeden door het imago van een drankje, hiervoor maak je twee verschillende advertenties voor een nieuw te lanceren alcoholmerk. Onder beide advertenties plaats je een korte vragenlijst om door je medescholieren te laten invullen. Hierbij kun je hen bijvoorbeeld vragen of zij het drankje zouden kopen, wat ze van de advertentie vinden en welk drankje ze eerder zouden kopen. Welke advertentie komt uiteindelijk als beste uit de verf? Waar ligt dit aan? Geef verklaringen voor de resultaten.

Suggestie 3:

De alcoholleeftijd is sinds een paar jaar verhoogd naar 18 jaar, hoe heeft dit bedrijven financieel beïnvloed? En hoe hebben bedrijven op deze verschuiving ingespeeld? Ga op onderzoek uit!

Vind je dit een leuk onderwerp?

Denk dan eens aan de volgende studies! Vind je het marketingdeel van dit onderwerp interessant, dan is een studie Economie of Bedrijfskunde misschien iets voor je. Vind je juist het effect van reclame interessant, dan vind je Psychologie vast leuk. Als je vooral het toetsen van de reclamecode leuk vond, kijk dan eens bij Rechten en bij de webklas Rechtsgeleerdheid. Of kom langs op de open dag!

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Stuur dan een mail naar gammasteunpunt@rug.nl!

Terug naar alle economische onderwerpen voor het profielwerkstuk

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 11:11