Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieStudieondersteuningProfielwerkstukGammasteunpuntOnderwerpen

Energievraagstuk

Energiecentrale
Energiecentrale

In de media gaat het vaak over het energievraagstuk. Het energievraagstuk verwijst naar het probleem dat landen steeds meer elektriciteit en warmte willen gebruiken terwijl de voorraad fossiele brandstoffen steeds kleiner wordt. Combineer aardrijkskunde eventueel met economie om alternatieven voor fossiele brandstoffen kritisch te analyseren.

Het energievraagstuk

Rijke landen produceren steeds meer elektriciteit en warmte. Vooral de opkomende economische grootmacht China heeft een groot aandeel in de wereldwijde toename van de vraag naar energie. Er wordt dus gezocht naar alternatieve, duurzame energiebronnen. Dit zijn energiebronnen die niet uitputbaar zijn, zoals water, wind en zonne-energie. Ook kernenergie is een duurzame vorm van energie, maar dat levert weer problemen op in de vorm van radio-actief afval. Bovendien zijn niet alle duurzame vormen van energie even betaalbaar en vaak leveren ze minder energie dan fossiele brandstoffen.

Dam
Dam

Je profielwerkstuk

Er zijn ontzettend veel manieren om het energievraagstuk te bespreken. Je kunt een discussie opzetten tussen de klimaatverandering en het gebruik van fossiele brandstoffen. Je kunt ook alternatieven kritisch analyseren en een voorspelling maken over hoe de toekomst eruit ziet zonder fossiele brandstoffen. Bedenk dan hoe belangrijk fossiele brandstoffen nu zijn voor ons dagelijks leven.

Vind je dit een leuk onderwerp?

Dan is een studie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen misschien wel iets voor jou. Volg eens een webklas of bezoek een open dag aan de RUG. Ook hebben we een blog waarbij we regelmatig geografische en planologische onderzoeken uitlichten. Neem eens een kijkje!

Lijkt je dit interessant maar heb je aanvullende vragen? Mail dan naar gammasteunpunt@rug.nl.

Laatst gewijzigd:22 november 2017 16:10