Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGammasteunpunt

Slimmer dan sommige studenten

Dagblad van het Noorden
Dagblad van het Noorden

De Rijksuniversiteit Groningen reikte gisteren de Jan Kommandeurprijs, de Jan Pen Prijs en de Alfasteunpuntprijs uit, de prijzen voor de beste profielstukken van middelbare scholieren op het gebied van de alfa-, bèta- en gammawetenschappen.

Alfasteunpuntprijs
Aron Brouwer en Marthijn Wouters van het Murmelliusgymnasium in Alkmaar schreven hun profielwerkstuk over de vuile handen van Willem van Oranje: de andere kant van de Vader des Vaderlands. Uit hun onderzoek komt een heel andere Willem van Oranje naar voren dan het beeld wat demeesteNederlanders van hem hebben: geen grote volksheld maar een man die zich schuldig maakte aan, onder veel meer, geloofshuichelarij, plundering en grootheidswaanzin.

Jan Penprijs
Marije van Doorn en Chrissie Montanus van het Comenius College in Hilversum hielden zich bezig met een actueel onderwerp: vrouwen in topfuncties. Ze zochten uit hoe hetkomt dat het percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland achterblijft in vergelijking met andere landen. "Wat we constateerden is dat er niet alleen een glazen plafond is voor vrouwen, maar ook een plakkerige vloer waardoor ze onderaan de ladder blijven steken." Een oplossing ontdekten ze ook: universiteiten met een vrouwenbeleid krijgen ook meer vrouwelijke hoogleraren.

Jan Kommandeurprijs
Het opwekken van elektrische energie met behulp van de overgang van zoet naar zout water is een onderwerp waar gerenommeerde wetenschappers zich op dit moment mee bezighouden. Bernard Smilde en Pascal Pieters van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé uit Leeuwarden stortten zich ook op dit vraagstuk. En met resultaat: de twee boekten een wereldrecord. Voor de energieomzetting worden membranen gebruikt . De twee berekenden de ideale afstand tussen de membranen om de meeste energie op te wekken. Hun bevindingen worden binnenkort in een echte wetenschappelijke publicatie geciteerd.

Dagblad van het Noorden, 2 april 2011

Laatst gewijzigd:09 september 2015 14:16