Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenGeschiedenis
Header image Geschiedenis

Geschiedenis

Programma

 • 1e jaar

  In the first year, chronological course units cover the most important events and developments from Antiquity down to the present day. You will also work on your academic research and writing skills and learn about historical sources and the theories behind the study of history. In short, the first year is very diverse and gives you a solid basis for the rest of the programme.

  In het eerste jaar behandel je aan de hand van chronologische vakken de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen van de oudheid tot nu. Tevens werk je aan academische onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast kom je in aanraking met historische bronnen en theorieën van de geschiedbeoefening. Kortom, het eerste jaar is zeer veelzijdig en legt een stevige basis voor de rest van je studie.

 • 2e jaar

  After studying history in a chronological order in the first year, the second year teaches you to approach history from a thematic perspective. You will learn about three 'types' of history, each with its own emphasis and theory: cultural history, history of political culture, and economic and social history.

  Na de geschiedenis in het eerste jaar op chronologische wijze te hebben bestudeerd, leer je in het vervolg van de opleiding de geschiedenis te benaderen vanuit thematische invalshoeken. Je leert drie 'soorten' geschiedenis kennen, waarbij elk zijn eigen accenten legt en eigen theorieën gebruikt: de cultuurgeschiedenis, de geschiedenis van de politieke cultuur en de economische en sociale geschiedenis.

 • 3e jaar

  In the third year you will address one of these themes in more detail. The core module forms the heart of this third year. A core module is a seminar in which you acquire content-related information and research skills by studying literature and source material. This results in an independent research project with a presentation and a long paper. Your Bachelor's phase concludes with a thesis and possibly a placement.

  In het derde jaar kun je je verdiepen in één van de thema's. Centraal in dat jaar staat het kernvak. Een kernvak is een werkcollege waarin je door het bestuderen van literatuur en bronnen inhoudelijke kennis en onderzoek vaardigheden opdoet. Dit mondt uit in een zelfstandig onderzoek met een presentatie en een groot werkstuk. Je sluit je bachelorfase af met het schrijven van een scriptie en eventueel het volgen van een stage.

Programma-opties

 • Minoren (minor)

  Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, educatieve minor (NL studenten), minor At work in the Netherlands, universitaire minor of pre-masterminor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

 • University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

  Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

  Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

  Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Globalisering I: Economische en sociale geschiedenis (5 EC)
Historisch Onderzoek I: Inleiding (5 EC)
Oude geschiedenis (5 EC)
Globalisering II: Eigentijdse geschiedenis (5 EC)
Historisch Onderzoek II: Vaardigheden (5 EC)
Middeleeuwse geschiedenis (5 EC)
Historisch Onderzoek III: Debat (5 EC)
Nederlandse geschiedenis (5 EC)
Vroeg-moderne geschiedenis (5 EC)
Historisch Onderzoek IV: Bronnen (5 EC)
Moderne geschiedenis (5 EC)
Regionale perspectieven (5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Bronnen en methoden (5 EC)
Themacollege Cultuurgeschiedenis (10 EC)
Perspectieven op Geschiedenis (5 EC)
Themacollege Geschiedenis van de Politieke Cultuur (10 EC)
Themacollege Economische en Sociale Geschiedenis (10 EC)
Trending Regional Topics (5 EC)
Kernvak (10 EC)
Theorie van de Geschiedenis I (5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Minor (of keuzeruimte) (30 EC)
Theorie van de Geschiedenis II (5 EC)
Bachelorscriptie (10 EC)
Regions in Global History (10 EC, facultatief)
 • Disclaimer: I.v.m. een programmawijziging kunnen de vakken van jaar 2 en 3 in de tabel hierboven nog wijzigen.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC

Je kunt onder meer studeren in Scandinavië, Oost-Europa, Verenigd Koninkrijk, Rusland, Zuid-Europa, de Verenigde Staten, verschillende landen in Azië en Zuid-Afrika.

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system.

N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?
 • The Bachelor's degree programme in History at Groningen is one of the largest in the Netherlands, offering students plenty of choice.
 • The programme came second in the Elsevier Student Survey 2016.
 • The curriculum covers all the major periods and pays specific attention to the cohesion between politics, culture and economics.
 • De BA opleiding Geschiedenis in Groningen is één van de grootste van Nederland en biedt studenten veel keuzemogelijkheden.
 • De opleiding behaalde een tweede plaats in de Elsevier Studentenenquête 2016.
 • De studie beslaat bij de RUG alle perioden en besteedt aandacht aan politiek, cultuur en economie in samenhang.

If you have any questions or doubts about your studies, you can always contact the study advisor. He or she knows all the ins and outs of the program, Minors, study abroad and personal planning. Study advisors are impartial and everything that is discussed is treated confidentially. They can also help you find the right institutions and student desks for your problems.

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.

Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

 • Testimonial van Student Afke Berger

  Vorm een zelfstandig oordeel over je studiekeuze, net als een historicus!

  Voordat ik geschiedenis ging studeren, ben ik eerst begonnen met psychologie in Groningen. Na een jaar wist ik het zeker, dit past niet bij mij! Ik ontdekte dat mijn interesses niet zozeer lagen bij de ontwikkeling van het individu maar meer bij de groep, de maatschappij. Ik bezocht voorlichtingen van allerlei maatschappelijke studierichtingen: sociologie, politicologie, internationale betrekkingen en... geschiedenis!

  Ik koos uiteindelijk bewust voor Groningen, omdat de geschiedenisopleiding hier extra aandacht besteedt aan de eigen tijd. Bij geschiedenis is zeer veel keuzevrijheid, zowel in de vakken als in de onderzoeksonderwerpen. In mijn eerste jaar achterhaalde ik bijvoorbeeld het verhaal van een Joods meisje dat in Haren woonde, maar van de een op andere dag op de vlucht moest slaan. Ik interviewde haar toenmalige buurmeisje, dook de archieven in en telefoneerde met verre familieleden in het buitenland. Mijn eerste historische onderzoek krijgt volgend jaar ter gelegenheid van het 65-jarig bevrijdingsjubileum waarschijnlijk zelfs een vervolg, wanneer het in boekvorm wordt uitgegeven door de Stichting '40/'45. Ik zou nog veel meer willen vertellen, maar een studie moet je niet kiezen op een folder. Je kunt beter meelopen, boeken bekijken en vragen stellen. Belangrijk is vooral om een zelfstandig oordeel te vormen, net als een historicus!

  Sluiten
  – Student Afke Berger
 • Testimonial van Ellbrich Offringa

  Ik zie Geschiedenis als een vormende studie

  Voordat ik dit jaar aan geschiedenis begon, heb ik eerst een jaar popacademie in Leeuwarden gedaan. Zeker geen foute keuze, ik had een super funky jaar! Maar ik ontdekte dat mijn interesses breder lagen en zo kwam ik via verschillende voorlichtingsevenementen terecht in Groningen. Het is niet alleen een leuke en gezellige studentenstad, maar de geschiedenisopleiding staat ook erg goed aangeschreven.

  Ik zie het vooral als een vormende studie, het biedt meer dan welke opleiding ook de mogelijkheden om je kennis te verbreden en analysevaardigheden te vergroten. Voor mij was de aansluiting tussen middelbare school en universiteit geen enkel probleem. De stof is wel moeilijker en de werkdruk ligt hoger, maar als je gemotiveerd bent en gewoon aan de slag gaat, is geschiedenis prima te doen! Zelf wi, ik met geschiedenis de journalistiekkant opgaan, maar wellicht verandert dat nog wel. Aankomende studenten wil ik vooral aanraden om zich open te stellen voor nieuwe ervaringen, te genieten van de studententijd en laat je vooral goed voorlichten!

  Sluiten
  – Ellbrich Offringa
 • Testimonial van Marit Berends

  Marit Berends vertelt over haar stage bij het Universiteitsmuseum

  – Marit Berends
 • Testimonial van Fleur Albers

  Geschiedenis was altijd al mijn lievelingsvak

  Op de middelbare school was geschiedenis altijd al mijn lievelingsvak en daarom kwam ik op het idee om Geschiedenis te gaan studeren.

  Na mij te hebben verdiept in de studie heb ik enkele meeloopdagen gevolgd aan verschillende universiteiten. Deze meeloopdagen en de brede beroepsmogelijkheden die je na je studie hebt, hebben ervoor gezorgd dat ik voor Geschiedenis heb gekozen! Na meeloopdagen te hebben bezocht in Groningen, Utrecht en Nijmegen wist ik zeker dat ik Geschiedenis wilde gaan studeren in.. Groningen! De belangrijkste reden hiervoor was het goede gevoel dat ik bij de studie en de universiteit kreeg. Ik ben verder voornamelijk geïnteresseerd in eigentijdse geschiedenis en de grote rol die hiervoor was weggelegd bij de studie in Groningen vond ik ook erg belangrijk. 

  Sluiten
  – Fleur Albers
 • Testimonial van Pim Schievink

  If I can keep my marks up, I'd like to do a Research Master's after my Bachelor's programme

  My name is Pim, I’m 19 years old (nearly 20) and this year I’m starting my third year in the Bachelor’s degree programme in History. I’m from the small Groningen village of Meeden, but from the start of the second year at university onwards, I’ve lived in the most beautiful city in the Netherlands: Groningen. My big hobby is football, which I play at a fantastic student football club called GSVV The Knickerbockers. I also enjoy going out with friends, hanging out and having a drink with them. Since the start of my second year, I’ve been active in the History study association GHD Ubbo Emmius. I also work at the Martinikerk, the most  Gronings  spot in Groningen.

  Why History?

  Even as a child I had a great interest in the past; castles, knights and pirates were my favourite. As I grew up, I kept that interest in history, and also became interested in historical developments, social problems and different cultures. An enthusiastic secondary school teacher, combined with a couple of taster days, convinced me to study the History degree programme. The programme requires you to do rather a lot of reading and writing, but don’t let that put you off – I never enjoyed reading and writing before, but now I do! The programme is really interesting and you learn a lot. Choosing History is one of the best decisions I’ve ever made!

  Read more about Pim and why he chose to study History in Groningen.

  Question? Send Pim an email

  Sluiten
  – Pim Schievink
 • Testimonial van Iris Leussink

  In Groningen, the curriculum offers a lot of room for specialising in and focussing on the fields you are interested in, which really attracted me to the programme.

  interests of mine are gender studies and international relations, which I thought would both work really well combined with History, which luckily turned out to be the case! In that sense, History is a rather broad subject. You can specialise in countless subfields (e.g. cultural history, political history), eras (e.g. the Hellenistic period, the Late Middle Ages), and areas. In Groningen, the curriculum offers a lot of room for specialising in and focussing on the fields you are interested in, which really attracted me to the programme. Next to that, I found that studying History offers a wide variety of job prospects; whether you want to make a career as a researcher, politician, teacher, or whether you want to work for a national government, international organisation, or company, studying History will be a good start to any of those careers, and many more.

  I am pretty certain I want to become a researcher or to work to promote women’s rights. I would also love to go abroad as much as possible to gain a taste of life in different parts of the world. For this, I’m really looking forward to the studying abroad minor or internship minor in the 3rd year.


  Sluiten
  – Iris Leussink
printOok beschikbaar in het: English