Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenGeschiedenis
Header image Geschiedenis

Geschiedenis

Programma

 • 1e jaar

  In the first year, chronological course units cover the most important events and developments from Antiquity down to the present day. You will also work on your academic research and writing skills and learn about historical sources and the theories behind the study of history. In short, the first year is very diverse and gives you a solid basis for the rest of the programme.

  In het eerste jaar behandel je aan de hand van chronologische vakken de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen van de oudheid tot nu. Tevens werk je aan academische onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast kom je in aanraking met historische bronnen en theorieën van de geschiedbeoefening. Kortom, het eerste jaar is zeer veelzijdig en legt een stevige basis voor de rest van je studie.

 • 2e jaar

  After studying history in a chronological order in the first year, the second year teaches you to approach history from a thematic perspective. You will learn about three 'types' of history, each with its own emphasis and theory: cultural history, history of political culture, and economic and social history.

  In het tweede jaar leer je de geschiedenis te benaderen vanuit thematische invalshoeken. Je leert drie 'soorten' geschiedenis kennen, waarbij elk zijn eigen accenten legt en eigen theorieën gebruikt: de cultuurgeschiedenis, de politieke geschiedenis en de economische en sociale geschiedenis. Ook volg je een kernvak, een werkcollege waarin je door het bestuderen van literatuur en bronnen inhoudelijke kennis en onderzoek vaardigheden opdoet.

 • 3e jaar

  In the third year you will address one of these themes in more detail. The core module forms the heart of this third year. A core module is a seminar in which you acquire content-related information and research skills by studying literature and source material. This results in an independent research project with a presentation and a long paper. Your Bachelor's phase concludes with a thesis and possibly a placement.

  In het derde jaar begin je met een minor naar keuze (buitenlandverblijf, beroepsgericht of verbredend). In het laatste half jaar kun je je verdiepen in een grote internationale regio. Daarnaast leer je hoe je geschiedenis kunt vertalen naar een breed publiek en hoe je van geschiedenis je beroep kunt maken. Je sluit je bachelorfase af met het schrijven van een scriptie.

Programma-opties

 • Minoren (minor)

  Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

 • University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

  Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

  Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

  Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Workshop Public History
Globalisering I: Economische en sociale geschiedenis (5 EC)
Historisch Onderzoek I: Inleiding (5 EC)
Oude geschiedenis (5 EC)
Globalisering II: Eigentijdse geschiedenis (5 EC)
Historisch Onderzoek II: Vaardigheden (5 EC)
Middeleeuwse geschiedenis (5 EC)
Historisch Onderzoek III: Debat (5 EC)
Nederlandse geschiedenis (5 EC)
Vroeg-moderne geschiedenis (5 EC)
Historisch Onderzoek IV: Bronnen (5 EC)
Moderne geschiedenis (5 EC)
Regionale perspectieven (5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Bronnen en methoden (5 EC)
Themacollege Cultuurgeschiedenis (10 EC)
Themacollege Politieke Geschiedenis (10 EC)
Theorie I: Perspectieven op Geschiedenis (5 EC)
Regional Topics (5 EC)
Themacollege Economische en Sociale Geschiedenis (10 EC)
Kernvak (10 EC)
Theorie II: Historiografie van de Wereldgeschiedenis (5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Minor (30 EC)
Theorie III: Geschiedtheorie in de Praktijk (5 EC)
Bachelorscriptie (10 EC)
Regions in Global History (10 EC)

Studielast: 14 uur per week

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC

Je kunt onder meer studeren in Scandinavië, Oost-Europa, Verenigd Koninkrijk, Rusland, Zuid-Europa, de Verenigde Staten, verschillende landen in Azië en Zuid-Afrika.

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system.

N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Waarom in Groningen?
 • The Bachelor's degree programme in History at Groningen is one of the largest in the Netherlands, offering students plenty of choice.
 • The programme came second in the Elsevier Student Survey 2016.
 • The curriculum covers all the major periods and pays specific attention to the cohesion between politics, culture and economics.
 • De BA opleiding Geschiedenis in Groningen is één van de grootste van Nederland en biedt studenten veel keuzemogelijkheden.
 • De opleiding behaalde een tweede plaats in de Elsevier Studentenenquête 2016.
 • De studie beslaat bij de RUG alle perioden en besteedt aandacht aan politiek, cultuur en economie in samenhang.

If you have any questions or doubts about your studies, you can always contact the study advisor. He or she knows all the ins and outs of the program, Minors, study abroad and personal planning. Study advisors are impartial and everything that is discussed is treated confidentially. They can also help you find the right institutions and student desks for your problems.

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.

Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

 • Testimonial van Marit Berends

  Een studie voor nieuwsgierige mensen met een brede interesse

  Ik ben Geschiedenis gaan studeren vanwege mijn grote interesse voor het verleden en haar verhalen. Als Geschiedenisstudent leer je hoofd- en bijzaken scheiden, goed schrijven en verschillende perspectieven toepassen. Door het vele lezen en schrijven gedurende de studie, kunnen historici snel veel informatie verwerken en samenvatten. Door het verleden te bestuderen, krijg je inzicht in de wereld van vandaag..

  In Groningen is zowel binnen als buiten de studie veel te doen. Zo ben ik altijd actief geweest bij de studie- en faculteitsvereniging en heb ik verdieping gezocht in het Honours-programma. Binnen de studie Geschiedenis zijn er veel keuzemogelijkheden. In mijn derde jaar heb ik bachelorstage gelopen bij het Universiteitsmuseum. Het leuke van een stage is dat je de opgedane vaardigheden in de praktijk kunt brengen en tegelijkertijd een kijkje in de keuken van een bedrijf krijgt.

  Sluiten
  – Marit Berends
 • Testimonial van Student Ambassador Iris Leussink

  In Groningen, the curriculum offers a lot of room for specialising in and focusing on the fields you are interested in, which really attracted me to the programme

  About Iris

  Hey there! My name is Iris, I’m 20 years old and a second-year History student. I follow the international track of the History programme, so I do all my courses in English. I am originally from Utrecht, but now I live together with two of my friends in Groningen. Next to my university course I am also part of the Honours programme, and I am quite active in the History study association, GHD Ubbo Emmius, where I am currently in the Study Committee. I also really like sports, in the last year I have really enjoyed running, playing beach-volleyball, and swimming. Lastly, I work as a student ambassador so I can give aspiring History students information about what studying History in Groningen is all about.

  Why History?

  I’m sure I’m not the only one that has been all over the place in the process of determining what I wanted to study. To give you an illustration of my struggle in figuring things out; over the years I have considered Business/Management, Political Science, Linguistics, and Liberal Arts and Sciences. In the end, after attending many orientation events, I stopped asking myself which path would be the most profitable, and started asking myself “what do I like to study the most?” And the answer was History (and English, I wasn’t that decisive yet). But there are many reasons beyond that as to why I chose to study History. Other interests of mine are gender studies and international relations, which I thought would both work really well combined with History, which luckily turned out to be the case! In that sense, History is a rather broad subject. You can specialise in countless subfields (e.g. cultural history, political history), eras (e.g. the Hellenistic period, the Late Middle Ages), and areas. In Groningen, the curriculum offers a lot of room for specialising in and focusing on the fields you are interested in, which really attracted me to the programme. Next to that, I found that studying History offers a wide variety of job prospects; whether you want to make a career as a researcher, politician, teacher, or whether you want to work for a national government, international organisation, or company, studying History will be a good start to any of those careers, and many more.

  Read more about Iris Leussink and why she chose to study History in Groningen!

  Questions? Send Iris an e-mail!

  Sluiten
  – Student Ambassador Iris Leussink
 • Testimonial van Student Ambassador Reinder Klinkhamer

  Sinds mijn kindertijd ben ik altijd al bezig geweest met het verleden

  Over Reinder Klinkhamer

  Mijn naam is Reinder Klinkhamer, ik ben 20 jaar oud en ben dit jaar aan het derde jaar van de studie geschiedenis begonnen. Twee jaar geleden verhuisde ik vanuit het kleine Meppel (een stadje in Zuid-West Drenthe) naar Groningen om hier te studeren. Inmiddels ben ik naast mijn hobby’s - middeleeuws re-enactment en het bespelen van de accordeon -, ook actief in de studievereniging GHD Ubbo Emmius. Ook ben ik afgelopen jaar begonnen met het hobbymatig volgen van een cursus 16e en 17e eeuws schrift en Russische taalvaardigheidsvakken. Binnen de studie Geschiedenis ben ik steeds actiever geworden, zo neem ik dit jaar voor het tweede jaar op rij zitting in de opleidingscommissie en vervul ik de rol van studentmentor.

  Waarom Geschiedenis Bachelor?

  Sinds mijn kindertijd ben ik altijd al bezig geweest met het verleden, als kind speelde ik afwisselend koning, ridder en piraat. Later, zeker door mijn hobby (re-enactment) is mijn passie voor het verleden slechts geïntensiveerd. Het kwam dan ook niet als een verassing dat ik vanaf de middelbare school altijd het plan heb gehad geschiedenisleraar te worden. Nadat ik de toenmalige webklassen van de opleiding Geschiedenis aan de RuG met succes had afgerond en aan de matchingsdag had meegedaan wist ik het zeker; ik moest en zou geschiedenis studeren.

  Lees meer over Reinder Klinkhamer en waarom hij gekozen heeft Geschiedenis in Groningen te studeren!

  Vragen? Stuur Reinder een e-mail!

  Sluiten
  – Student Ambassador Reinder Klinkhamer
 • Testimonial van Anne van Boven

  Bij de studie Geschiedenis leer je problematiek uit het heden en het verleden vanuit verschillende perspectieven te bekijken

  Geschiedenis is een brede studie die je in grote mate op je eigen interesse kunt aanpassen. Deze keuzevrijheid is de reden dat ik Geschiedenis ben gaan studeren. Mijn interesse ligt in de eigentijdse geschiedenis en het merendeel van mijn vakken is internationaal georiënteerd. Ik ben van mening dat het niet mogelijk is om de hedendaagse problematiek te doorgronden zonder de geschiedenis ervan te kennen..

  Naast mijn studie heb ik een aantal commissies en een bestuursjaar gedaan bij de studievereniging voor geschiedenisstudenten. Dit was naast ontzettend leuk ook erg leerzaam en een echte verrijking van mijn studententijd. Ik heb in deze periode een aantal vaardigheden opgedaan die zeer waardevol zijn voor mijn toekomstige carrière. Binnen de opleiding Geschiedenis zijn er een hoop mogelijkheden om jezelf verder uit te dagen. Zo kan je een minor naar jou interesse volgen, stagelopen of, zoals ik, bijvoorbeeld een half jaar in Mexico studeren. Zolang je je inzet is er ontzettend veel mogelijk.

  Sluiten
  – Anne van Boven
 • Testimonial van Erik Dijkstra

  Authentieke nieuwsgierigheid

  Op de middelbare school behoorde Geschiedenis altijd tot mijn beste vakken. Het paste precies in mijn straatje: breed! Ik wil graag overal wat van meeproeven, daarom ben ik Geschiedenis gaan studeren. Ik vertrok als achttienjarige vanuit Enschede naar Groningen, omdat daar de mogelijkheid bestond bij journalistiek in te stromen. Uiteindelijk ben ik toch bij Geschiedenis gebleven, maar ik heb wel alle mogelijke bijvakken gevolgd over foto, film en televisie.

  Het belangrijkste wat ik tijdens mijn studie heb geleerd en nu toepas, is het selecteren van kernzaken. Als reporter bij de Jakhalzen probeer ik actuele, aangrijpende en grappige verhalen te vinden, ik ben altijd op zoek naar nieuws. Authentieke nieuwsgierigheid, dat is wat ook geschiedenisstudenten gemeen hebben. Aankomende studenten: als je een studie gaat kiezen, probeer vooral eerst jezelf te leren kennen! Vraag jezelf af wat je leuk vindt!

  Sluiten
  – Erik Dijkstra
printView this page in: English