Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni About alumni

Vijftig jaar Selwerd I, II en III

De Selwerdflats rond 1970
De Selwerdflats rond 1970

Ze zijn nog altijd een begrip, de drie studentenflats in de Groningse wijk Selwerd. Een halve eeuw geleden trokken de eerste bewoners erin. Op verzoek van Broerstraat 5 doken huurders van weleer in foto-albums en hun geheugen en kwamen met verhalen over hagelslagbeestjes, een telefoon voor tweeëndertig mensen en brandslangwedstrijden. Een enkele oud-bewoners doet een bekentenis. In het oktobernummer van Broerstraat 5 een impressie door Ellis Ellenbroek.

Op deze pagina vindt u alle ingezonden verhalen en foto's.

Meer inzendingen naar redactieB5 rug.nl zijn van harte welkom!

Mijn eerste studiefase op Selwerd I

Begin juli 1969 had ik voor mijn gevoel de hoofdprijs gewonnen toen ik het bericht ontving van de Stichting Studentenhuisvesting dat ik kamer 315 van de studentenflat Selwerd1 aan de Kornoeljestraat kreeg toegewezen. Een kamer aan het eind van de gang, aan de westkant met o.a. uitzicht op de begraafplaats Selwerderhof en het bijbehorende crematorium. Een kamer van 3 bij 4 meter, voorzien van kledingkast, bed en bureau. En alles gloednieuw want ik was de eerste bewoner van deze kamer. En met mij zo’n 300 anderen in de pas opgeleverde studentenflat. Lees verder>>>
Bouke van Dijk, sociale geografie 1976

bert korendijk

Kamer 218

In 1972 begon ik met de rechtenstudie. Eerst had ik een kleine kamer ergens in Paddepoel met een hospita maar uiteindelijk werd besloten in mei 1973 te verhuizen naar iets groters en warmers. Dat werd de studentenflat Selwerd II aan de Esdoornlaan, kamer 218. De andere bewoners op de gang studeerden economie, biologie of tandheelkunde. Mijn brommer, een rode mini Batavette, omdat ik me geen Puch kon veroorloven, vond een veilige stalling beneden. De medebewoners konden mij altijd van ver horen thuiskomen. Hier zou ik tot 1975 blijven wonen. Lees verder>>>
Bert Korendijk, Nederlands recht 1978

Vriendschappen voor jaren

In 2003 begon ik met studeren in Groningen en na een korte periode in louche hostels, kwam ik terecht op mijn eerste kamer in Groningen; in de blauwe Selwerd flat. Al snel was er contact met Mark, Alex', Bram en Mark. Ik bleef er net een jaar wonen, maar vertrok toen meer naar het centrum. Desalniettemin hebben we toen, met die groep, snel een band opgebouwd waar we nu nog steeds op kunnen bouwen. Lees verder>>>
Tim Luursema, MA Business Administration 2010

de kaste

Foto's Selwerd I, 1969-1973

Ik was in september 1969 een van de eerste bewoners van de studentenflat in de Kornoeljestraat 2 (Selwerd I, eerste verdieping, kamer 129).
Ik heb destijds deze kamer vrij snel gevonden en was blij dat ik "verlost" was van het steeds maar weer door de stad fietsen op zoek naar
een geschikte woonruimte. Ik het er ongeveer 4 jaar met veel plezier gewoond. Al snel hadden we een kookclubje gevormd en hebben we elkaar koken geleerd.
Selfies had je toen nog niet. Ik heb dus geen foto van mijzelf in die kamer uit die tijd. Bekijk de foto's>>>
Dries de Kaste, Farmacie 1979

De Selwerdflats

Het eerste wat in mij opkomt is de geur van gescheurde vuilniszakken in de lift, jakkes. Ik heb er in de negentiger jaren in gewoond en een bijzonder pluimage aan buren gehad. Een kunstenaar die aquarellen opborg in de douche, een compleet gezin, een Koreaanse uitwisselingsstudent die logeerde en toch een kabaal maakte ’s nachts. Het leek wel alsof er een varken geslacht werd. Lees verder>>>
Anna Rijpma

Selwerdkind

Herinneringen over Selwerd studentenflats: drie jaar op Selwerd drie gewoond aan begin van de jaren 80.
Leuk een stuk over de Selwerdflats. Waar ik als meisje van 18 kwam wonen omdat het op en neer reizen geen optie was. 
Geen grote verhalen, maar wel veel  (meest leuke) herinneringen.
- met 16 man twee douches, wc’s en 1 keuken delen
- en niet uitlegbaar aan de jongeren van nu: met 32 man 1 vaste telefoon delen. Dan stond je in een cel, je moest je tikken opschrijven en hopen dat er plek was als je wilde bellen.
- twee wasmachines voor de hele flat. Achteraf moeten we vreselijk gestonken hebben toen je niet meer ieder weekend naar huis ging en toch ook regelmatig sportte. De ACLO was mooi dichtbij om even te BOMMEN. Lees verder>>>
anoniem

Peter Bartstra 1

Brand Selwerd I

In 1970 of 1971 was er brand op de bovenste verdieping van Selwerd 1. De brand brak uit in het bargedeelte.
Concierge Norden kan niet genoeg van de rook krijgen. De schade werd keurig hersteld. Bekijk de foto's>>>
Peter Bartstra, Notarieel recht 1978

Ik heb nog nooit zo'n troep gezien

Ik ben in Selwerd I (Kornoeljestraat) komen wonen in augustus 1983. Eerder was ik al een keer gaan kijken met mijn vader in zo’n flat en ik wilde liever daar niet wonen, maar had uiteindelijk niet veel keus. Ik was nog geen uur op mijn nieuwe kamer of er was al een andere eerstejaars op zoek naar contact en een praatje. Om een lang verhaal kort te maken: ik heb daar een hele leuke tijd gehad. Veel contacten, samen eten, altijd iemand in de buurt voor een praatje, enz. Lees verder>>>
Elly Heun, rechten 1989/1995

Coen van Uhm 1

Selwerd II, foto's 1969

In 1969 behoorde ik tot de pioniers van Selwerd 2. Deze flat werd in de zomer van 1969 gefaseerd van boven naar beneden opgeleverd. In augustus van dat jaar kon ik op de achtste etage kamer 806 betrekken. (Houd me te goede: 4 x 3 m.) De etages daaronder zouden in de loop van dat jaar, dan wel begin '70 voor eerstejaars beschikbaar komen. Bekijk de foto's>>>
Coen van Uhm, psychologie 1978

We zijn vijftig jaar verder. De eerstejaars die ik er destijds ontmoette behoren nog steeds tot mijn goede vrienden. Dat geeft te denken.

Melancholie der daken

Het is juli 1982 en ik heb mijn eerste jaar kunstgeschiedenis achter de rug. Ik moet de leuke tijdelijke kamer in een studentenhuis aan de Trompstraat uit want de huurster komt weer terug. Mijn vriendje woont al in een Selwerdflat. Na een bezoek aan de SSH kom ik terecht in Selwerd II aan de Esdoornlaan. De huur bedraagt 144 gulden per maand. Mijn kamer ligt op de vijfde verdieping, naast het balkon, de WC, de keuken voor 16 personen en vlakbij de dag en nacht klapperende afdelingsdeuren. Lees verder>>>
Saskia Zwiers, kunstgeschiedenis 1989

dick fonteyn 1

Nog geen rondweg

Aangenaam verrast was ik dezer dagen door de fraaie foto van Selwerd II in het jongste nummer van Broerstraat 5. In de periode waarin ik aan het UMGC (toen nog AZG) mijn opleiding voltooide woonden wij van 1966 tot 1971 in de Ranonkelstraat. In het rijtje van zes op uw foto  het derde huis van links. Wij waren destijds erg blij dat de gemeente (nog) geen geld had voor de rondweg, daardoor hadden wij pal voor de deur een prachtig natuurgebied: in de zomer waterplassen met veel riet, bloemen, vogels en kwakende kikkers en in de winter een kostelijke ijsbaan!  Bekijk de foto's>>>
Dick Fontein, geneeskunde

Telefoon

Wat leuk, een special over de Selwerd studentenflats. Ik woonde in mijn eerste studiejaar, 1983-1984 in Selwerd II op de negende verdieping. Wat ik me o.a. herinner, is dat we met de hele verdieping (32 kamers!) één telefoon deelden. Deze hing in een soort bezemkast in de hal, naast de lift. Een luide bel klonk in de gang als de telefoon ging. Lees verder>>>
Evelyn van der Veen, Griekse en Latijnse taal en cultuur 1988

dick helders

De lift

Ik heb van 1978 tot 1981 op Selwerd III 4 zuid gewoond. Hierbij wat foto's die ik in die tijd gemaakt heb. En verhalen? Genoeg. Over de dunne aslaag die op de vensterbank gelegen zou hebben als het crematorium bezig was. De meeuwen die altijd rondvlogen en die iemand een keer brood heeft gevoerd gedoopt in jenever zodat die beesten stomdronken rondvlogen. Lees verder en bekijk de foto's>>>
Dick Helders

erwin tiemens

Goede herinneringen

Leuk initiatief 50 jaar Selwerd. Zelf heb ik heb op Selwerd 1 van 1984 tot 1988 gewoond. En heb daar mijn huidige vrouw leren kennen. Kortom : een plek met goede herinneringen. Bekijk de foto>>>
Erwin Tiemens, economie 1989

Summer in the City

Van 1974 tot eind 1978 huisde ik in Selwerd III, aan de Duindoornstraat, de flat het dichtst bij Paddepoel. Ik belandde op de tiende (en hoogste) verdieping, wat het gevoel deed herleven van toen ik als kleuter van een bovenverdieping van de Amsterdamse Jan van Galenstraat naar beneden keek: wat waren die mensen en auto's klein! Toen mijn ouders met de verhuisdozen waren verdwenen, verkende ik de stad. De zomer van 1974 was aardig goed in mijn herinnering en onuitwisbaar is dat ik op een zinderende hoek van het Zuiderdiep en de Oosterstraat stond terwijl de tonen van Lovin'Spoonful's Summer In The City zich onweerstaanbaar aan me opdrongen. Lees verder>>>
Ilona Willemars, Nederlands recht 1986

selwerd
selwerd

Mijn verhaal over Selwerdflat I

Met nogal wat aarzeling ga ik in op de uitnodiging om mijn bijzondere ervaring met de Selwerdflat, c.q. met mezelf aan het papier toe te vertrouwen. In 1969 betrok ik een kamer op de zevende verdieping aan de noordkant. Ik meen dat het in februari was. De lagere verdiepingen/kamers waren nog niet gereed. Zo onzeker als ik was in die levensperiode, streefde ik naar een stoere manlijke identiteit. Lees verder>>>
Hans Almoes, psychologie 1976

Een compleet lege flat

Juni 1990. Net 18 jaar, vwo-diploma vers op zak, aangemeld voor Nederlandse Taal en Letterkunde in Groningen. Nu nog een kamer! Ik woonde in Drachten, maar had begin 6e klas thuis al triomfantelijk verkondigd dat ik na het eindexamen “zeker op kamers ging”. Kennelijk vonden mijn ouders dat ik het dan ook zelf maar moest regelen. Met de bus ging ik in mijn up naar Groningen. Bestemming: Stichting Studentenhuisvesting, oftewel SSH. Op mijn vraag daar of er misschien ook kamers beschikbaar waren, volgde tot mijn verrassing een volmondig ‘ja’. Er was net een studentenflat, Selwerd II, volledig opgeknapt. Zo’n driehonderd kamers wachtten op nieuwe bewoners. Of me dat wat leek? Ongezien zei ik natuurlijk ja! Geen idee waar Selwerd lag, ik kende alleen het centrum. Lees meer>>>
Berber van Oyen-Peenstra, Nederlandse Taal en Cultuur 1995

selwerd

De grote brand

Flarden van herinnering heb ik nog aan Selwerd I. Omstreeks 1969 kwam ik in Selwerd I te wonen, 10-de verdieping, laatste flat in de gang, met in de verte zicht op de stad en ver in de diepte de Noorderbegraafplaats.
De liftschacht zat in het midden, voorbij de lift gaf een deur met glas toegang tot de andere kant van de gang waar geen studenten woonden, daar waren alleen kamers bedoeld voor loge`s en op het eind een recreatiekamer waar een televisie stond en een soort keukentje of barretje met een koelkast, daarnaast de nodige tafeltjes en fauteuils. Lees verder>>>
Marten van Calcar, tandheelkunde 1972

maarten hoejenbos

Cosiest Corner at the Cornelians

Ik zag een nostalgische foto van de 3 Selwerd flats in de laatste Broerstraat 5 met een oproep voor anecdotes en foto´s.
De foto bracht als vanzelf herinneringen boven aan mijn studententijd in Selwerd 1, waar ik op de 2de verdieping van 1969-1974 een kamer had.
Selwerd 1 was toen echt het uiteinde van Groningen, en als medisch student fietste ik dan naar de medische fakulteit/Academisch Ziekenhuis.

Onze vleugel op de 2de verdieping was herdoopt als de "Cosiest Corner at the Cornelians" (dat laatste was een verbastering van de Kornoeljestraat, waar de flat staat). Lees verder>>>
Maarten J.J.Hoejenbos, geneeskunde 1975

marc feth

Signs and making friends

I saw on the rug website that you collect stories and pictures for Selwerd I, II and III. As I have lived in all three buildings I thought I can share lots of interesting facts with you. Lees verder en bekijk de foto's>>>
Marc Feth, BA economie en bedrijfseconomie, Honours 2012

klaas koops

Het moetje van Selwerd II

Na het eindexamen in 1969 had ik al even aan het studentenleven kunnen ruiken. Bij de door mij gedroomde studie Psychologie was de studentenrevolte volop gaande. Alle deuren stonden open en dus liep je mee met ouderejaars en hoogleraren alsof je er al jaren studeerde. Ton Regtien was aan de macht en dus bracht ik hele dagen en avonden door met demonstreren en discussiëren over de jonge Marx. De overgang kon niet groter, per november moest ik me melden voor de school van reserveofficieren in Breda. Ondanks de negatieve uitslag van het enige gemaakte tentamen, statistiek, besloot ik de studie na mijn diensttijd voort te zetten. Lees verder>>>
Klaas Koops, psychologie 1976

karel jan alsem

Rondweg

Voor jullie Selwerd special. Ik woonde van sept. 1975 - april. 1981 op Selwerd 1 kamer 932. Vanuit mijn raam zag ik de rondweg aangelegd worden. De eerste graafmachine verscheen (denk ik) eind 1979 (foto 2). En zo door. De eerste dubbele foto is van maart 1980. De tweede sneeuwfoto (met viaduct) is van dec. 1981. De lege weg is van april 1982. Bekijk de foto's>>>

Karel Jan Alsem, economie 1981

selwerd

Selwerd III

Aan het begin van het studiejaar 1970 1971 werd Selwerd III opgeleverd, de laatste van de drie Selwerd flats van de SSH, Stichting Studenten Huisvesting. De bedoeling was, dat er in Paddepoel nog twee gebouwd zouden worden, maar die zijn er nooit gekomen. Selwerd III was de eerste flat die gemengd was, jongens en meisjes door elkaar heen op dezelfde afdeling. De flat had 20 afdelingen, een op de begane grond, op etage 1 t/m 9 twee afdelingen en op de tiende verdieping 1 afdeling. Aan de andere kant van de tiende verdieping was een recreatie zaal en een paar kamers die oorspronkelijk als logeerkamer waren bedoeld. Lees verder>>>
Ernst Asveld, scheikunde 1976

Een wereld op zich

De foto over twee paginas in het juli-nummer van Broerstraat 5 van de studentenflats Selwerd I en II herkende ik meteen. Ik heb van september 1974 tot september 1989 in Selwerd I (kamer 332) gewoond. Ik studeerde toen natuurkunde aan de RUG. Selwerd was handig want dichtbij universtieitscomplex Paddepoel (nu Zernike). Selwerd I was  een wereld op zich. Toch was er ook contact met de buitenwereld van de 'bomenbuurt' van waar er ook wel scholieren over de vloer kwamen; konden we toch wel leuk indruk maken dat we als bewoners die fase achter ons hadden gelaten. Lees verder>>>
Julius S. Cohen, natuurkunde 1980

abelien noordam

Selwerd I, 1986-1988

Ik heb met heel veel plezier gewoond in Selwerd I, Kornoeljestraat, in de jaren 86-88. Op de 8e verdieping afdeling Noord, met 15 anderen. Bijgaand 2 foto’s. De eerste is in onze keuken, na een gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd. Meestal hadden we het heel gezellig met elkaar. De tweede is in mijn kamer. Op de 8e verdieping, Noord, laatste kamer van de gang, met uitzicht op de volgende Selwerd-flat. Ik kijk uit naar jullie oktobernummer met 50 jaar Selwerd. Bekijk de foto's>>>
AR Noordam-Borggreve, farmacie 1992

Duiven als vliegende ratten

In de zomer van 1999 ging ik voor het eerst op mezelf wonen, in Groningen. Ik zou vanaf september Geschiedenis gaan studeren aan de RuG en had een studentenkamer gevonden in Selwerd I. Het was een erg leuk begin van mijn studietijd, want de gang met alle bewoners zorgde voor reuring en gezelligheid. Ik raakte gelijk bevriend met enkele ganggenoten. We aten samen, keken naar Friends en bezochten evenementen van de KEI-week. Een veelbelovend begin. Lees verder>>>
Wouter Geerling, geschiedenis 2005

Selwerd II

Selwerd I staat bij de ingang van het kerkhof, Selwerd III bij de ingang van het crematorium en Selwerd II bij uitvaartcentrum Algemeen Belang. Er is ter dege rekening gehouden met een hoge mortaliteit onder de studenten.
Toen ik na de zomer van 1970 gelijk met Zwier (en vele anderen, waar ik jullie naam nog van weet: Ben en Bert) op twee-zuid arriveerde, woonde Henk er al.
Was het een leuke afdeling? Ja en nee. Ja: In de keuken was het altijd feest en werd regelmatig en veel gedronken. Beugels Grolsch. En op het gezamenlijke uitje naar Warffum vonden we in de gang van het café Floryn genever die mee moest naar het Noorderstation. Alleen de conducteur dronk niet. Nee: De talloze vervelende opmerkingen tijdens de reis aan het adres van de geliefden Henk en Zwier.
Martin Koster , Nederlands, (Esdoornlaan 226, kamer 220. 1970-1973.)

dragant 4
dragant 1
dragant 2
Laatst gewijzigd:25 november 2019 17:41