Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni About alumni

Een wereld op zich

De foto over twee paginas in het juli-nummer van Broerstraat 5 van de studentenflats Selwerd I en II herkende ik meteen. Ik heb van september 1974 tot september 1989 in Selwerd I (kamer 332) gewoond. Ik studeerde toen natuurkunde aan de RUG. Selwerd was handig want dichtbij universtieitscomplex Paddepoel (nu Zernike). Selwerd I was  een wereld op zich. Toch was er ook contact met de buitenwereld van de 'bomenbuurt' van waar er ook wel scholieren over de vloer kwamen; konden we toch wel leuk indruk maken dat we als bewoners die fase achter ons hadden gelaten. Verder werd er nog al wat bestierd door de concierge Kees Norden die een winkeltje had met als voornaamste artikelen: bier, halfjes bruin brood en waspoeder en een muntje voor de wasmachine. Bier sloegen we overigens ook op voor algemeen gebruik in de gangkast bij de stofzuiger. In april op de eerste warme dag was het traditie om vanf het balcon meet de bandslag eerste-jaars die buiten aan kwamen fietsen nat te spuiten.
Ik herinner we nog mijn uitzicht op het eindpunt van buslijn 7 die voor Selwerd I een keerlus had.

Intussen werk ik al lang bij Philips in Eindhoven, maar we hebben en tweede huis in Westeremden en nu de ring Zuid is afgesloten en kom nu regelmatig over de ring noord langs de Selwerd flats; goed om dan te zien dat ze er nog steed stevig staan.
--
Met vriendelijke groeten,
Julius S. Cohen, natuurkunde 1980
Laatst gewijzigd:09 oktober 2019 12:26