Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSteun de RUGGUF

Groninger Universiteitsfonds

GUF 125 jaar!

Dit jaar bestaat het Groninger Universiteitsfonds (GUF) 125 jaar. Al deze jaren heeft het GUF subsidies en prijzen toegekend aan ambitieuze wetenschappers en studenten die verbonden zijn aan de RUG. Het lustrum wordt gevierd op 13 april met een feestelijk programma. De inloop is om 13.00 uur en rond 16.30u uur wordt het programma afgesloten met een borrel. Alumni, studenten, docenten en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Toegang is gratis.

Het programma

De huidige kinderombudsman en GUF-hoogleraar Margrite Kalverboer geeft een plenaire lezing. Daarnaast zal professor Michel Vols, die onder meer gespecialiseerd is in openbare orderecht en huisjesmelkers, een lezing geven. Vervolgens is er een facultatief programma waarbij de deelnemers zich verspreiden over de stad. Er zijn verschillende opties:

  • Een wandeling langs sporen van het slavernijverleden in Groningen, gegeven door Barbara Henkes en enkele oud-geschiedenisstudenten. Barbara Henkes heeft samen met Margriet Fokken een boek uitgebracht dat lezers gidst langs overblijfselen van slavernij in stad en provincie Groningen. Tijdens het GUF-lustrum kunt u een verkorte route van een uur bijwonen;
  • Een bezoek aan het Zernike. Bekijk de Gratama-telescoop, gerestaureerde gipsmodellen van meer dan een eeuw oud en onderzoek naar vogels en hun uitwerpselen. Deze interessante objecten en onderzoeken zijn normaal gesproken niet toegankelijk voor het publiek. Wij hebben een bus gehuurd, u hoeft dus geen eigen vervoer te regelen om bij het Zernike te komen;
  • De vernieuwde UB wordt bezocht. We krijgen een rondleiding door het gebouw waarbij aandacht is voor zowel de geschiedenis als de vernieuwingen van de afgelopen jaren in de Universiteitsbibliotheek. Daarnaast komt Peter Musschenga vertellen over het door hem ontworpen lichtkunstwerk;
  • Een programma van lezingen door ontvangers van Gratama-onderzoekssubsidies in het Academiegebouw. In 2015 heeft dr. Alain Dekker subsidie ontvangen voor zijn onderzoek naar dementie bij mensen met het downsyndroom. Daarnaast komt iemand van de Gratama-stichting vertellen over de stichting.

Deelnemen?

Iedereen neemt deel aan één facultatief programma-onderdeel. Bij het aanmelden voor het lustrum kunt u doorgeven welk onderdeel u prefereert en wat uw tweede keuze is. Wij delen dit vervolgens in en houden rekening met de voorkeuren van de deelnemers. U kunt zich aanmelden door het formulier in te vullen bij deze link:

Het formulier is tevens in te vullen op mobiele telefoons. Als er vragen zijn, kunt u deze mailen naar: guf@rug.nl.

De Stichting Groninger Universiteitsfonds werd opgericht op 4 maart 1893 door de hoogleraren van de Groninger Universiteit. Bij het 100-jarig bestaan in 1993 werd de geschiedenis beschreven en vastgelegd in een publicatie “Groninger Universiteitsfonds 1893-1993” door drs. Franck R.H. Smit.

Doel

De Stichting Groninger Universiteitsfonds stelt zich ten doel de bevordering van de studie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als middel om dit doel te bereiken komen o.a. in aanmerking:

  • het subsidiëren van studiereizen in het buitenland voor studenten
  • het subsidiëren van excursies door studenten (onder begeleiding van docent/docenten)
  • het subsidiëren van wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten door studenten in verenigingsverband
  • het verlenen van subsidie bij de organisatie door eenheden van de RUG van internationale wetenschappelijke congressen, symposia en workshops in Groningen of in de noordelijke provincies
  • financiële steun bij lezingen georganiseerd door de RUG van buitenlandse wetenschappers
  • het vestigen van bijzondere leerstoelen aan de RUG

ANBI status

Het Groninger Universiteitsfonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Laatst gewijzigd:20 februari 2018 12:55
printOok beschikbaar in het: English