Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSteun de RUGGUF

Groninger Universiteitsfonds

De Stichting Groninger Universiteitsfonds werd opgericht op 4 maart 1893 door de hoogleraren van de Groninger Universiteit. Bij het 100-jarig bestaan in 1993 werd de geschiedenis beschreven en vastgelegd in een publicatie “Groninger Universiteitsfonds 1893-1993” door drs. Franck R.H. Smit.

Doel

De Stichting Groninger Universiteitsfonds stelt zich ten doel de bevordering van de studie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als middel om dit doel te bereiken komen o.a. in aanmerking:

  • het subsidiëren van studiereizen in het buitenland voor studenten
  • het subsidiëren van excursies door studenten (onder begeleiding van docent/docenten)
  • het subsidiëren van wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten door studenten in verenigingsverband
  • het verlenen van subsidie bij de organisatie door eenheden van de RUG van internationale wetenschappelijke congressen, symposia en workshops in Groningen of in de noordelijke provincies
  • financiële steun bij lezingen georganiseerd door de RUG van buitenlandse wetenschappers
  • het vestigen van bijzondere leerstoelen aan de RUG

ANBI status

Het Groninger Universiteitsfonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Laatst gewijzigd:16 november 2018 20:24
printView this page in: English