Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Psychologie, Klinische

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Depressie, psychologische behandelmethoden, preventie van terugval, chroniciteit, etiologie, werkingsmechanismen, internettherapie, antidepressiva, medicatietrouw
Contact
Functie
Adj. hoogleraar/klinisch psycholoog BIG/psychotherapeut BIG
Psychology, Clinical, Psychology, Experimental
Clinical Psycho Sexologist
Klinische en ontwikkelingsneuropsychologie, Hemispheric specialization, child neuropsychology, neuropsychological assessment, and dementia.
Repetitief denken, vermijdingsprocessen, emotieregulatie, (online) cognitieve gedragstherapie, gecompliceerde rouw
M.C. (Maarten) Eisma, PhD
Contact

Functie
Universitair Docent
dr. P.C. (Peter) van der Ende
Contact

Functie
Senioronderzoeker
My research builds on my interest in adaptation to chronic illness (e.g., cancer, diabetes, heart disease) – knowing what it is that makes some people adjust relatively easily to their illness, whereas others find it hard to adjust.  

One line of work is concerned with psychological screening and interventions. While serious symptoms of depression are commonly found in chronically ill patients, these symptoms are rarely diagnosed by either primary care physicians or medical specialists, and when it is diagnosed, it is often left untreated. This line of research aims to improve care for these patients by introducing screening and develop interventions (e.g. CGT, mindfulness) aimed at relieving depressive symptoms in diabetes and cardiac patients.  

A second line of work focuses on the role of goal disturbance and goal adjustment in the adaptation to cancer. The pursuit of personally important goals has repeatedly been found to be positively related to psychological well-being. Experiencing difficulty attaining a personally important goal has been found to be related to elevated levels of psychological distress. Cancer and its treatment can lead to limitations in daily life, thereby, making the continued pursuit of desired personal goals difficult or even impossible (e.g., having children, following a course in painting, walking the dog). Therefore, this line of research aims to comprehensively investigate the impact of cancer on goals and goal adjustment in cancer patients.
dr. J. (Joke) Fleer
Contact
Functie
Universitair Docent
forensische psychologie
dr. J. (Coby) Gerlsma
Contact
Functie
Universitair docent
Eetstoornissen, anorexia nervosa, impliciete cognitie, lichaamsbeeld, experimentele psychopathologie, klinische psychologie
dr. K.A. (Klaske) Glashouwer
Contact

Functie
Postdoctoral Researcher
- My two main and general areas of expertise are "clinical and health psychology" and "research in psychology".  I have been working on the topic of burnout since the end of my bachelor of psychology in Mexico City. After my bachelor, which had a predominant emphasis in clinical psychology and health psychology, I moved to Groningen to study a research master in "Clinical and Psychosocial Epidemiology".

 During my master, I researched the influence of goal conflict, goal adjustment, and personality on the levels of burnout of medical students at the University of Groningen.

Currently, as a Ph.D., I continue working with medical students, this time, designing an intervention to address their burnout levels.
- Adolescenten met externaliserende gedragsproblemen, antisociaal of delinquent gedrag, en risico- en beschermende factoren daarvoor
- Gezinnen waarbij sprake is van een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen
- Residentiële of 24-uurs jeugdzorg, i.h.b. gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg Plus instellingen en Justitiële jeugdinrichtingen (JJI´s))
- Forensische behandeling, zowel ambulant als residentieel
- Werkzame factoren in de hulpverlening: motivatie voor verandering bij cliënten, therapeutische behandelrelaties en programma-integriteit van interventies
- Professionalisering en training van professionals in Motiverende Gespreksvoering (MGV) en de Up2U behandelmodule
- Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, waaronder effectonderzoek, longitudinaal follow-up onderzoek en observatieonderzoek
dr. A.T. (Annemiek) Harder
Contact
Functie
Universitair hoofddocent (Tenure Track)
Angststoornissen, dwangstoornissen en dwanggerelateerde stoornissen, emetofobie (angst voor overgeven), comorbiditeit (bij autisme spectrum stoornissen), cognitieve gedragstherapie, assessment, behandeleffectiviteit, procesonderzoek, intensieve exposure programma's
dr. W.J.P.J. (Wiljo) van Hout
Contact
Functie
Universitair Docent
The main focus in my work is on cognitive-behavioural processes in trauma-related disorders (dissociative disorders and posttraumatic stress disorder).
dr. R.J.C. (Rafaele) Huntjens
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Mijn onderzoek betreft persoonlijkheid, subjectief welbevinden ("geluk"), affect/emoties, stemming (angst/depressie), en hun onderliggende mechanismen, interacties, en wederzijdse aanpassingen met de omgeving waarin iemand leeft en groeit (e.g., sociale netwerk, baan, dagelijke activiteiten, stressvolle gebeurtenissen). Ik werk op de afdeling ontwikkelingspsychologie en binnen het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (www.ICPE.nl). Zie google.scholar or researchgate voor details.
dr. B.F. (Bertus) Jeronimus
Contact
Functie
Universitair Docent
Klinische psychologie en experimentele psychopathologie
R. (Rachel) de Jong, MSc
Contact

Functie
PhD Student
affectieve stoornissen
epidemiologie
klinische psychologie
psychometrie
well being
psychiatrische en somatische comorbiditeit
tijdreeksanalyse
levensloopperspectief

prof. dr. P. (Peter) de Jonge
Contact
Functie
Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie
Y.B. (Yanine) de Jonge
Contact

Functie
Toegevoegd docent
Anorexia Nervosa
Obesitas
Attentional bias
Beloning & straf gevoeligheid´╗┐
N.C. (Nienke) Jonker, MSc
Contact

Functie
Promovendus
Forensische psychologie
dr. J. Karsten
Contact
Functie
Universitair Docent
Autisme Spectrum Stoornissen, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, sexe-verschillen, vrouw-specifieke fenotypes neuro-ontwikkelingsstoornissen
Contact
Functie
Ernstig psychiatrische aandoeningen, empowerment, kwalitatief onderzoek, e-mental health, experience sampling method
J.A.J. (Lian) van der Krieke
Contact

Functie
Postdoc onderzoeker
Rouw; posttraumatische stress; traumatisch verlies; latente klasse analyse; systematic review; multilevel analysis; kwalitatieve data-analyse
dr. L.I.M. (Lonneke) Lenferink, MSc
Contact

Functie
Post-doc onderzoeker
Fear conditioning, trauma and posttraumatic stress disorder, anxiety disorders. 
My research focuses on individual differences that make one vulnerable to develop pathological anxiety or trauma-related disorders, and on understanding pathogenic mechanisms involved to ultimately (further) develop and test (new) interventions to treat psychopathology.
dr. M.J.J. (Miriam) Lommen
Contact

Functie
UD
Dr. L. (Lisette) van der Meer, psycholoog, promoveerde in de cognitieve neuropsychiatrie. Sinds 2011 is zij werkzaam als senior-onderzoeker bij Lentis aan de afdeling Langdurige Rehabilitatie. Zij is tevens verbonden aan het Rob Giel Onderzoekscentrum en de Rijksuniversiteit Groningen. Haar expertise ligt op het gebied van de psychiatrische rehabilitatie. Haar onderzoek richt zich met name op het ontwikkelen en toetsen van innovatieve methoden in de (verpleegkundige) begeleiding van cliënten die langdurig intensieve psychiatrische zorg nodig hebben.
drs. E.M. (Lisette) van der Meer
Contact

Functie
senior-onderzoeker
angststoornissen en depressie bij kinderen en jongeren, faalangst, effectieve interventies voor jeugdigen en ouders, cognitieve gedragstherapie, oudertraining, intergenerationele overdracht van angst en depressie, preventie, online behandelen
prof. dr. M.H. (Maaike) Nauta
Contact
Functie
Hoogleraar (adjunct)
anxiety
intolerance of uncertainty
mindfulness
I. (Inka) Papenfuss
Contact

Functie
PhD student
Research and interventions in the context of serious medical  illness, concerning
- Meaning-in-Life 
- Existential-experiential psychotherapy
- Attachment, loss & trauma
- Patient-therapist relationship
- Psychotherapeutic Patient-care
- Education and Supervision for PhD's, Clinical Psychologists, Psychotherapists, and Doctors in training
dr. G. (Grieteke) Pool
Contact
Functie
Universitair Docent & Medisch psycholoog/psychotherapeut
Eetstoornissen.
Contact
Functie
Psychologie, Neurowetenschappen
dr. M. (Marije) aan het Rot
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Health Psychology
Clinical Psychology
E-Health
Quality of Life/ Well-Being
Chronic diseases
Autismespectrumstoornissen (ASS), voorspellende verwerking, executieve functies, Theory of Mind, eye-tracking 
Contact

Functie
PhD student
Contact

Functie
PhD student
Mijn eerste onderzoekslijn richt zich op (voorspellers van) de aanpassing aan een chronische ziekte (kanker, diabetes). Specifieke onderzoeksinteresses zijn: depressie, emotieregulatie, zelfregulatie, mindfulness en zelf-compassie.

Mijn tweede onderzoekslijn richt zich op de toepasbaarheid en effectiviteit van psychologische screening en interventies bij mensen met een chronische ziekte en mechanismen van verandering. Hierbij ligt de nadruk op het onderzoeken van de effecten van individuele Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT).
dr. M.J. (Maya) Schroevers
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent
Depressie
Verbeelding
C. (Christien) Slofstra, MSc
Contact
Functie
Promovendus
(Self-)Disgust
Body Image 
Eating Disorders
Autobiographical Memory
P. (Paula) von Spreckelsen
Contact

Functie
PhD student
Clinical psychology, health psychology, Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), depression, psychological aspects of diabetes
dr. K.A. (Annika) Tovote, MSc
Contact
Functie
Postdoctoraal onderzoeker, Kwaliteits- en Onderzoekscoördinator
Angst- en dwangstoornissen 
Chronische depressie
PTSS
EMA/ESM
Netwerkbenadering van psychopathologie
Casus Conceptualisatie
Therap-i
drs. D.C. (Date) van de Veen
Contact

Functie
Klinisch psycholoog / onderzoeker
Epidemiologie, Psychotische stoornissen, Transculturele psychiatrie, Global Mental Health, Virtual Reality
dr. W.A. (Wim) Veling
Contact
Functie
Psychiater, Adjunct Hoogleraar Psychiatrie
GZ psycholoog
Erkende psychotherapeute in Duitsland
Cognitieve gedragstherapie
Acceptance & commitment therapie (ACT)
EMDR
F.E. (Friederike) Vieten, MSc
Contact

Functie
A.M. (Alicia) de Vries
Contact

Functie
PhD
Contact

Functie
Postdoctoraal onderzoeker
Mijn belangrijkste onderzoeksinteresses liggen in de data-gedreven ontwikkeling van diagnostische modellen en risco-voorspellings modellen om patiënt-gerichte zorg in de psychiatrie te verbeteren. Meer specifiek, hou ik mij in mijn onderzoek bezig met de methodologie en/of statistiek die nodig is om dergelijke modellen te kunnen ontwikkelen in 'evidence-based' onderzoek. Mijn interesses op dit gebied liggen bij (1) moderene psychometrie, (2) de analyse van (intensieve) longitudinale data, (3) predictie modellen en (4) Machine Learning.
Ik werk verder als statistisch adviseur voor onderzoekers op de afdeling psychiatrie (UCP/ICPE/RGOC) van het UMCG en voor onderzoekers bij gelieerde GGZ-instellingen.
dr. K.J. (Klaas) Wardenaar
Contact

Functie
senior onderzoeker
medical communication, education, psychosocial oncology
Contact

Functie
hoogleraar gezondheidspsychologie
printView this page in: English