Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Linguïstiek

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

For more details and recent updates click this
L. (Lasha) Abzianidze, PhD
Contact

Functie
post-doctoraal onderzoeker
Afasiologie, Neurolinguïstiek, Speech and Language Pathology, Psycholinguïstiek
prof. dr. Y.R.M. (Roelien) Bastiaanse
Contact
Functie
Hoogleraar Neurolinguïstiek
Vakgebied
Semantics, Pragmatics
S. Bimpikou
Contact

Functie
Vakgebied
prof. dr. J. (Johan) Bos
Contact

Functie
Hoogleraar Computationele Semantiek
V.H. (Vincent) Boswijk
Contact

Functie
PhD student
Meertaligheid, tweede-taalverwerving
prof. dr. C.L.J. (Cornelis L J (Kees)) de Bot
Contact
Functie
Hoogleraar Toegepaste Taalwetenschap
Human and Social Sciences (Linguistics, Anthropology)

Living Labs (interdisciplinary R&D, human-machine interactions, sensors & senses) 

Linguistics (minority languages, multilingualism, fieldwork, linguistic anthropology, morphology, voice, prosody, Aymara, Andean languages)

Cognition (knowledge representation, semiotics, Umwelt, sensation, sensory experiences)
M.L. (Matt) Coler, PhD
Contact

Functie
Research Programme Manager & Asst. Professor
B.E. (Bianca) Dijkstra
Contact

Functie
PhD student
- (acoustic and clinical) phonetics and phonology
- speech prosody
- speech perception and production
- second language speech
M.K. (Marita) Everhardt, MA
Contact
Functie
PhD student
dr. D.G. (Dicky) Gilbers
Contact

Functie
Universitair hoofddocent
Vakgebied
Meertaligheid, sociolinguïstiek, dialectologie, taalvariatie, Scandinavische taalkunde, experimentele taalkunde
dr. C.S. (Charlotte) Gooskens
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent met ius promovendi
Vakgebied
afasie, discourse, spontane taal, levendigheid, begrijpelijkheid, taalproductie, taalbegrip, directe rede, indirecte rede
dr. R. (Rimke) Groenewold
Contact

Functie
Postdoc
Taalkunde, semantiek, pragmatiek, taalverwerving, cognitiewetenschap, taal en autisme
prof. dr. P. (Petra) Hendriks
Contact
Functie
Hoogleraar Semantiek en Cognitie
Citizen Science, Sociolinguistics, Experimental Linguistics, Phonetics,
Taalwetenschap, kindertaal, semantiek en cognitie
dr. B. (Bart) Hollebrandse
Contact

Functie
Universitair Docent
Vakgebied
language learning, cognitive modeling,
Eye tracking, EEG,
Mixed effects regression modeling (GAMMs)
D.B. (Dorothée) Hoppe
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Conversatie Analyse /  Multimodale communicatie / Gezondheidscommunicatie
dr. M. (Mike) Huiskes
Contact

Functie
Assistant Professor
Psycholinguïstiek, taalverwerving, perspectief nemen, verbale ironie
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Spaanse taalkunde
T.H. (Tessa) Hummel, MA
Contact

Functie
Afasie, Psycholinguistiek
dr. R. (Roel) Jonkers
Contact
Functie
Vice-decaan, Faculteit der Letteren
Vakgebied
Formal description of language contact phenomena
Family language transmission in migratory contexts involving a minority language
Language attitudes and use within the Catalan immigrant community in New York City, USA
A variey of issues concerning multilingualism and minority languages
E. (Eva) Juarros Daussà, PhD
Contact

Functie
Vakgebied
Contact

Functie
Docent Engelse taalkunde en toegepaste taalwetenschap
Fonetiek
Fonologie
Morfologie
Dialectologie en taalgeschiedenis (van het Duits)
dr. W. (Wolfgang) Kehrein
Contact

Functie
Universitair docent
Vakgebied
dr. D.A. (Dörte) de Kok
Contact
Functie
Universitair Docent
Language Acquisition/Development
Cognitive Modelling
Syntaxis, theoretische linguïstiek
C.G. (Charlotte) Lindenbergh
Contact
Functie
Promovendus
Engels, Taalwetenschap en Toegepaste Taalwetenschap
prof. dr. W.M. (Wander) Lowie
Contact
Functie
Professor
Dyslexie; Klinische Neuropsychologie; Neurowetenschappen; Taal-spraakpathologie
prof. dr. B.A.M. (Ben) Maassen
Contact
Functie
Hoogleraar Dyslexie & Klinisch Neuropsycholoog; Coordinator Dutch Dyslexia Programme (DDP) locatie Groningen, Nijmegen
Semantiek, Pragmatiek, Taalfilosofie
dr. E. (Emar) Maier
Contact

Functie
Universitair Docent
Taakgericht taalleren, tweede taalverwerving, taalleren in digitale contexten, alignment, eye-tracking
dr. M.C. (Marije) Michel
Contact

Functie
Universitair docent Tweede taalverwerving en -didaktiek
Formal Semantics, Syntax-Semantics Interface, Typical and Atypical Language Acquisition, Language Disorders
I. (Irene) Mognon
Contact
Functie
PhD student
Vakgebied
Cochleair Implantaat (CI) gebruikers, Taalverwerving, Eye-tracking, Sentence Processing
L.L.A.M.G. (Leanne) Nagels
Contact
Functie
PhD student
Vakgebied
Computational Linguistics, Language Variation, Digital Humanities
S. (Srdjan) Popov, PhD
Contact
Functie
Vakgebied
topics: language acquisition, sentence processing, context
techniques: cognitive modeling, eye-tracking, EEG
statistics: nonlinear mixed regression analysis (GAMMs)
dr. J.C. (Jacolien) van Rij-Tange
Contact
Functie
Assistant professor
Vakgebied
Taal en veroudering, idiomen, EEG, eye-tracking
A. (Amélie) la Roi, MA
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Tweede taal verwerving
Vreemde taal onderwijs
Franse taalkunde en taalontwikkeling
A.L.M. (Audrey) Rousse-Malpat
Contact

Functie
Promovenda
A. Salcic
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Autismespectrumstoornissen (ASS), voorspellende verwerking, executieve functies, Theory of Mind, eye-tracking 
Contact

Functie
PhD student
Scandinavische taalkunde (hoofdtaal Zweeds)
Sociolinguïstiek
Psycholinguïstiek
Fonetiek
Experimentele taalkunde
dr. A. (Anja) Schüppert
Contact

Functie
Universitair docent
Vakgebied
Sociolinguistics, multilingualism, minority languages, language variation, second language acquisition, Scandinavian linguistics, onomastics.
J.A.E. (Janine) Strandberg
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
DyslexieTaalontwikkelingsstoornissenOntwikkelingsstoornissen bij volwassenen
- phonetics and phonology  
- speech prosody  
- speech perception and production  
V. (Vass) Verkhodanova, MA
Contact

Functie
PhD student
Psycholinguïstiek; Taalproductie; Referentiële uitdrukkingen
dr. J. (Jorrig) Vogels
Contact

Functie
Onderzoeker
Vakgebied
Syntaxis, theoretische linguïstiek

dr. M. (Mark) de Vries
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Articulografie
Dialectometrie
Statistiek: mixed-effects regressie
Statistiek: generalized additive modeling
prof. dr. M.B. (Martijn) Wieling, MSc
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur | Universitair Hoofddocent Informatiekunde
Theoretische linguïstiek, syntaxis, taaltypologie
prof. dr. C.J.W. (Jan-Wouter) Zwart
Contact
Functie
Hoogleraar
Vakgebied
printView this page in: English