Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Linguïstiek

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Natural Logic, Natural Language Inference, Formal Semantics
L. (Lasha) Abzianidze, MSc
Contact

Functie
post-doctoraal onderzoeker
Afasiologie, Neurolinguïstiek, Speech and Language Pathology, Psycholinguïstiek
prof. dr. Y.R.M. (Roelien) Bastiaanse
Contact
Functie
Hoogleraar Neurolinguïstiek
Vakgebied
Eerste en tweede taalverwerving en taalstoornissen bij kinderen
Contact
Functie
Universitair docent
Vakgebied
prof. dr. J. (Johan) Bos
Contact

Functie
Hoogleraar Computationele Semantiek
V.H. (Vincent) Boswijk
Contact

Functie
PhD student
Meertaligheid, tweede-taalverwerving
prof. dr. C.L.J. (Cornelis L J (Kees)) de Bot
Contact
Functie
Hoogleraar Toegepaste Taalwetenschap
Human and Social Sciences (Linguistics, Anthropology)

Living Labs (interdisciplinary R&D, human-machine interactions, sensors & senses) 

Linguistics (minority languages, multilingualism, fieldwork, linguistic anthropology, morphology, voice, prosody, Aymara, Andean languages)

Cognition (knowledge representation, semiotics, Umwelt, sensation, sensory experiences)
M.L. (Matt) Coler, PhD
Contact

Functie
Research Programme Manager & Asst. Professor
B.E. (Bianca) Dijkstra
Contact

Functie
PhD student
- (acoustic and clinical) phonetics and phonology
- speech prosody
- speech perception and production
- second language speech
M.K. (Marita) Everhardt, MA
Contact
Functie
PhD student
dr. D.G. (Dicky) Gilbers
Contact

Functie
Universitair hoofddocent
Vakgebied
Meertaligheid, sociolinguïstiek, dialectologie, taalvariatie, Scandinavische taalkunde, experimentele taalkunde
dr. C.S. (Charlotte) Gooskens
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent
Vakgebied
afasie, discourse, spontane taal, levendigheid, begrijpelijkheid, taalproductie, taalbegrip, directe rede, indirecte rede
R. (Rimke) Groenewold, PhD
Contact

Functie
Postdoc
Taalkunde, semantiek, taalverwerving, cognitiewetenschap, pragmatiek, taal en autisme
prof. dr. P. (Petra) Hendriks
Contact
Functie
Hoogleraar Semantiek en Cognitie
Citizen Science, Sociolinguistics, Experimental Linguistics, Phonetics,
language learning, cognitive modeling,
Eye tracking, EEG,
Mixed effects regression modeling (GAMMs)
D.B. (Dorothée) Hoppe
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Afasie, Psycholinguistiek
dr. R. (Roel) Jonkers
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Vakgebied
Formal description of language contact phenomena
Family language transmission in migratory contexts involving a minority language
Language attitudes and use within the Catalan immigrant community in New York City, USA
A variey of issues concerning multilingualism and minority languages
E. (Eva) Juarros Daussà, PhD
Contact

Functie
Vakgebied
Contact

Functie
Docent Engelse taalkunde en toegepaste taalwetenschap
Fonetiek
Fonologie
Morfologie
Dialectologie en taalgeschiedenis (van het Duits)
dr. W. (Wolfgang) Kehrein
Contact

Functie
Universitair docent
Vakgebied
Language Acquisition/Development
Cognitive Modelling
Syntaxis, theoretische linguïstiek
C.G. (Charlotte) Lindenbergh
Contact
Functie
Promovendus
Engels, Taalwetenschap en Toegepaste Taalwetenschap
prof. dr. W.M. (Wander) Lowie
Contact
Functie
Professor
Dyslexie; Klinische Neuropsychologie; Neurowetenschappen; Taal-spraakpathologie
prof. dr. B.A.M. (Ben) Maassen
Contact
Functie
Hoogleraar Dyslexie & Klinisch Neuropsycholoog; Coordinator Dutch Dyslexia Programme (DDP) locatie Groningen, Nijmegen
Semantiek, Pragmatiek, Taalfilosofie
dr. E. (Emar) Maier
Contact

Functie
Universitair Docent
Cochleair Implantaat (CI) gebruikers, Taalverwerving, Eye-tracking, Sentence Processing
L.L.A.M.G. (Leanne) Nagels
Contact
Functie
PhD student
Vakgebied
Computational Linguistics, Language Variation, Digital Humanities
S. (Srdjan) Popov, PhD
Contact
Functie
Vakgebied
language acquisition, sentence processing, context
techniques: cognitive modeling, eye-tracking, EEG
statistics: nonlinear mixed regression analysis (GAMMs)
dr. J.C. (Jacolien) van Rij-Tange
Contact
Functie
Assistant professor
Vakgebied
Taal en veroudering, idiomen, EEG, eye-tracking
A. (Amélie) la Roi, MA
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Tweede taal verwerving
Vreemde taal onderwijs
Franse taalkunde en taalontwikkeling
A.L.M. (Audrey) Rousse-Malpat
Contact

Functie
Promovenda
A. Salcic
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Autismespectrumstoornissen (ASS), voorspellende verwerking, executieve functies, Theory of Mind, eye-tracking 
Contact

Functie
PhD student
Scandinavische taalkunde (hoofdtaal Zweeds)
Sociolinguïstiek
Psycholinguïstiek
Fonetiek
Experimentele taalkunde
dr. A. (Anja) Schüppert
Contact

Functie
Universitair docent
Vakgebied
DyslexieTaalontwikkelingsstoornissenOntwikkelingsstoornissen bij volwassenen
Psycholinguïstiek; Taalproductie; Referentiële uitdrukkingen
dr. J. (Jorrig) Vogels
Contact

Functie
Onderzoeker
Vakgebied
Syntaxis, theoretische linguïstiek
dr. M. (Mark) de Vries
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Articulografie
Dialectometrie
Statistiek: mixed-effects regressie
Statistiek: generalized additive modeling
dr. M.B. (Martijn) Wieling, MSc
Contact
Functie
Universitair docent
Taalproblemen en hersenactiviteit (rust-EEG) bij mensen met een hersentumor voor en na wakkere hersenchirurgie, creëren taaltests voor afasiepatiënten
N. (Nienke) Wolthuis
Contact

Functie
Promovendus
Vakgebied
Theoretische linguïstiek, syntaxis, taaltypologie
prof. dr. C.J.W. (Jan-Wouter) Zwart
Contact
Functie
Hoogleraar
Vakgebied
printOok beschikbaar in het: English