Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive News in 2012

Eredoctoraat Tutu in de media

Mediaberichten over de toekenning van het eredoctoraat aan Desmond Tutu door de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap:

Dagblad van het Noorden

NOS Nieuws

Trouw

Stentor

Algemeen Dagblad

Overzicht onderscheidingen en eredoctoraten van Desmond Tutu (Wikipedia)

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:17