Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive News in 2012

Publiekslezing & Tentoonstelling: Verbeeldingskracht

over trauma, kunst en zoeken naar zin

Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 'Verbeeldingskracht. Over trauma, kunst en zoeken naar zin' houden dr. Hanneke Muthert en dr. Hanneke Schaap-Jonker een duolezing. Beiden zijn verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. De lezing vindt plaats op donderdag 7 juni 2012 om 19.30 uur in het faculteitsgebouw, Oude Boteringestraat 38 in Groningen. De opening is aansluitend.

Wie een traumatische ervaring meemaakt, raakt iets kwijt, bijvoorbeeld de veilige jeugd of het idee van een rechtvaardige wereld. Dit kan leiden tot een rouwproces; het wordt nooit meer zoals het was. In de hedendaagse cultuur zijn echter weinig cultureel geaccepteerde vormen van langdurige rouw en melancholie meer aanwezig, in tegenstelling tot vroegere tijden.

Het verbeelden van rouw en melancholie lijkt hierbij een uitzondering te zijn. Hanneke Muthert, universitair docente godsdienstpsychologie en geestelijke verzorging, en Hanneke Schaap, universitair docente godsdienstpsychologie, zullen in hun duolezing ingaan op een aantal belangrijke aspecten van rouw in relatie tot verbeelding.

Het vermogen om te rouwen is noodzakelijk om verdriet te kunnen verwerken. Door er vorm aan te geven helpt rouwen om de eigen gedachten en ervaringen te ontstijgen, verbindingen aan te gaan en om zin te ervaren. Het vermogen om te rouwen is ook essentieel om zich te kunnen inleven in anderen. Het is dus een vermogen waarbij verbeelding en ontvankelijkheid centraal staan.

Tentoonstelling

De duolezing wordt gehouden ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 'Verbeeldingskracht. Over trauma, kunst en zoeken naar zin'. De kunstenaars Jacquelien Gosschalk en Esther Veerman tonen in hun werk gebeurtenissen en ervaringen die hun leven sterk hebben gekleurd en de wijze waarop zij daarnaar kijken en luisteren. Het werk van deze kunstenaars doet een appèl op de ontvankelijkheid van de toeschouwers. Ze roepen op om niet afzijdig te blijven, maar goed te kijken, zowel naar de kunstwerken alsook naar binnen, bij zichzelf. Vanuit meerdere perspectieven toont zich een zoeken naar zin: verbeeldingskracht!

Jacquelien Gosschalk is kunstmaker. Inspiratie doet zij op door te luisteren, te kijken en door naar binnen te kijken in haar hoofd. Ideeën verbeeldt zij in poppen, kunstkleding en andersoortige objecten.

Esther Veerman schildert, tekent en beschrijft sinds 1983 dat wat in haar leeft. "Voor mij zijn de schilderijen in de eerste plaats waardevol omdat ze emoties vertalen die ik heel moeilijk onder woorden kan brengen. De schilderijen zijn er vaak ook eerder dan de herinnering. Ze gaan er als het ware aan vooraf. Ze banen een weg voor mijn binnenwereld en leggen contact voordat ik stamelend woorden kan geven."  

Toegang

De lezing en de tentoonstelling zijn gratis te bezoeken. Voor de lezing kunt u zich opgeven via receptie.ggw@rug.nl. De tentoonstelling is tot 28 juni 2012 op werkdagen toegankelijk van 09.00-16.00 uur. Locatie: Oude Boteringestraat 38, Groningen.

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:17