Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive News in 2012

Hanneke Schaap over autisme en godsbeeld

Onlangs publiceerde dr. Hanneke Schaap in het Tijdschrift voor Psychiatrie een artikel over de relatie tussen godsbeeld en autisme.

Het woord 'religie' komt van het Latijnse religare, dat verbinden of bij elkaar brengen betekent. De relatie of de band tussen God/het goddelijke en de mens vormt een kerndimensie van religie. Echter, voor mensen met autismespectrumstoornissen vormen relaties als zodanig een aandachtspunt.

Hanneke Schaap Jonker

Lees het volledige artikel over de bevindingen van het onderzoek over autisme en godsbeeld.

Zie www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl voor meer informatie.

Laatst gewijzigd:25 juli 2023 12:54