Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive News in 2012

Rijksuniversiteit Groningen eert Desmond Tutu met eredoctoraat

De Rijksuniversiteit Groningen reikt op 24 september 2012 een eredoctoraat uit aan de Zuid-Afrikaanse geestelijke Desmond Tutu. De aartsbisschop ontvangt het eredoctoraat op voordracht van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap vanwege zijn bijzondere optreden als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie en zijn grote maatschappelijke verdiensten op het gebied van de gezondheidszorg.
 
‘De Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie is sterk beïnvloed door Tutu’s denkbeelden over restauratieve rechtvaardigheid’, stelt erepromotor prof.dr. Geurt Henk van Kooten, decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. ‘Dat concept, gebaseerd op de gedachte “de waarheid maakt vrij – zelfs zonder celstraffen”, komt voort uit een indrukwekkende combinatie van Christelijke theologische concepten met de traditionele Afrikaanse humanistische filosofie Ubuntu. Het is fascinerend hoe Tutu religie weet te laten landen in cultuur. Religie als verbindend gegeven, dat sluit naadloos aan bij de onderzoeksthema’s van ons Centre for Religion, Conflict and the Public Domain en het speerpunt sustainable society van de Rijksuniversiteit Groningen. Religie kan, naast een oorzaak van conflict te zijn, ook bijdragen aan de oplossing van conflicten en aan de duurzaamheid van een samenleving.’

Nobelprijswinnaar

Desmond Tutu was de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Kaapstad. Voor zijn inspanningen in de strijd tegen de apartheid ontving hij in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. Later ontving Tutu veel lof voor zijn voorzitterschap van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, die zich na de val van het apartheidsregime sterk maakte om verschillende bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven. In 2006 ontving hij de mensenrechtenprijs Light of Truth Award en in augustus 2009 werd hij door de Amerikaanse president Barack Obama onderscheiden met de Presidential Medal of Freedom. Tutu maakt in september een rondreis door Europa op uitnodiging van prof. dr Harold Robles, oprichter en president van het Medical Knowledge Institute (MKI). MKI, waarvan Tutu beschermheer is, richt zich op het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking in zuidelijk Afrika. Zij doet dit in samenwerking met de Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation. Beide organisaties richten zich vooral op basisvoorlichting en -educatie op het gebied van gezondheid en hygiëne.

Leiderschap

Tutu is tevens voorzitter van The Elders, een onafhankelijke groep van wereldleiders die zich inzet voor de wereldvrede en mensenrechten. Zijn inspirerende en verbindende leiderschap heeft ertoe geleid dat twee honours-studenten van de Rijksuniversiteit Groningen het initiatief hebben genomen om een eredoctoraat voor Tutu ter sprake te brengen. De studenten organiseerden eerder dit jaar in het kader van het Master Honours Programma ‘Leadership: making a difference’ een congres over marktwerking in de zorg en kwamen daar in contact met Harold Robles van MKI.
Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:17