Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive News in 2012

Opening academisch jaar PThU-RUG

Groningen biedt PThU stimulerend onderzoeksmilieu

In de Doopsgezinde kerk in Groningen is het academisch jaar geopend van de PThU Groningen en de Groninger theologische faculteit. In aansluiting op een liturgische viering ging de rector van de PThU, prof.dr. F.G. Immink, in op de overgang van de PThU naar Groningen en de aantrekkelijkheid van de stad voor zowel Nederlandse als internationale studenten. Er zijn uitstekende condities geschapen voor een intensieve samenwerking tussen de PThU en de RUG, en de prachtige locatie van de PThU in een pand in de binnenstad komt volgende maand beschikbaar. Ook voor de permanente educatie van de predikanten en kerkelijk werkers zal de PThU vanuit haar pand een grote rol spelen, en goede relaties ontwikkelen met de kerken. “In Groningen vinden wij ook een onderzoeksmilieu dat ons zal stimuleren om ons profiel in het theologische onderzoek verder te ontwikkelen. In ons onderzoek zijn wij geïnspireerd door een rijke protestantse traditie. Voor ons is het op dit moment de uitdaging theologie te beoefenen in een seculiere en multireligieuze maatschappij,” aldus de rector.

Prof. dr. R. Roukema, hoogleraar Nieuwe Testament aan de PThU, gaf vervolgens een indruk van zijn onderzoek naar de interpretatie van het Nieuwe Testament door de kerkvaders, en toonde hoe vele posities in het huidige onderzoek al afgespiegeld worden door opvatting van de kerkvaders. Hij benadrukte daarbij dat het belangrijk is om aan de kerkvaders recht te doen.


Geesteswetenschappen

Het tweede deel van de opening werd verricht door de Groninger faculteit. Verwijzend naar een sculptuur in de tuin met de titel “theologia pro ecclesia”, benadrukte decaan prof.dr. G.H. van Kooten dat de faculteit een theologie biedt die met haar interesse in de relatie tussen religie en cultuur zeer relevant is voor de kerk. Van belang is ook om theologie en godsdienstwetenschap te laten aansluiten op de geesteswetenschappen, met wie zij in deze tijd van crisis ook een gemeenschappelijk lot delen. Juist in tijden van financiële crisis hebben de geesteswetenschappen in het algemeen en theologie en godsdienstwetenschap in het bijzonder, een innerlijke waarde die ideologieën kunnen ontmaskeren en ons leren wat het betekent wat het betekent om mens te zijn. Daartoe draagt de faculteit ook bij met de oprichting deze maand van het Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein, waar secularistische veronderstellingen over de irrelevantie van religie voor het Westen kritisch tegen het licht worden gehouden.  

Nieuwe studenten en hoogleraren

De faculteit verwelkomde 84 nieuwe studenten in de Bachelor en Master-programma’s. Ook werden de nieuwe hoogleraren en fellows van de onafhankelijke denktank voor de PKN welkom geheten, met 1,8 miljoen leden nog steeds de grootste protestantse kerk. Prof.dr. H. van den Belt verdiept zich namens de Gereformeerde Bond in de bronnen, ontwikkeling en context van de Gereformeerde theologie, prof.dr. R. Benjamins namens de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten in de ontwikkeling van de vrijzinnige theologie vanaf de 19e eeuw tot in het heden, en prof.dr. H. Paul namens de IZB-GZB in secularisatie studies, terwijl dr. E. van ‘t Slot namens de Confessionele Vereniging aantreedt als aspirant-hoogleraar voor de doordenking van systematische theologie en “kerk” en in de 21e eeuw.  

Gerardus van der Leeuw

In zijn voordracht beklemtoonde prof. dr. K. von Stuckrad, hoogleraar Religiewetenschap, het blijvende belang van de Groninger hoogleraar Gerardus van der Leeuw (1890-1950) voor het doordenken van een constructieve verhouding tussen theologie en religiewetenschap, en vroeg hij aandacht voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van wetenschappers die zich bezighouden met religie.

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:17