Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Herman Paul bij nieuwe toppers voor De Jonge Akademie

23 november 2012
Jaarlijks kiest De Jonge Akademie tien nieuwe, baanbrekende onderzoekers om haar gelederen te versterken. De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een zelfstandig platform van jonge topwetenschappers met activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en samenleving. Naast bewezen wetenschappelijke kwaliteit beschikken leden over een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening en wetenschapscommunicatie. Een lidmaatschap is voor vijf jaar. De officiële installatie van de nieuwe leden vindt plaats op 19 maart 2013 in het Trippenhuis van de KNAW. Van de tien nieuwe leden van de Jonge Akademie is er een aan de Faculteit Godsdienstwetenschap en Godgeleerdheid verbonden:

Prof. dr. Herman Paul (Secularisatiestudies, Rijksuniversiteit Groningen, Historiografie en Geschiedfilosofie, Universiteit Leiden)

Over welke eigenschappen moet een goede wetenschapper beschikken? Het onderzoek van historicus Herman Paul (1978) naar de persona van de wetenschapper maakt veel reacties los. Hij zoekt voor dit project nadrukkelijk de internationale samenwerking en legt de media uit waarom dit project (ook) relevant is voor wie wetenschapsfraude wil bestrijden. De vraag wat (historische) wetenschap is, en hoe je wetenschap het best kunt beoefenen staat centraal in zijn onderzoek. In twee interviewbundels met wetenschappers - een genre dat hij graag wil uitbouwen – heeft hij collega’s uit andere vakgebieden uitvoerig bevraagd over hun denken en doen.

Herman Paul als universitair docent historiografie en geschiedfilosofie aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar secularisatiestudies aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek dat prof. dr. Paul aan de RUG verricht, naar beelden en beeldvorming van secularisatie, brengt meerdere vakgebieden bijeen. Het project gaat na hoe grote verhalen over religieuze neergang in verschillende disciplines fungeren, wat voor religieuze of ideologische agenda’s zij dienen en welk gedrag of beleid zij stimuleren. Op 24 september 2013 zal prof. dr. Paul hieraan zijn oratie te wijden.

Laatst gewijzigd:31 mei 2016 14:58

Meer nieuws