Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenPedagogische wetenschappenOrthopedagogiek
Header image Orthopedagogiek

Orthopedagogiek

Bachelor-Master aansluitingen

VooropleidingOrganisatieInstroom
Maatschappelijk Werk en DienstverleningAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Informatie over het schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl, zie ook 'schriftelijk verzoek'.

Opleiding tot leraar BasisonderwijsAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Aanvullende eisen:
  • schriftelijk verzoek
Extra informatie:

Informatie over het schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl, zie ook 'schriftelijk verzoek'.

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Lichamelijke OpvoedingAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Aanvullende eisen:
  • schriftelijk verzoek
Extra informatie:

Informatie over het schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl, zie ook 'schriftelijk verzoek'.

Opleiding tot VerpleegkundigeAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Aanvullende eisen:
  • schriftelijk verzoek
Extra informatie:

Informatie over het schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl, zie ook 'schriftelijk verzoek'.

Opleiding voor LogopedieAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Informatie over het schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl, zie ook 'schriftelijk verzoek'.

Pedagogische WetenschappenRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Inhoudelijke aansluiting van de bachelor wordt aangeraden. Neem hierover contact op met de studieadviseur: studieadvies.pedok@rug.nl.

Sociaal Pedagogische HulpverleningAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Aanvullende eisen:
  • schriftelijk verzoek
Extra informatie:

Informatie over het schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl, zie ook 'schriftelijk verzoek'.

Toegepaste PsychologieAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Aanvullende eisen:
  • schriftelijk verzoek
Extra informatie:

Informatie over het schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl, zie ook 'schriftelijk verzoek'.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen met programma Orthopedagogiek van de RUG.

schriftelijk verzoek

Studenten met

  • een niet verwant hbo- of universitair diploma
  • een bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen behaald aan een andere universiteit dan de RUG

dienen een toelatingsverzoek (met CV en gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijsten) in te dienen via https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/education/master/aanvraag-toelating-master-pedok

overige toelatingseisen

Voor inlichtingen over de toelatingsprocedure kunt u contact opnemen met de toelatingscommissie (toelatingscommissie.pedok@rug.nl) Voor inlichtingen over de inhoud van de tracks kunt u contact opnemen met de studieadviseur (studieadvies.pedok@rug.nl)

Collegegelden

NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2017-2018€ 2006voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2017-2018€ 2006voltijd
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2017-2018€ 2006voltijd

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 juni 201801 september 2018
Praktische informatie