Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Expertisecentrum GMCP

Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Het Expertisecentrum is gespecialiseerd in onderzoek, onderwijs, advies en netwerk m.b.t. Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

“De geschiedenis overziend is vast te stellen dat er steeds een categorie gezinnen is met wie de aansluiting in de samenleving moeizaam verloopt (…). Begripsmatig, getalsmatig, beleidsmatig en praktisch is er moeilijk vat op te krijgen. (…). Investeren in het probleem stopt niet met het verdwijnen ervan, maar omdat het geld op is, de energie, de aandacht en/of de menskracht ontbreekt, of omdat de prioriteiten verschoven zijn en de probleemfiguratie is veranderd. Er zijn geen goede of foute oplossingen, alleen maar betere of slechtere.” (H.E.M. Baartman, 2019, p. 46-47).