Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Expertisecentrum GMCP Over het Expertisecentrum

Waar kan je ons voor inschakelen?

Het Expertisecentrum GMCP kan worden in geschakeld voor:

Onderzoek

Wij genereren in samenwerking met partners kennis omtrent GMCP door de uitvoering van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Bijvoorbeeld: Wilt u weten of de interventie voor GMCP die u toepast effectief is en hoe u de zorg voor deze gezinnen binnen uw organisatie kunt verbeteren? Wij kunnen het onderzoek uitvoeren en begeleiden. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met behulp van Masterstudenten, promotie-/postdoconderzoek en het verkrijgen van onderzoekssubsidies. De verworven kennis verspreiden wij via rapporten, nationale en internationale publicaties, congressen, workshops en onze website.

Onderwijs/Lezingen/Scholing

Wij verzorgen op maat gemaakte lezingen en scholing over GMCP (diagnostiek, interventies, hulpverlening, richtlijn, beleid) voor studenten, hulpverleners en beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden. U kunt contact met ons opnemen wanneer u hierover meer wilt weten.

Advisering

Heeft uw vragen met betrekking tot evaluatie, monitoring, beleid, de wel of niet noodzaak van nieuwe interventies en/of het inrichten van de zorg voor GMCP binnen uw gemeente of organisatie? Dan kunnen wij u adviseren en u in verbinding brengen met ons netwerk/onze partners.

Netwerk

Het bundelen van kennis bevorderen wij door het samenbrengen van initiatieven en projecten van onderzoeksinstituten, praktijkinstellingen en gemeenten. Ons doel is het samenbrengen en verbinden van mensen en projecten die betrokken zijn bij GMCP. Wij beschikken over een groot nationaal en internationaal netwerk en bouwen dit gestaag uit.

Laatst gewijzigd:03 februari 2021 14:10