Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Expertisecentrum GMCP Over het Expertisecentrum

Over het expertisecentrum

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen zijn gezinnen die zich kenmerken door een opeenstapeling van vaak chronische problemen op zowel sociaal-economisch als psychosociaal gebied die elkaar beïnvloeden en waarbij het gezinnen niet meer lukt deze op te lossen.

Eerdere vormen van hulpverlening hebben geen duurzaam effect gehad. Zowel vanuit bestuurlijk (gemeenten; organisatieniveau van instellingen) als op uitvoeringsniveau is er grote behoefte aan kennis en vaardigheden omtrent de doelgroep.

Er bestaan geen eenvoudige oplossingen voor de problematiek van deze gezinnen. Een brede zienswijze en aanpak zijn belangrijk. Het genereren, bundelen, verspreiden, opleiden en implementeren van wetenschappelijke en praktijkkennis met betrekking tot deze gezinnen is essentieel en is de hoofddoelstelling van het Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Laatst gewijzigd:03 februari 2021 14:09