Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Expertisecentrum GMCP Over het Expertisecentrum

Team

Maak kennis met onze mensen: Jana Knot-Dickscheit (Hoofd Expertisecentrum GMCP & Initiatiefnemer), Daniëlle Jansen (Projectadviseur & Initiatiefnemer) en Carolien Lunenborg (Projectcoördinator)

Dr. J. (Jana) Knot-Dickscheit
Dr. J. (Jana) Knot-Dickscheit

Dr. J. (Jana) Knot-Dickscheit

is Universitair Hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, Basiseenheid Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten en gespecialiseerd op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek naar gezinsgerichte interventies en naar de kwaliteit van zorg voor jeugd en gezin met meervoudige en complexe problemen.

Recent is onder de redactie van haar en prof. dr. Erik Knorth een boek verschenen met als titel: Gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Theorie en Praktijk. Dit boek wordt gebruikt aan Hogescholen en Universiteiten voor de opleiding van sociaal werkers, gezinsondersteuners en orthopedagogen.

Jana is betrokken geweest bij de ontwikkeling en herziening van de Richtlijn Multiprobleemgezinnen (MPG)/Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Zij is lid van de expertgroep MPG van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en maakt deel uit van het door ZonMw gefinancierde onderzoeksconsortium naar werkzame factoren bij zware opvoedproblemen en MPG. Tevens is Jana verbonden aan de Academische Werkplaatsen in Groningen (lid van het coördinatieteam en lid stuurgroep; samenwerkingspartner) en Friesland samenwerkingspartner/adviseur) en is zij adviserend voor verschillende gemeenten en sociale teams m.b.t. deze doelgroep.

Jana is een veelgevraagde keynote-spreker op (internationale) congressen rondom dit thema. Zij is tevens vanuit de universiteit gedetacheerd bij GGZ-instelling Molendrift in Groningen. Hier werkt zij als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt en is ook verantwoordelijk voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk.

Dr. D.E.M.C (Daniëlle) Jansen
Dr. D.E.M.C (Daniëlle) Jansen

Dr. D.E.M.C (Daniëlle) Jansen

is medisch socioloog/universitair docent bij de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en bij de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Daniëlle is lid van de Education Committee van de IAAH (International Association of Adolescent Health).

Onderzoek van Daniëlle richt zich op organisatie van zorg, zorggebruik en zorgtrajecten voor kwetsbare groepen, bijv. gezinnen met verslavingsproblematiek of gezinnen met een laag cognitief functioneren of psychosociale problemen.

Daniëlle is leider van het ZonMw consortium Zware opvoedproblemen/Multiprobleemgezinnen.

Ook leidt zij het onderzoeksprogramma Midwifery Science bij de afdeling Huisartsgeneeskunde, waar de focus ligt op het verbeteren van zorg aan kwetsbare zwangeren. Daniëlle is verbonden aan de Academische Werkplaatsen in Groningen (samenwerkingspartner/adviseur) en Friesland (samenwerkingspartner/adviseur) en is zij adviserend voor verschillende gemeenten m.b.t. deze doelgroep. Daniëlle is een veelgevraagde keynote-spreker op (internationale) congressen rondom dit thema.

Dr. C.B. (Carolien) Lunenborg
Dr. C.B. (Carolien) Lunenborg

Dr. C.B. (Carolien) Lunenborg

is coördinator van het Universitair Ambulatorium Groningen (UAG), onderdeel van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is Carolien betrokken bij het onderwijs van de opleiding Pedagogiek en Onderwijswetenschappen als docent en coördinator van de bachelorstage Pedagogiek en Onderwijswetenschappen en coördinator van de masterstage Orthopedagogiek.

Laatst gewijzigd:04 maart 2021 11:34