Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht

Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht

Het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht doet gedragswetenschappelijk en juridisch onderzoek naar vraagstukken aangaande asiel- en vluchtelingenkinderen. Verder doet het Onderzoeks- en Expertisecentrum in individuele zaken orthopedagogisch diagnostisch onderzoek op aanvraag van een advocaat. De orthopedagogische rapportage kan door de advocaat in vreemdelingrechtelijke procedures worden ingebracht.

printOok beschikbaar in het: English