Skip to ContentSkip to Navigation
Research Study Centre for Children, Migration and Law

Onderzoek geweld in de opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen

19 mei 2017

Het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht heeft in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar ervaringen met geweld bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de opvang sinds de jaren negentig. Het gaat om minderjarigen die zonder ouders naar Nederland gevlucht zijn en onder voogdij stonden of staan van Nidos.

De onderzoekers concluderen dat het haalbaar is om onderzoek te doen naar ervaringen met geweld bij deze doelgroep. De Commissie heeft daarop besloten dat er vervolgonderzoek uitgevoerd gaat worden.

Gebleken is dat de registratie van fysiek geweld met name betrekking heeft op onderling geweld. De registratiesystemen gaan uit van de minderjarige als veroorzaker van geweld waarbij soms is aangegeven dat een andere minderjarige daar slachtoffer van is geweest.

Het onderzoek geeft aanleiding te veronderstellen dat (ex-) alleenstaande minderjarige asielzoekers te maken hebben gehad met diverse vormen van psychisch geweld (uitingen van macht zoals door dreiging, manipulatie, pesten of vernederen). Dit is niet gedocumenteerd in de archieven en kan alleen onderzocht worden door mensen te interviewen die als alleenstaande minderjarige naar Nederland zijn gekomen.

Lees het onderzoeksrapport (vanaf pagina 79).

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 08:21

Meer nieuws

  • 10 juni 2024

    Om een wolkenkrabber heen zwermen

    In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

  • 24 mei 2024

    Lustrum 410 in beeld

    Lustrum 410 in beeld: Een fotoverslag van het lustrum 2024

  • 21 mei 2024

    Uitslag universitaire verkiezingen 2024

    De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!