Skip to ContentSkip to Navigation
Research Study Centre for Children, Migration and Law

Collega Carla van Os promoveert 14 juni

01 juni 2018

Trots op onze collega Carla van Os! Op 14 juni promoveert zij op het onderzoek "Best Interest of the Child-Assesments for recently arrived refugee children". Wil je meer weten over haar onderzoek? Klik hier.

Laatst gewijzigd:18 mei 2021 16:54

Meer nieuws