Skip to ContentSkip to Navigation
Research Study Centre for Children, Migration and Law

Collega Carla van Os promoveert 14 juni

01 juni 2018

Trots op onze collega Carla van Os! Op 14 juni promoveert zij op het onderzoek "Best Interest of the Child-Assesments for recently arrived refugee children". Lees meer over haar onderzoek.

Laatst gewijzigd:30 juni 2023 11:13

Meer nieuws