Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOrthoreka!

Uitgelicht

De meetbaarheid van het effect van de sociale vaardigheidstraining van het Autisme Team Noord-Nederland van Jonx (Lentis) bij jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis  

Renske van der Wel

Door middel van een systematische literatuurstudie is onderzocht welke uitkomstmaten van belang zijn bij het bepalen van het effect van een SoVa training, en hoe deze gemeten kunnen worden. Om meer inzicht te krijgen in de uitkomstmaten zijn daarnaast diepte-interviews afgenomen naar de ervaringen van twee deelnemers en drie trainers met de SoVa training van ATN. lees meer..

door: Renske van der Wel

Ervaringen van systeembehandelaren van gezinnen waarin incest tussen jeugdigen heeft plaatsgevonden: een eerste aanzet tot een practice based systeembehandeling

Geertje Koehoorn

Er is een multiple casestudy-design gehanteerd, omdat dit de mogelijkheid biedt om het complexe onderwerp van dit onderzoek uit te diepen. Middels semigestructureerde episodische interviews zijn de ervaringen van negen behandelaren in kaart gebracht. lees meer..

door: Geertje Koehoorn

Therapie met paarden bij een kind met een autismespectrumstoornis, een casestudie

Merel Marie-Paule Heineman

Deze studie beoogt de gedragsveranderingen van een meisje met een autismespectrumstoornis (ASS) te onderzoeken gedurende een interventie gebaseerd op de Horse Boy Methode. Door middel van spelenderwijs leren worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daarnaast wordt een specifiek opgeleid paard ingezet tijdens deze methode <lees meer ...>

door: Merel Heineman

De voorspellende waarde van vroegtijdige rekenvaardigheden op latere rekenprestaties : een meta-analyse

Andrea Sijp

Het vroegtijdig identificeren van jonge leerlingen met rekenproblemen is belangrijk om zo in een vroeg stadium te interveniëren. Er is echter nog weinig bekend over welke specifieke deelvaardigheden van rekenen de latere rekenvaardigheid kunnen voorspellen. Hoewel eerdere meta-analyses aantonen dat latere rekenprestaties te voorspellen zijn, wordt in deze onderzoeken slechts 16 tot 23% van de variantie verklaard door aanwezige verschillen op de voormetingen. lees meer ...

door: Andrea Sijp

Vergelijken: een algemeen of specifiek probleem bij kinderen met rekenproblemen?

Joanka Vloo

Bij zeven tot vijftien procent van de kinderen in de schoolleeftijd is sprake van een specifieke stoornis op het gebied van rekenvaardigheden. Verschillende onderzoeken tonen hierbij een relatie aan tussen getalbegrip en rekenprestaties. Getalbegrip is het begrijpen en flexibel gebruiken van getallen en dit wordt vaak onderzocht met getalvergelijkingstaken. Op dit soort taken vallen kinderen met rekenproblemen vaak uit. lees meer ...     

door: Joanka Vloo

Samenwerken in een verplicht contact

.

Door invoering van het adolescentenstrafrecht zal de jeugdreclassering in toenemende mate te maken krijgen met adolescenten van 18 tot 23 jaar. Onderzoek laat zien dat de behoeften van adolescenten betreffende de begeleiding en omgang verschillen van jeugdigen en volwassenen. lees meer ...

door: Lisa de Jonge & Soraya van der Veen

Laatst gewijzigd:05 oktober 2018 13:07
printView this page in: English