Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOrthoreka!

Uitgelicht

Therapie met paarden bij een kind met een autismespectrumstoornis, een casestudie

Merel Marie-Paule Heineman

Deze studie beoogt de gedragsveranderingen van een meisje met een autismespectrumstoornis (ASS) te onderzoeken gedurende een interventie gebaseerd op de Horse Boy Methode. Door middel van spelenderwijs leren worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daarnaast wordt een specifiek opgeleid paard ingezet tijdens deze methode <lees meer ...>

door: Merel Heineman

De voorspellende waarde van vroegtijdige rekenvaardigheden op latere rekenprestaties : een meta-analyse

Andrea Sijp

Het vroegtijdig identificeren van jonge leerlingen met rekenproblemen is belangrijk om zo in een vroeg stadium te interveniëren. Er is echter nog weinig bekend over welke specifieke deelvaardigheden van rekenen de latere rekenvaardigheid kunnen voorspellen. Hoewel eerdere meta-analyses aantonen dat latere rekenprestaties te voorspellen zijn, wordt in deze onderzoeken slechts 16 tot 23% van de variantie verklaard door aanwezige verschillen op de voormetingen. lees meer ...

door: Andrea Sijp

Vergelijken: een algemeen of specifiek probleem bij kinderen met rekenproblemen?

Joanka Vloo

Bij zeven tot vijftien procent van de kinderen in de schoolleeftijd is sprake van een specifieke stoornis op het gebied van rekenvaardigheden. Verschillende onderzoeken tonen hierbij een relatie aan tussen getalbegrip en rekenprestaties. Getalbegrip is het begrijpen en flexibel gebruiken van getallen en dit wordt vaak onderzocht met getalvergelijkingstaken. Op dit soort taken vallen kinderen met rekenproblemen vaak uit. lees meer ...     

door: Joanka Vloo

Samenwerken in een verplicht contact

.

Door invoering van het adolescentenstrafrecht zal de jeugdreclassering in toenemende mate te maken krijgen met adolescenten van 18 tot 23 jaar. Onderzoek laat zien dat de behoeften van adolescenten betreffende de begeleiding en omgang verschillen van jeugdigen en volwassenen. lees meer ...

door: Lisa de Jonge & Soraya van der Veen

Laatst gewijzigd:29 november 2017 16:32
printOok beschikbaar in het: English