Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Expertisecentrum Interactie in de Diverse Klas

Expertisecentrum Interactie in de Diverse Klas

Het Expertisecentrum Interacties in de Diverse Klas brengt onderzoekers van verschillende onderzoeksgroepen binnen de Faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen samen met onderzoekers van de Faculteit Letteren en NHL Stenden de Hanze Hogeschool. Samen buigen zij zich over vraagstukken die te maken hebben met het leren in klassen zoals dat zichtbaar wordt in de interacties die leerkrachten met leerlingen en die leerlingen onderling met elkaar hebben. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar diversiteit zoals die in alle klassen vertegenwoordigd is; diversiteit in bijvoorbeeld thuistaal, sociaal-economische achtergrond en (speciale) onderwijsbehoeften. Interesse in deze vraagstukken bindt de leden in het doen van gezamenlijk onderzoek en het beantwoorden van vragen uit de praktijk

Nieuws

Er is op dit moment geen nieuws dat aan uw criteria voldoet.

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen die aan uw criteria voldoen.