Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenOnderwijsinstituut

Over het Onderwijsinstituut

Doelstelling en missie

Het Onderwijsinstituut heeft als doel en missie het bieden van optimale ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van de onderwijsprogramma’s. Die ondersteuning dient efficiënt, op niveau en servicegericht te zijn. Het primaire proces, het verzorgen van programma’s en de onderdelen door de wetenschappelijk staf, vormt daarbij de basis. Uitgangspunt is hierbij de bureaucratie te beperken tot een aanvaardbaar minimum met inachtneming van wettelijke, universitaire en facultaire regelgeving.

Hoofdtaken:

  • Organiseren van het onderwijsproces in het algemeen en de opleidingsprogramma’s in het bijzonder.
  • Zorgdragen voor de bewaking van de kwaliteit van de opleidingsprogramma’s.
  • Bewaken van de onderwijsrendementen van de opleidingen.
  • Faciliteren van professionalisering en kwaliteitsbevordering van de wetenschappelijke staf op het gebied van het onderwijs.
  • Adviseren van het Faculteitsbestuur over beleidsaangelegenheden betreffende het onderwijs.
  • Organiseren en uitvoeren van de informatieverstrekking aan studenten (met inbegrip van informatie- en studiegidsen)

En daarnaast:

  • Het uitvoeren van alle organisatorische en administratieve activiteiten die noodzakelijk zijn voor het verzorgen van academisch onderwijs. Concreet gaat het daarbij om tentamen- en examenadministratie en -organisatie, college-inschrijving en -organisatie, roostering en het beheer van relevante administratieve systemen. En voorts om de informatieverstrekking omtrent en organisatie van beroepsoriënterende stages, studenten- en docentenmobiliteit; de toelating van buitenlandse studenten op basis van diplomabeoordelingen; het organiseren van huisvesting voor buitenlandse studenten; en het organiseren en administreren van de colleges Dutch Studies en de Open Colleges.
  • Het bieden van administratieve ondersteuning via clustersecretariaten bij de organisatie en uitvoering van programma’s.
  • Het aanleveren van (management) informatie bijvoorbeeld ten behoeve van universitaire en facultaire jaarverslagen, onderwijsvisitaties, capaciteitsplannen en begrotingen, e.d.
Laatst gewijzigd:09 januari 2019 16:35
printView this page in: English