Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenMobility OfficeStaffGastdocenten/-onderzoekers

Visum/verblijfsvergunninig

Het College van Bestuur heeft besloten dat met ingang van 1 september 2012 de legeskosten voor buitenlandse studenten met een non-EU nationaliteit niet langer worden vergoed door de RUG.

Voor medewerkers met een tijdelijke aanstelling bij de faculteit worden de legeskosten wel door de faculteit vergoed, tenzij de medewerker in aanmerking is gekomen voor de 30%-regeling.

Hierbij een overzicht van de verschillende categorieën en de betaling van MVV/VVR door de faculteit/RUG.

Categorie

Betaling MVV door Faculteit

Betaling VVR door Faculteit

BA studenten

Nee

Nee

MA-studenten

Nee

Nee

Exchange-studenten

Nee

Nee

Werknemers / Staf

Ja*

Ja*

PhD-werknemers (AIO’s)

Ja*

Ja*

PhD-eigen financiering (géén aanstelling als werknemer)**

Ja/Nee

Ja/Nee

Postdocs

Nee

Nee

Gastdocenten

Nee

Nee

Gastonderzoekers

Nee

Nee

*Inclusief afhankelijke gezinsleden

** PhD-eigen financiering (buitenlandse beurspromovendi : géén aanstelling als werknemer) bijvoorbeeld via Spirit-programma of via Chinese Scholarship Council. Betaling MVV/VVR door faculteit is afhankelijk van de voorwaarde van de beurs.

EM Actie 1 programma

= EM Masters + Joint Doctorate

Betaling MVV door Faculteit

Betaling VVR door Faculteit

MA-degree studenten

(Noha**, Euroculture**, Multiele, EMCL**, LCT)

Ja*

Ja*

PhD-degree studenten

(Idealab)

Ja*

Ja*

*Inclusief afhankelijke gezinsleden

**Joint Master Degrees

EM Actie 2 programma = Lot’s

Betaling MVV door Faculteit

Betaling VVR door Faculteit

BA-exchange studenten

Nee

Ja*

MA-degree studenten

Nee

Ja*

MA-exchange studenten

Nee

Ja*

PhD-degree studenten

Ja*

Ja*

PhD-exchange studenten

Nee

Ja*

Postdocs

Ja*

Ja*

Staffmobility

Nee

Nee

*Inclusief afhankelijke gezinsleden

Omdat de ISD een convenant heeft met de IND waardoor procedures versneld plaatsvinden, zullen leges in eerste instantie door de faculteit/RUG worden voorgeschoten om deze snelle afhandeling van visumaanvragen niet in gevaar te brengen. Zij worden later alsnog in rekening gebracht.

Laatst gewijzigd:23 juni 2016 12:08
printView this page in: English