Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenMobility OfficeStaffGastdocenten/-onderzoekers

Ontvangst en procedures

Procedure komst gastonderzoekers

  • Melding bij de Graduate School for Humanities (GSH) voor promovendi of bij de Directeur van het desbetreffende Onderzoeksinstituut voor postdocs en senioronderzoekers dat de gast wordt uitgenodigd.
  • De gastonderzoeker wordt door GSH of Onderzoeksinstituut bij de afdeling HR aangemeld voor opname in Peoplesoft (als OEP=Overig Extern Personeel). Dit is noodzakelijk voor de toegang tot een eigen computeraccount/mailaccount, bibliotheekpas e.d. De fysieke werkplek inclusief desktop wordt desgewenst in goed overleg geregeld door het stafbureau GSH en staf van het Onderzoekinstituut. Ook de opleidingscoördinator kan daarbij een rol spelen. De visumaanvraag wordt gefaciliteerd door de ISD.
  • Het vinden van passende huisvesting is de verantwoordelijkheid van de gastonderzoeker zelf en kan gevonden worden op de particuliere markt. Huisvestingskosten (huur, administratiekosten en borg) zijn voor rekening van de gast.

Procedure komst gastdocenten

  • Melding aan opleidingscoördinator dat een gastdocent zal worden uitgenodigd.
  • Vervolgens draagt de opleidingscoördinator zorg voor registratie in Peoplesoft (registratie als OEP = Overig Extern Personeel) t.b.v. computer/mailaccount, bibliotheekpas e.d. De opleidingscoördinator zorgt voor een werkplek.
  • De visumaanvraag wordt gefaciliteerd door de ISD. Leges-kosten zijn voor rekening van de gast.
  • Het vinden van passende huisvesting is de verantwoordelijkheid van de gastdocent zelf en kan gevonden worden via de particuliere markt. De opleidingscoördinator voorziet de gast van informatie hierover. Huur, administratiekosten en borg zijn voor rekening van de gast.
Laatst gewijzigd:21 november 2017 11:09
printView this page in: English