Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenMobility OfficeStaffBuitenlandverblijf

Reisverzekering

Met ingang van 1 september 2011 heeft de RUG een collectieve reisverzekering voor het buitenland afgesloten voor personeel en studenten die een dienstreis naar het buitenland maken. Belangrijke onderdelen van de verzekering zijn de uitkering bij een ongeval, bij medische kosten (aanvullend), overlijden, hulpverlening, verlies van persoonlijke bezittingen, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, alsmede (financiële) hulp bij noodzakelijke evacuaties in crisissituaties. De reisverzekering omvat ook een annuleringsverzekering.

Studenten

Verzekerd zijn studenten die:

  • voor hun studie al dan niet verplicht in het buitenland verblijven om daar studiepunten binnen hun opleidingsprogramma te behalen;
  • in het kader van hun studie een stage in het buitenland (bedrijf, instelling of universiteit) volgen en daar studiepunten voor kunnen halen;
  • naar het buitenland gaan voor een verplichte studiereis;
  • voor de RUG op beurzen in het buitenland wervingsactiviteiten verrichten;
  • buitenlandse exchange-studenten die in het kader van hun studie aan de RUG op een verplichte studiereis naar het buitenland gaan.

Niet verzekerd zijn studenten die :

  • deelnemen aan een door een studievereniging georganiseerde buitenlandse reis;
  • aansluitend aan hun verblijf in het buitenland daar nog vakantieperiode verblijven (uiteraard alleen gedurende de periode van deze vakantie);

Bursalen

Bursalen die in het kader van hun promotie naar het buitenland reizen en daar toestemming voor hebben vallen ook onder de verzekering.

Partner en kinderen

De gehuwde partner en partner die langer dan 1 jaar duurzaam samenwoont en ongehuwde kinderen jonger dan 27 jaar (thuis en vanwege studie uitwonend) zijn meeverzekerd.

Negatief reisadvies

Het beleid van het CvB is dat in geval van een negatief reisadvies (niet-essentiële reizen worden afgeraden) voor een land of een gedeelte daarvan, geen toestemming wordt gegeven voor de reis. Indien de medewerker/student toch vertrekt is er geen sprake van een dienstreis en biedt de reisverzekering geen dekking. Dit is uiteraard anders als tijdens een verblijf in een land een negatief reisadvies wordt gegeven.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis bij schade aan de bagage. Bij uitzending van personeel naar het buitenland zijn werkgevers gehouden deze schade te vergoeden.

Registratie

Voorwaarde voor personeel is dat voor de dienstreis vooraf een reisaanvraag-formulier is ingevuld en dat de reis goedgekeurd is. Het formulier is te verkrijgen bij FAC (Financieel Administratief Centrum). De reisaanvraag voorziet u van een R-nummer waarmee de reis gedekt is. Indien gewenst kan bij het FAC een assistance-card worden geleend die meegenomen kan worden op reis.

Schade en/of beroep op hulpverlening

De reisverzekering is afgesloten bij Chartis (polisnr. 60.11.5101). In het geval van schade en/of beroep op personenhulpverlening in het buitenland wordt u verzocht z.s.m. rechtstreeks melding hiervan te maken via de hulplijn van “Chartis assistance” (+ 31 (0)10-4535656). Schademelding kan na afloop van de reis via een formulier dat is te verkrijgen bij het FAC. Het ingevulde formulier moet voor de verdere afhandeling van de schade worden ingeleverd bij het FAC. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij het FAC. Het niet tijdig melden van de opgelopen schade/beroep op personenhulpverlening en daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de werknemer. Er geldt een eigen risico per schadegeval van € 250,-.

Laatst gewijzigd:23 juni 2016 12:08